De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Co-creatie in academische werkplaatsen van Tranzo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Co-creatie in academische werkplaatsen van Tranzo"— Transcript van de presentatie:

1 Co-creatie in academische werkplaatsen van Tranzo
Tilburg University 28 maart 2013 Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.

2 Centraal binnen Tranzo: Kennis geschikt maken voor maatschappelijke benutting door het bevorderen van evidence based werken

3 Evidence based werken:
“Het bewust, expliciet en oordeelkundig gebruik maken van het voorhanden zijnde beste bewijs bij het nemen van beslissingen” Sackett et al, 1996

4 Wensen/deskundigheid Zorgvrager
3 Soorten kennis Wensen/deskundigheid Zorgvrager Wetenschappelijk- kennis Professionele expertise

5 Wetenschappelijke kennis is essentieel maar niet genoeg
“Evidence based” is meer dan “science based”.

6 Wetenschappelijke kennis noodzakelijk:
Werkt het? En waarom? Vakmatige, professionele ook: Weten waarom en hoe wet. kennis te gebruiken. Zorgvrager Heeft eigen kennis, ervaringen en wensen.

7 Gebruik van 3 soorten evidence moet wel leiden tot een wijs inzicht en tot goed evidence based werken

8 De vraagzijde kan zijn een individuele
zorgvrager of een “zaakwaarnemer”. Bijvoorbeeld de burger/patient/familiezorger of organisaties daarvan, een zorgverzekeraar, een gemeente, een bewonersorganisatie Ook in de beleidspraktijk zijn de drie soorten evidence te onderscheiden.

9 Drie partijen/soorten kennis in de beleidspraktijk
Gemeente of andere organisatie Wet. Kennis/ universiteit Professionele Expertise, bv GGD

10 Evidence verspreidt niet vanzelf
Een snel groeiende hoeveelheid evidence is beschikbaar maar wordt vaak niet gebruikt. “the general picture is one of poorly connected worlds lacking knowledge of (and often respect for) each other”, (Lomas, BMJ, 2007)

11 Waarom wordt (scientific) evidence onvoldoende gebruikt?
Evidence niet nodig geacht Resultaten werk niet te meten “Limited strategic space” “Angst” voor resultaten Ontbreken van evidence Beschikbaarheid middelen Onvoldoende onderzoeksdeskundigheid

12 Onderzoekers leveren evidence niet goed aan en leveren niet altijd de goede evidence aan:
Onvoldoende kennis van praktijksituatie + context Informatie niet gebruikersvriendelijk aangeboden Onderzoekers niet gemotiveerd/missen incentives om praktijkgericht te werken. Publiceren in “high impact journals” en promotieonderzoek prioriteit.

13 Producenten en gebruikers van kennis onvoldoende gemotiveerd en geequipeerd?
“Radical changes in behaviour of both producers and users of knowledge is needed”. (Haines et al, 2004, Maynard, 2007, Garretsen et al, 2005, 2007) “the interpersonal connections to bridge the know-do gap are not yet in place” (Lomas, BMJ, 2007)

14 Commitment van alle partijen nodig.
Goede communicatie tussen verschillende partijen is noodzakelijk. Nodig: mechanismen die de interactie tussen deze groepen op een systematische wijze bevorderen.

15 Hoe de partijen te verbinden?
Verbinden, niet vermengen. Eigen sterktes en expertise bewaren: Zorg voor mogelijkheden om te ontmoeten en verbinden Ontmoetingsplaatsen voor onderzoekers, professionals en clienten

16 Essentieel: co-creatie
Continue/structurele en open communicatie Op basis van gelijkwaardigheid In een niet-competatieve omgeving Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.

17 Academische werkplaatsen
“Academische werkplaats”: een goed mechanisme om interactie en co-creatie te waarborgen? Ideaal voor een goede R&D en voor social innovation Tranzo als voorbeeld

18 Missie Tranzo Overbruggen kloof wetenschap en praktijk.
Wetenschappelijke en maatschappelijke output Met behulp van academische werkplaatsen

19 Co-creatie in werkplaatsen op 2 niveau’s
Onderzoeksprogrammering, kennisontwikkeling Kennisverspreiding, opzetten kennisinfrastructuur

20 Kenmerken werkwijze Langdurige samenwerking, gelijkwaardigheid
Win-win situatie, bijdragen veelal in natura Structurele, persoonlijke contacten Science practitioners!

21 Academische werkplaatsen binnen Tranzo
Geestelijke gezondheidszorg Publieke gezondheid Chronische zorg (ouderen, welzijn) Kwaliteit van huisarts- en ziekenhuiszorg Effectiviteit van individuele preventie Ouderenbeleid en familiezorg Verstandelijke beperking Verslaving Dwarsverband (gezondheids)economie

22 Werkt het? Ervaringen in Tranzo:
Samenwerking onderzoekers – professionals is goed ontwikkeld De vraagzijde profiteert daarvan. De invloed van de “vraagzijde” varieert per werkplaats.

23 Jaarlijkse gemiddelde output Tranzo
ca 10 promoties 1 a 2 (tot 4.5) miljoen subsidie > 100 internationale publicaties ca 120 vakpublicaties ca 15 symposia/congressen > 250 (inter)nationale presentaties

24 Succesfactoren lange termijn afspraken + persoonlijke
contacten, non competatieve omgeving de gelijkwaardigheid, co-creatie wetenschappelijke en toegepaste output; win-win op werkplaatsniveau

25


Download ppt "Co-creatie in academische werkplaatsen van Tranzo"

Verwante presentaties


Ads door Google