De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vorming Training en Opleiding Vorming Training en Opleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vorming Training en Opleiding Vorming Training en Opleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Vorming Training en Opleiding Vorming Training en Opleiding
Aanbod VTO Vorming Training en Opleiding Evangelische Toerusting school Kadertraining Be.EQUIPped Sprekerstraining Aanbod materialen Samenwerking van ECV – BEZ – VEG Vorming Training en Opleiding

2 Evangelische Toerusting School Evangelische Toerusting School
coördinator: Info: 056/

3 Evangelische Toerusting School
Samenwerking met Stichting EBS (Evangelische Bijbelscholen) Nederland Missie: ‘mensen effectief en verantwoord toerusting voor de dienst in Gods Rijk’ Efeze 4:11-13 Evangelische Toerusting School

4 Evangelische Toerusting School
Doel Kennis en ervaring van het geloof verdiepen. Het leven van discipelschap (Matth. 28:19-20) realiseren. Doelgroep Geen vooropleiding vereist … iedereen die meer wil weten van de Bijbel Vanaf 15 jaar Evangelische Toerusting School

5 Evangelische Toerusting School
Dé bijbelcursus 4 jaar September – mei 1 zaterdag of 2 avonden per maand Zaterdag: 9.30 – uur Avond: – uur Juni & augustus examens (niet verplicht) 2 docenten per locatie  theologisch geschoold Voorbereidingen: Bijbelboek lezen Reader (cursus) doornemen Evangelische Toerusting School

6 Evangelische Toerusting School
Studiemateriaal Bijbel Reader ‘In ontmoeting met het Oude Testament’ – B.T. Arnold & B.E. Beyer ‘In ontmoeting met het Nieuwe Testament’ – W.A. Elwell & R.W. Yarbrough Status Geen erkenning Getuigschrift na 4 jaar examens Evangelische Toerusting School

7 Evangelische Toerusting School
Organisatie 37 groepen in Nederland 7 groepen in Vlaanderen: Gistel, Kortrijk, Gent, Aalst, Berchem, Herentals, Houthalen Gratis proeflessen in september Evangelische Toerusting School

8 Evangelische Toerusting School
Gratis ETS-studiedag: 12 september van 9.30 tot uur Vrije Evangelische Gemeente Lokeren Spreker: Johan Lukasse Thema: Bruikbaar voor God en zijn dienst Inschrijving via of via de ETS-coördinator Evangelische Toerusting School

9 Evangelische Toerusting School
€ 245 Voorschot van € 90 Korting mogelijk voor studenten, mensen met onvoldoende inkomen, gepensioneerden en leden van hetzelfde gezin (zie website) Evangelische Toerusting School

10 Evangelische Toerusting School
Curriculum Bijbelkunde OT Bijbelkunde NT Bijbelleer Cyclus van 4 jaar : 4e jaar van de cyclus Oude Testament Nieuwe Testament Jaar 4 Habakuk Zefanja Ezechiël Daniël Haggaï Zacharia Maleachi Ezra Nehemia Esther 1 & 2 Korinthe Efeze 1 & 2 Thessalonicenzen Openbaring Jaar 1 Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth Mattheüs Markus Lukas Johannes Jaar 2 1 & 2 Samuël 1 & 2 Koningen 1 & 2 Kronieken Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Handelingen Romeinen Galaten Kolossenzen Filippenzen Jaar 3 Jesaja Jeremia Klaagliederen Hosea Joël Amos Obadja Jona Nahum Micha 1 & 2 Timotheüs Titus Filémon Jacobus 1 & 2 Petrus Judas 1 & 2 & 3 Johannes Hebreeën Evangelische Toerusting School

11 Evangelische Toerusting School
Bijbelboeken : Habakuk & 2 Korinthiërs Zefanja Efezen Ezechiël & 2 Thsalonicenzen Daniël Openbaring Haggaï Zacharia Maleachi Ezra Nehemia Esther Evangelische Toerusting School

12 Evangelische Toerusting School
waarom ETS? Je mist wat als je het niet doet! Als je… opgebouwd wilt worden in het geloof meer wilt weten over de achtergronden van OT en NT de hele Bijbel wilt gaan lezen de boodschap van de bijbelboeken wilt ontdekken samen met anderen wilt nadenken over de woorden van God dan is de ETS iets voor u/jou. Evangelische Toerusting School

13 Evangelische Toerusting School Evangelische Toerusting School
coördinator: Info: 056/

14 Be.EQUIPped Info en inschrijving: 056/42 40 19 peter.bordon@veg.be

15 Be.EQUIPped Voor wie leiding geeft in de gemeente, in een organisatie of op het werk Voor voorgangers, oudsten, diakenen, jeugdleiders en potentiële leiders

16 Be.EQUIPped Er is overal nood aan extra leiding op verschillende niveau’s: Be.EQUIPped wil nieuwe leiders trainen!

17 Be.EQUIPped op 2 locaties vanaf september 2009:
Evangelische Kerk te Zwijnaarde en Evangelische Kerk te Brasschaat

18 Lesgevers: Berthold Lamparter, Herman Heyman en Anton van der Beek
Be.EQUIPped Zwijnaarde: 7 zaterdagen Lesgevers: Berthold Lamparter, Herman Heyman en Anton van der Beek

19 Brasschaat: 13 dinsdagavonden Lesgevers: Teo Kamp en Koen Schelstraete
Be.EQUIPped Brasschaat: 13 dinsdagavonden Lesgevers: Teo Kamp en Koen Schelstraete

20 Be.EQUIPped Prijs : 140 euro 10% korting bij betaling voor 1 juli
5% korting bij betaling voor 1 augustus

21 Be.EQUIPped Ook korting mogelijk voor: studenten gepensioneerden
mensen met financiële beperkingen leden van hetzelfde gezin

22 Info en inschrijving: 056/42 40 19
Be.EQUIPped coördinator: Info en inschrijving: 056/ of of

23 Doelgericht (s)preken
Info : 056/

24 Doelgericht (s)preken
Voor wie wil leren preken Voor wie al langer preekt , maar zich verder wil bekwamen

25 Doelgericht (s)preken
6 tot 12 cursisten uit 1 of meer gemeenten

26 materialen te gebruiken in groep of individueel
cursusaanbod

27 cursusaanbod In één jaar doorheen het Oude Testament
Doel: gemeenteleden een inleiding op de boeken van het OT bijbrengen cursusaanbod

28 cursusaanbod In één jaar doorheen het Nieuwe Testament
Doel: gemeenteleden een inleiding op de boeken van het NT bijbrengen cursusaanbod

29 Doel: gemeenteleden bijbelkennis over de Romeinenbrief bijbrengen
Brief aan de Romeinen Doel: gemeenteleden bijbelkennis over de Romeinenbrief bijbrengen cursusaanbod

30 Doel: gemeenteleden onderwijs geven over gebed en samen leren bidden
Heer, leer ons bidden Doel: gemeenteleden onderwijs geven over gebed en samen leren bidden cursusaanbod


Download ppt "Vorming Training en Opleiding Vorming Training en Opleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google