De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GELIJKBERECHTIGING BIJ GRONDAANKOOP

Verwante presentaties


Presentatie over: "GELIJKBERECHTIGING BIJ GRONDAANKOOP"— Transcript van de presentatie:

1 GELIJKBERECHTIGING BIJ GRONDAANKOOP
Marc van der Woude 25 augustus 2009

2 Inleiding: Waar gaat het over?
Aankoopsubsidies voor beperkte kring van begunstigden (de TBO’s) Aankoopsubsidies zijn geen beheerssubsidies geen functie-veranderingssubsidies Eisen voor aankoopsubsidies: geen reden om aan te nemen dat andere organisaties dan TBO’s daar niet aan kunnen voldoen Aankoopsubsidies zijn discriminatoir

3 Inleiding: Hoe is de zaak gaan rollen?
Het PROMT dossier: de druppel die de emmer deed overlopen 2007/2008 onderzoek naar de rechtmatigheid daarvan (advisering) staatssteunaspecten vrij vestigingsrecht en kapitaalverkeer eind 2008 fact finding (WOB procedures) klacht bij de Europese Commissie

4 Inleiding: Overzicht presentatie
WOB procedures De Brusselse klacht Moratorium

5 De WOB-procedure Inzet: Promt-overdrachten
antwoord op klacht in Brussel Verklaring van Linschoten NB: alleen toegang tot informatie

6 De WOB-procedure Promt: welke transacties ? Verkoopinformatie
kopie van de afspraken inzicht over wat er nog moet komen

7 De WOB-procedure Na een lang proces met veel vertragingen
documentatie op 16 oktober 2008 geen afspraken, dus bezwaar besluit op bezwaar 21 april 2009: geen afspraken Vragenlijst met verzoek om opheldering op 5 juni 2009: wederom lang proces antwoord toegezegd voor uiterlijk 4 september 2009

8 De WOB-Procedure Andere procedures
antwoord klacht (inmiddels binnen via Eurowob) toegang tot alle stukken die op Linschoten betrekking hebben (verzoek ingediend op 4 augustus 2009 en beslissing verdaagd tot 1 september)

9 De Brusselse procedure
Timing klacht op 23 december 2008 doorgestuurd naar Nederlandse regering in maart 2009 verschillende verlengingen termijn voor beantwoording anticipatie door VGG op 26 mei 2009 reactie overheid 26 juni 2009 Eurowob op 29 juli 2009 Toegang op 11 augustus 2009

10 De Brusselse procedure
Korte inhoud steun aan TBO’s is steun in de zin van artikel 87 steun is niet gemeld en is dus sowieso onrechtmatig onrechtmatige steun dient te worden teruggevorderd Enkele begrippen staatssteun begrip onderneming begrippen (on)rechtmatigheid en (on)verenigbaarheid

11 De Brusselse procedure
Twistpunten zijn de TBO’s ondernemingen ? economische activiteiten (toerisme, landbouw, bosbouw, investeringen) precedenten becijferd Linschoten wordt wel gemeld wordt de handel tussen de Lidstaten aangetast? grensoverschrijdende aard van de activiteiten omvang van de activiteiten (jaarlijks € 60 tot € 100 miljoen) is de steun goedgekeurd? POP ? Periode Expliciete melding en goedkeuring

12 De Brusselse procedure
Waar staan we ? Nederlandse regering laconiek kort antwoord met statements EHS heiligt de middelen gedachte dat Linschoten de lading dekt Vragen om afspraak en vervolgactie Opening van de procedure Verbodsbesluit

13 De Brusselse procedure
De beren op de weg politieke en juridische aspecten vermenging met Linschoten (nogmaals beheer is geen aankoop) vertraging Waar gaan we heen? verbod op aankoopsubsidies subsidiair: verbod op discriminatoire aankoopsubsidies kan nog lange weg zijn

14 De Moratoriumactie Inzet:
schorsing uitvoering discriminerende regelingen in afwachting reactie Commissie Timing aanschrijven Rijk en Provincies in juni 2009 negatieve antwoorden in juni – augustus reactie Stibbe, afwachten antwoord op klacht nu beslismoment

15 CONCLUSIES Via WOB transparantie verkregen
Promt: geen harde afspraken, maar arbitrair beleid Beslissende momenten voor Brussel en moratorium traject


Download ppt "GELIJKBERECHTIGING BIJ GRONDAANKOOP"

Verwante presentaties


Ads door Google