De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkplatform Hoogenhof Oprichtingsvergadering Wijkplatform Hoogenhof Dinsdag 13 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkplatform Hoogenhof Oprichtingsvergadering Wijkplatform Hoogenhof Dinsdag 13 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkplatform Hoogenhof Oprichtingsvergadering Wijkplatform Hoogenhof Dinsdag 13 november 2007

2 Wijkplatform Hoogenhof Agenda Inleiding Achtergrond vanuit de gemeente –Wijk en dorpsraden –Niveau van participatie –Wanneer doet het wijkoverleg mee? –Budget Doel van het wijkplatform Structuur van het platform –Algemeen –Bestuur –Informatie –Overlegstructuur Commissies en thema’s Pauze Vervolgstappen Rondvraag Sluiting

3 Wijkplatform Hoogenhof Achtergrond vanuit de gemeente Wijk en Dorpsraden Onderdeel van het collegeprogramma –Doel  Bevorderen leefbaarheid bewoners –Vorm  Een vereniging heeft de voorkeur Afspiegeling van de bevolking Klankbord voor de gemeente –Gezamenlijke agenda Adviesrecht Recht op vroegtijdige informatie

4 Wijkplatform Hoogenhof Achtergrond vanuit de gemeente Niveau van de participatie Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren (Mee)beslissen

5 Wijkplatform Hoogenhof Achtergrond vanuit de gemeente Wanneer doet het wijkoverleg mee? Probleemstelling formulering Probleemanalyse Beeldvorming Meningsvorming Besluitvorming Uitvoering beleid Evaluatie beleid

6 Wijkplatform Hoogenhof Achtergrond vanuit de gemeente Budget Vergader- en aanpakbudget max. € 10.000,00 per jaar –Overlegkosten –Het functioneren van het overleg –Bevorderen betrokkenheid –Bevorderen leefbaarheid wijk/dorp –Geen lang lopende verplichtingen –Sparen kan (onderbouwd voorstel aan college)

7 Wijkplatform Hoogenhof Doel van wijkplatform Hoogenhof Behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Bevorderen van contacten tussen de bewoners Klankbord voor de gemeente Aanpakken van structurele en actuele thema’s

8 Wijkplatform Hoogenhof Structuur van het wijkplatform Algemeen Vereniging –Statuten en huishoudelijk reglement –Professioneel vergaderen –Communicatie met de achterban via website –Begroting + jaarplan –Jaarverslag

9 Wijkplatform Hoogenhof Structuur van het wijkplatform Bestuur Voorzitter  Dick Sas Vice voorzitter  Jos Schoenmakers Secretaris  Trees Klievink Penningmeester  Bart de Hingh Lid  Jan Fleuren

10 Wijkplatform Hoogenhof Structuur van het wijkplatform Informatie Via de website wordt alle informatie gedeeld –Algemeen –Actuele onderwerpen –Forum –Notulen –Etc Regelmatig verspreiding van de nieuwsbrief Standaard “format” t.b.v. notulen, actiepunten, voortgang etc –Voor iedereen toegankelijk

11 Wijkplatform Hoogenhof Structuur van het wijkplatform Overlegstructuur Vereniging –Jaarvergadering Bestuur –Vergadert ca 4 keer per jaar structureel –Woont commissievergaderingen platform bij –Heeft overleg met officiële instanties Commissie –Vergadert ca 4 keer per jaar structureel –Vergadert ad hoc bij actuele thema’s –Woont evt. gemeentelijke commissievergadering bij

12 Wijkplatform Hoogenhof Commissies en thema’s I Verkeer & veiligheid –Hessel Wendelaar –Bart de Hingh Grondgebiedzaken –Petra Thijsen –Henri Groenen –John de Bruin –Henk Jan Peuser –Dick Sas Zorg en welzijn –Dichterbij –Jos Schoenmakers Thema´s –Verkeersveiligheid kinderen (Brede School), sluipverkeer, hardrijden –Ontsluiting Hoogenhof, smalle straten eenrichtingsverkeer –Sociale veiligheid, hangjeugd Thema´s –Verhoging waterstand M&W kanaal / grondwaterstand –Openbaar groen (onderhoud, inrichting) + hondenoverlast –Onderhoud parkgoud ‘t Grind Thema’s –Zorg & Welzijn –Speelvoorziening in de wijk, jeu de boule plaatsen etc. –AED apparatuur

13 Wijkplatform Hoogenhof Commissies en thema’s II Communicatie –Tineke Storm –Esther van den Bergh –Jan Fleuren Algemeen –Vacant –Bestuur a.i. Thema´s –Communicatie, profileren naar bewoners –Website –Teambuilding wijkraad Thema´s –Oprichten vereniging –Communiceren en presenteren aan B&W, gemeenteraad, commissies, politie, brandweer etc –Doornemen punten wijkbezoek –Coördinatie van lopende activiteiten (bijv. Basalt)

14 Wijkplatform Hoogenhof Vervolgstappen Oprichten vereniging –Mandaat bestuur Officiële oprichting WPH bij notaris Kennismakingsgesprek bestuur met wethouder Opstellen communicatieschema Vergaderschema’s bestuur en commissies Maken en verdelen van diverse “formats” –Actiepunten –Notulen Actuele thema’s op korte termijn oppakken

15 Wijkplatform Hoogenhof Rondvraag

16 Wijkplatform Hoogenhof Sluiting


Download ppt "Wijkplatform Hoogenhof Oprichtingsvergadering Wijkplatform Hoogenhof Dinsdag 13 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google