De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voortgang verbetertraject eindtermgerichte kwalificaties Woerden 22 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voortgang verbetertraject eindtermgerichte kwalificaties Woerden 22 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voortgang verbetertraject eindtermgerichte kwalificaties Woerden 22 september 2010

2 13.00 – 13.30: Inloop en koffie 13.30 – 14.00: Het verbetertraject 2010-2011, Maarten Schellekens 14.00 – 16.00: Groepen: metaal, elektro en installatietechniek o.l.v. Franklin Hoogreef, Peter Stuart en Ton de Klein belangrijkste verbeteringen en enkele voorbeelden nieuwe examens 16.00 – 16.30: Terugkoppeling uit groepen Het vervolg Programma

3 Presentaties en kort verslag via e-mail naar aanwezigen Indeling in groepen via inschrijving – niet iedereen heeft groep gemeld Aanwezigen zonder vooraanmelding svp ook e-mail / instelling op presentielijst Metaal in A 0.3 Installatie in A 0.4 Elektro in A 0.2 Plenaire afsluiting A 1.5 / 1.6 Inspecteur Wim Kooijman aanwezig ‘Huishoudelijk’:

4 Rapport Inspectie nov.2009 – het onderzoek eindtermgerichte examens Onderzocht is het volledig aanbod van: Consortium W/FMT - Consortium itembank E / ICT - Kenteq Elektro Onderzocht is een groot deel van het aanbod van: Kenteq metaal - OWEN Beoordeeld is op standaard 3, de uitstroomeisen en standaard 4, de toetstechnische eisen Waar diensten worden aangeboden ook beoordeeld op standaarden 2, 5 en 6, deskundigheid, afname en beoordeling, borging.

5 Rapport Inspectie nov.2009 – de beoordeling op hoofdlijnen Onderstaande is op hoofdlijnen. Per deelkwalificatie (geldt voor alle deelkwalificaties) kunnen verschillende combinaties van oordelen gelden. Kenteq metaal: - daar waar standaard 3 onvoldoende is: praktische vaardigheden worden theoretisch getoetst of in BPV maar dan als ontwikkelingsgerichte toetsing gebruikt; -soms worden eindtermen (deel)kwalificatie overstijgend getoetst: de 1 op 1 verantwoording is niet helder; - daar waar standaard 4 onvoldoende is: informatie aan deelnemer is onvoldoende, beoordelingsvoorschriften ontbreken.

6 Rapport Inspectie nov.2009 – de beoordeling op hoofdlijnen Consortium itembank E / ICT - daar waar standaard 3 onvoldoende is: praktische vaardigheden worden theoretisch getoetst, als er in praktijk getoetst wordt is niet te achterhalen waar deze praktijktoetsing precies plaats vindt, de inhoud van de eindtermen is onvoldoende verwerkt in de toetsing; - de theorietoetsing voldoet aan standaard 4.

7 Rapport Inspectie nov.2009 – de beoordeling op hoofdlijnen Kenteq elektro: - daar waar standaard 3 onvoldoende is: de eindtermen worden onvoldoende gedekt, praktisch eindtermen worden soms deelkwalificatieoverstijgend getoetst, de cesuur is niet correct; - daar waar standaard 4 onvoldoende is: de beoordelingsvoorschriften zijn niet duidelijk genoeg.

8 Rapport Inspectie nov.2009 – de beoordeling op hoofdlijnen OWEN: - daar waar standaard 3 onvoldoende is: de eindtermen worden onvoldoende gedekt hetgeen te maken heeft met de gekozen systematiek: eindtermenclusters, dekking op basis van 75% van eindtermenclusters ipv eindtermen zelf en toetsing van praktische vaardigheden in theoretische examens. - daar waar standaard 4 onvoldoende is: het gebruik van beoordelingsschalen zonder aan te geven waarop een beoordelaar zijn waardering moet baseren.

9 Rapport Inspectie nov.2009 – de verbeteringen – de consequenties 1. De producten van de consortia W / FMT en E / ICT en Kenteq elektro en Kenteq metaal niveau 2 moeten binnen één jaar aan de eisen voldoen. 2. De producten van OWEN en Kenteq metaal niveau 3 moeten binnen twee jaar aan eisen voldoen. 3. Onvoldoendes uit dit (en volgend) rapport worden overgenomen in de onderzoeksrapporten van de instellingen die de Kenteq examens ongewijzigd inzetten 4. Onvoldoendes leiden tot een formele waarschuwing en een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering 5. 2e keer onvoldoendes bij Kenteq metaal niveau 3 en OWEN toetsen worden ‘gedoogd’ vanwege 2 jaar verbetertijd.

10 Reactie Kenteq op hoofdlijnen Zie www.kenteq.nl/examens:www.kenteq.nl/examens de brieven aan instellingen; overzicht voortgang revisie examens per deelkwalificatie; overzicht deelkwalificaties uit aanbod en ‘gratis’ examens; overzicht ‘voldoende’ deelkwalificaties: nov. 2009 en sept.2010 Uitgangspunten: - op gestelde data – of zoveel eerder als mogelijk – aan eisen voldoen; - consequenties voor instellingen minimaliseren: als gebruik wordt gemaakt van producten en diensten van Kenteq gedoogt Inspectie de inzet ervan; - in overleg met instellingen (o.a. in BTG-MEI) prioriteiten stellen; - verbetertraject in gang zetten, samen met scholen en/of individuele docenten tegen af te spreken vergoedingen.

11 Verder in drie groepen: - belangrijkste veranderingen worden uiteengezet; - wijzigingen worden voor een of meerdere deelkwalificaties gedemonstreerd; - vraag wordt gesteld wie aan welke verbeteringen van welke deelkwalificaties een bijdrage wil leveren - vraag welke scholen / teams willen een bijdrage aan verbetering leveren, c.q. hebben al verbeteringen aangebracht; vergoeding voor overdracht aan Kenteq is te bespreken - opgave bij Franklin, Peter en Ton

12 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Welkom Voortgang verbetertraject eindtermgerichte kwalificaties Woerden 22 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google