De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie . Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie . Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie . Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg
Symposium “Resultaten 1,5 jaar proeftuin Blauwe Zorg” Dirk Ruwaard 24 september 2014 EERSTE DEEL: MIDDAG BLAUWE ZORG Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg

2 Negen door minister Schippers aangewezen proeftuinen
Bron: RIVM Health Services Research

3 Monitoren en evalueren: waarom?
Evidence Impact Transferability Acceptance Health Services Research

4 Monitoren en evalueren: waarop?
Triple aim (Berwick) gezondheid (ervaren) kwaliteit van zorg zorgkosten Uitdaging om juiste set indicatoren te definiëren Health Services Research

5 Monitoren en evalueren: door wie?
Populatieniveau met benchmark tussen proeftuinen: RIVM Interventieniveau binnen proeftuinen: regionale onderzoeksinstituten 1½ lijnszorg binnen Proeftuin Blauwe zorg: → subsidie MUMC+/UM oprichten Academische Werkplaats ‘Duurzame zorg’ 1½ lijnszorg drie Limburgse proeftuinen Blauwe Zorg, Mijn Zorg, Anders Beter → Subsidie Provincie Limburg en VGZ/CZ Interactie RIVM en UM Health Services Research

6 Wat kenmerkt onze aanpak? (methodisch)
Health Services Research

7 Wat kenmerkt onze aanpak? (methodisch)
Health Services Research

8 Wat kenmerkt onze aanpak? (methodisch)
Health Services Research

9 Wat kenmerkt onze aanpak? (relationeel)
Vertrek- en eindpunt: beleid en praktijk ‘Met je voeten in de klei’ ‘Elkaars taal verstaan’ ‘Ken je rol’/ ‘Erken elkaars rol’ Actiegericht met sterke interactie OG en ON Afstemming en kennisdeling (bv. proeftuinen onderling, RIVM) Health Services Research

10 Wetenschappelijke uitdagingen
Onderzoek is volgend Betrek wetenschap er vroeg bij!! RCT… de gouden standaard ..? Houd wetenschappelijk ‘sound’ Beschikbaarheid en koppeling van data Health Services Research

11 Belang data-en kennisinfrastructuur Zuid-Limburg
meten uitgangssituatie, b.v. op Triple Aim indicatoren meten in de tijd, zowel retrospectief als prospectief volgen burgers/patiënten door het zorgsysteem heen deuren openen tussen financiële & organisatorische schotten snel inspelen op vragen vanuit beleid, praktijk, burgers (b.v. substitutie/decentralisatie, vereveningsvraagstukken, 3D’s) Health Services Research

12 Rol Universiteit Maastricht
Vakgroep Health Services Research met drie academische werkplaatsen: Academische werkplaats ‘Duurzame zorg’ Academische werkplaats ‘Ouderenzorg’ Academische werkplaats ‘Publieke Gezondheid’ Verbinden van werkplaatsen voor brede palet 3e, 2e, 1e en 0e lijn Detacheren medewerkers over en weer tussen praktijk/beleid en onderzoek Health Services Research

13 ‘Zorginnovatieregio’
Belangrijke voorwaarde is samenwerken waarbij: - bestuurders - professionals - bedrijfsleven - cliënten/burgers - wetenschap de handen ineen slaan en Zuid-Limburg nationaal en internationaal bekendheid geven als dé: ‘Zorginnovatieregio’ Health Services Research

14 Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg
Dank voor uw aandacht! Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg


Download ppt "Evaluatie . Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google