De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg Evaluatie. Symposium “Resultaten 1,5 jaar proeftuin Blauwe Zorg” Dirk Ruwaard 24 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg Evaluatie. Symposium “Resultaten 1,5 jaar proeftuin Blauwe Zorg” Dirk Ruwaard 24 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg Evaluatie. Symposium “Resultaten 1,5 jaar proeftuin Blauwe Zorg” Dirk Ruwaard 24 september 2014

2 Negen door minister Schippers aangewezen proeftuinen Bron: RIVM Health Services Research

3 Monitoren en evalueren: waarom? Evidence Impact Transferability Acceptance Health Services Research

4 Monitoren en evalueren: waarop? Triple aim (Berwick) –gezondheid –( ervaren) kwaliteit van zorg –zorgkosten Uitdaging om juiste set indicatoren te definiëren Health Services Research

5 Monitoren en evalueren: door wie? Populatieniveau met benchmark tussen proeftuinen: RIVM Interventieniveau binnen proeftuinen: regionale onderzoeksinstituten –1½ lijnszorg binnen Proeftuin Blauwe zorg: → subsidie MUMC+/UM oprichten Academische Werkplaats ‘Duurzame zorg’ –1½ lijnszorg drie Limburgse proeftuinen Blauwe Zorg, Mijn Zorg, Anders Beter → Subsidie Provincie Limburg en VGZ/CZ Interactie RIVM en UM Health Services Research

6 Wat kenmerkt onze aanpak? (methodisch) Health Services Research

7 Wat kenmerkt onze aanpak? (methodisch) Health Services Research

8 Wat kenmerkt onze aanpak? (methodisch) Health Services Research

9 Vertrek- en eindpunt: beleid en praktijk ‘Met je voeten in de klei’ ‘Elkaars taal verstaan’ ‘Ken je rol’/ ‘Erken elkaars rol’ Actiegericht met sterke interactie OG en ON Afstemming en kennisdeling (bv. proeftuinen onderling, RIVM) Wat kenmerkt onze aanpak? (relationeel) Health Services Research

10 Wetenschappelijke uitdagingen Onderzoek is volgend Betrek wetenschap er vroeg bij!! RCT… de gouden standaard..? Houd wetenschappelijk ‘sound’ Beschikbaarheid en koppeling van data Health Services Research

11 Belang data-en kennisinfrastructuur Zuid-Limburg meten uitgangssituatie, b.v. op Triple Aim indicatoren meten in de tijd, zowel retrospectief als prospectief volgen burgers/patiënten door het zorgsysteem heen deuren openen tussen financiële & organisatorische schotten snel inspelen op vragen vanuit beleid, praktijk, burgers (b.v. substitutie/decentralisatie, vereveningsvraagstukken, 3D’s) Health Services Research

12 Rol Universiteit Maastricht Vakgroep Health Services Research met drie academische werkplaatsen: –Academische werkplaats ‘Duurzame zorg’ –Academische werkplaats ‘Ouderenzorg’ –Academische werkplaats ‘Publieke Gezondheid’ Verbinden van werkplaatsen voor brede palet 3 e, 2 e, 1 e en 0 e lijn Detacheren medewerkers over en weer tussen praktijk/beleid en onderzoek Health Services Research

13 - bestuurders - professionals - bedrijfsleven - cliënten/burgers - wetenschap Belangrijke voorwaarde is samenwerken waarbij: de handen ineen slaan en Zuid-Limburg nationaal en internationaal bekendheid geven als dé: ‘Zorginnovatieregio’ Health Services Research

14 Dank voor uw aandacht! Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg


Download ppt "Duurzame Zorg Academische Werkplaats Limburg Evaluatie. Symposium “Resultaten 1,5 jaar proeftuin Blauwe Zorg” Dirk Ruwaard 24 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google