De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !."— Transcript van de presentatie:

1 welkom !

2 opening bijbel lezen cursus welkom zingen gebed
Deel 1 - Oude Testament opening welkom zingen gebed

3 Psalm 19: 3 Volkomen is Gods Woord ‘t Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert, daar Gods getuigenis hem die nog inzicht mist, de ware wijsheid leert. Hoort naar het woord van God. Volmaakt is zijn gebod, betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.

4 Psalm 19: 4 De dienst van God de Heer verheugt het hart steeds meer en duurt in eeuwigheid. Rechtvaardig is de wet, die God heeft ingezet en die ten leven leidt. Zijn woord, dat ons behoudt, maakt rijker dan fijn goud, is zoeter nog dan honing. Wie daarin zich verheugt, vindt in dat woord zijn vreugd, zijn rijkdom, zijn beloning.

5 • Gebed

6 Kennismaking en verwachtingen.
Schrijf op een geeltje: “Ik verwacht van de cursus…” Per tafel: maak kennis en wissel verwachtingen uit Verzin een motto voor de cursus

7 Algemene informatie Waarom de cursus Een kwestie van hoofdlijnen
Zelf bijbel lezen (zie pag 11) Wanneer (zie pag 1) Als je niet kunt

8 Een oefening: plaats op de tijdlijn
Saul zondvloed Splitsing van het rijk Gideon Daniël schepping Amram en Jochabed Abraham Intocht in Kanaän David Verwoesting Samaria Jozef naar Egypte Zerubabel Samuël Henoch Achab Ezra Jacob Nehemia Verwoesting Jeruzalem

9 Amram en Joachabed egypte Jozef verkocht naar Egypte Abraham, Isaäk en Jakob Henoch Schepping

10 Gideon Samuël egypte rechters david Saul

11 Achab Verwoesting Samaria egypte Assur babel israël juda Verwoesting Jeruzalem

12 egypte Assur babel Nehemia Zerubabel Ezra

13 Pauze

14 De bijbelboeken Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Hosea Joël Amos
Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël

15 De bijbelboeken Historische boeken Job Psalmen Spreuken Prediker
Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Historische boeken Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël

16 De bijbelboeken Poëtische boeken Job Psalmen Spreuken Prediker
Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Poëtische boeken

17 De bijbelboeken Profetische boeken Job Psalmen Spreuken Prediker
Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Profetische boeken Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël

18 De Tenach Psalmen Job Spreuken Ruth Hooglied Prediker Klaagliederen
Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen Jesaja Jeremia Ezechiël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Psalmen Job Spreuken Ruth Hooglied Prediker Klaagliederen Esther Daniël Ezra Nehemia Kronieken

19 De Tenach thora Psalmen Job Spreuken Ruth Hooglied Prediker
Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen Jesaja Jeremia Ezechiël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie thora Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Psalmen Job Spreuken Ruth Hooglied Prediker Klaagliederen Esther Daniël Ezra Nehemia Kronieken

20 De Tenach profeten Psalmen Job Spreuken Ruth Hooglied Prediker
Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen Jesaja Jeremia Ezechiël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie profeten Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Psalmen Job Spreuken Ruth Hooglied Prediker Klaagliederen Esther Daniël Ezra Nehemia Kronieken

21 De Tenach geschriften Psalmen Job Spreuken Ruth Hooglied Prediker
Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen Jesaja Jeremia Ezechiël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie geschriften Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Psalmen Job Spreuken Ruth Hooglied Prediker Klaagliederen Esther Daniël Ezra Nehemia Kronieken

22 OT in NT Lucas 11: 50-51 Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoeg-doening worden geëist, 51 van het bloed van Abel tot het bloed van Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltaar en het heiligdom. 2 Kronieken 24 Genesis 4

23 OT in NT Aanduidingen OT in NT: de Wet (Thora) de Wet en de profeten
de Wet, de profeten en de geschriften Matteüs 5: 17-18 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

24 OT in NT Aanduidingen OT in NT: de Wet (Thora) de Wet en de profeten
de Wet, de profeten en de geschriften Lukas 24: 44-54 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.

25 OT in NT Waarom spreken wij van Oude Testament?
2 Korintiërs 3:14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.

26 Eenheid van de bijbel Niet vanzelfsprekend Periode van 1000 jaar
2 verschillende talen van boer tot koning van jurist tot priester

27 Eenheid van de bijbel één lijn zonde schepping herschepping

28 Eenheid van de bijbel één schrijver 2 Petrus 1: 20-21
Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

29 Eenheid van de bijbel één hoofdpersoon
OT “De schriften getuigen over mij.”

30 Genesis 1 en 2 Genesis 1: 1 en 31 In het begin schiep God de hemel en de aarde. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Bespreek per tafel: Wat betekent het als je dit gelooft ? (noeem een aantal punten)

31 Genesis 1 en 2 Antwoord op levensvragen
over oorsprong en doel; goed en kwaad 2) God is God, wij zijn geschapen Afhankelijkheid Nederigheid Gehoorzaamheid 3) Het kwaad hoort niet bij deze wereld

32 Genesis 1 en 2 GOD GOD GOD Mens Dier Plant materie Mens Dier Plant
bijbels oosters westers GOD GOD GOD Mens Dier Plant materie Mens Dier Plant materie Mens Dier Plant materie

33 Genesis 1 en 2 GOD GOD Mens Mens Dier Plant materie Dier Plant materie
Genesis 1:26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken

34 Genesis 1 en 2 Beeld van God Taak: Onderkoning
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’

35 Genesis 1 en 2 Beeld van God Taak: Onderkoning Persoon: Op God lijken
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’

36 Genesis 1 en 2 alles geschapen de mens de mens zijn leefomgeving

37 1. 4. 2. 5. 3. 6a. 6b. de mens 7. licht de lichten vogels en vissen
uitspansel het droge, planten bomen landdieren 3. 6a. En God zei: laten Wij…. 6b. de mens 7. Rustdag

38 Genesis 1 en 2 toledoth Een paar opmerkingen bij Genesis 2
Genesis 2: 4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. toledoth b.v.: Genesis 25: 19 Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen.

39 Genesis 1 en 2 de mens als rentmeester
Een paar opmerkingen bij Genesis 2 Vers 15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. de mens als rentmeester

40 Genesis 1 en 2 Gehoorzaamheid als levensvoorwaarde
Een paar opmerkingen bij Genesis 2 Vers Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ Gehoorzaamheid als levensvoorwaarde

41 Genesis 1 en 2 Een paar opmerkingen bij Genesis 2 Vers 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Instelling van huwelijk als levenslange relatie van trouw tussen één man en één vrouw

42 Genesis 1 en 2 Een paar opmerkingen bij Genesis 2
Jezus in Mt 19: Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.

43 Voor de volgende keer Bijbeleesrooster (Gen 3-11; lees evt. verder)
Materiaal les 1

44 Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam,

45 Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid Heer, onze God, die aard en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt.

46 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet, U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid; leven om Jezus’ wil in eeuwigheid. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

47 Welthuis en tot 25 januari


Download ppt "Welkom !."

Verwante presentaties


Ads door Google