De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Co-creatie in academische werkplaatsen van Tranzo Tilburg University 28 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Co-creatie in academische werkplaatsen van Tranzo Tilburg University 28 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Co-creatie in academische werkplaatsen van Tranzo Tilburg University 28 maart 2013

2 Centraal binnen Tranzo: Kennis geschikt maken voor maatschappelijke benutting door het bevorderen van evidence based werken

3 Evidence based werken: “Het bewust, expliciet en oordeelkundig gebruik maken van het voorhanden zijnde beste bewijs bij het nemen van beslissingen” Sackett et al, 1996

4 Wensen/deskundigheid Zorgvrager 3 Soorten kennis Professionele expertise Wetenschappelijk- kennis

5 Wetenschappelijke kennis is essentieel maar niet genoeg “Evidence based” is meer dan “science based”.

6 Wetenschappelijke kennis noodzakelijk: Werkt het? En waarom? Vakmatige, professionele ook: Weten waarom en hoe wet. kennis te gebruiken. Zorgvrager Heeft eigen kennis, ervaringen en wensen.

7

8 De vraagzijde kan zijn een individuele zorgvrager of een “zaakwaarnemer”. Bijvoorbeeld de burger/patient/familiezorger of organisaties daarvan, een zorgverzekeraar, een gemeente, een bewonersorganisatie Ook in de beleidspraktijk zijn de drie soorten evidence te onderscheiden. 8

9 Gemeente of andere organisatie Drie partijen/soorten kennis in de beleidspraktijk Professionele Expertise, bv GGD Wet. Kennis/ universiteit

10 Een snel groeiende hoeveelheid evidence is beschikbaar maar wordt vaak niet gebruikt. “the general picture is one of poorly connected worlds lacking knowledge of (and often respect for) each other”, (Lomas, BMJ, 2007) Evidence verspreidt niet vanzelf

11 Evidence niet nodig geacht Resultaten werk niet te meten “Limited strategic space” “Angst” voor resultaten Ontbreken van evidence Beschikbaarheid middelen Onvoldoende onderzoeksdeskundigheid Waarom wordt (scientific) evidence onvoldoende gebruikt?

12 Onvoldoende kennis van praktijksituatie + context Informatie niet gebruikersvriendelijk aangeboden Onderzoekers niet gemotiveerd/missen incentives om praktijkgericht te werken. Publiceren in “high impact journals” en promotieonderzoek prioriteit. Onderzoekers leveren evidence niet goed aan en leveren niet altijd de goede evidence aan :

13 “Radical changes in behaviour of both producers and users of knowledge is needed”. (Haines et al, 2004, Maynard, 2007, Garretsen et al, 2005, 2007) “the interpersonal connections to bridge the know-do gap are not yet in place” (Lomas, BMJ, 2007) Producenten en gebruikers van kennis onvoldoende gemotiveerd en geequipeerd?

14 Goede communicatie tussen verschillende partijen is noodzakelijk. Nodig: mechanismen die de interactie tussen deze groepen op een systematische wijze bevorderen. Commitment van alle partijen nodig.

15 Verbinden, niet vermengen. Eigen sterktes en expertise bewaren: Zorg voor mogelijkheden om te ontmoeten en verbinden Ontmoetingsplaatsen voor onderzoekers, professionals en clienten Hoe de partijen te verbinden?

16 Essentieel: co-creatie Continue/structurele en open communicatie Op basis van gelijkwaardigheid In een niet-competatieve omgeving

17 Academische werkplaatsen “Academische werkplaats”: een goed mechanisme om interactie en co- creatie te waarborgen? Ideaal voor een goede R&D en voor social innovation Tranzo als voorbeeld

18 Missie Tranzo Overbruggen kloof wetenschap en praktijk. Wetenschappelijke en maatschappelijke output Met behulp van academische werkplaatsen

19 Co-creatie in werkplaatsen op 2 niveau’s Onderzoeksprogrammering, kennisontwikkeling Kennisverspreiding, opzetten kennisinfrastructuur

20 Kenmerken werkwijze Langdurige samenwerking, gelijkwaardigheid Win-win situatie, bijdragen veelal in natura Structurele, persoonlijke contacten Science practitioners!

21 Academische werkplaatsen binnen Tranzo Geestelijke gezondheidszorg Publieke gezondheid Chronische zorg (ouderen, welzijn) Kwaliteit van huisarts- en ziekenhuiszorg Effectiviteit van individuele preventie Ouderenbeleid en familiezorg Verstandelijke beperking Verslaving Dwarsverband (gezondheids)economie

22 Ervaringen in Tranzo: Samenwerking onderzoekers – professionals is goed ontwikkeld De vraagzijde profiteert daarvan. De invloed van de “vraagzijde” varieert per werkplaats. Werkt het?

23 Jaarlijkse gemiddelde output Tranzo ca 10 promoties 1 a 2 (tot 4.5) miljoen subsidie > 100 internationale publicaties ca 120 vakpublicaties ca 15 symposia/congressen > 250 (inter)nationale presentaties

24 Succesfactoren lange termijn afspraken + persoonlijke contacten, non competatieve omgeving de gelijkwaardigheid, co-creatie wetenschappelijke en toegepaste output; win-win op werkplaatsniveau

25


Download ppt "Co-creatie in academische werkplaatsen van Tranzo Tilburg University 28 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google