De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

cursus Deel 1 - Oude Testament opening •welkom •Zingen: Psalm 126.

Verwante presentaties


Presentatie over: "cursus Deel 1 - Oude Testament opening •welkom •Zingen: Psalm 126."— Transcript van de presentatie:

1

2 cursus Deel 1 - Oude Testament opening •welkom •Zingen: Psalm 126

3 Psalm 126:1 Toen God ons weer naar Sion bracht uit ballingschap en lijdensnacht, toen was het ons als droomden wij, wij lachten weer, wij waren vrij. Verlost van heimwee en verlangen, zong heel ons volk zijn jubelzangen. Toen hieven zelfs de heidnen aan: De HEER heeft hun iets groots gedaan.

4 Psalm 126:2 De HEER heeft ons iets groots gedaan: Hij liet zijn volk in vrijheid gaan. Het kende toen geen droefheid meer, God schonk aan ons de vreugde weer. Heer, breng terug die achterbleven, wend U ons lot, doe ons herleven, zoals in ‘t Zuiderland een vloed de droge beek weer stromen doet.

5 Psalm 126:3 Wie moeizaam hier met tranen zaait, zal juichen als hij eenmaal maait. Dan telt hij smart en moeite niet, zijn klacht wordt tot een jubellied. Wel gaat hij wenend langs de akker, maar God roept het gezaaide wakker. Dan keert de maaier blij naar huis, hij brengt zijn gouden schoven thuis.

6 schepping herschepping zonde de grote lijn van de bijbel

7 rechtersdavid israël juda egypteAssur babel na de ballingschap

8 De bijbelboeken •Genesis •Exodus •Leviticus •Numerie •Deuteronomium •Jozua •Richteren •Ruth •1 en 2 Samuël •1 en 2 Koningen •1 en 2 Kronieken •Ezra •Nehemia •Esther •Job •Psalmen •Spreuken •Prediker •Hooglied •Jesaja •Jeremia •Klaagliederen •Ezechiël •Daniël •Hosea •Joël •Amos •Obadja •Jona •Micha •Nahum •Habakuk •Sefanja •Hagaï •Zacharia •Maleachie

9 De bijbelboeken •Genesis •Exodus •Leviticus •Numerie •Deuteronomium •Jozua •Richteren •Ruth •1 en 2 Samuël •1 en 2 Koningen •1 en 2 Kronieken •Ezra •Nehemia •Esther •Job •Psalmen •Spreuken •Prediker •Hooglied •Jesaja •Jeremia •Klaagliederen •Ezechiël •Daniël •Hosea •Joël •Amos •Obadja •Jona •Micha •Nahum •Habakuk •Sefanja •Hagaï •Zacharia •Maleachie Historische boeken

10 De bijbelboeken •Genesis •Exodus •Leviticus •Numerie •Deuteronomium •Jozua •Richteren •Ruth •1 en 2 Samuël •1 en 2 Koningen •1 en 2 Kronieken •Ezra •Nehemia •Esther •Job •Psalmen •Spreuken •Prediker •Hooglied •Jesaja •Jeremia •Klaagliederen •Ezechiël •Daniël •Hosea •Joël •Amos •Obadja •Jona •Micha •Nahum •Habakuk •Sefanja •Hagaï •Zacharia •Maleachie Poëtische boeken

11 De bijbelboeken •Genesis •Exodus •Leviticus •Numerie •Deuteronomium •Jozua •Richteren •Ruth •1 en 2 Samuël •1 en 2 Koningen •1 en 2 Kronieken •Ezra •Nehemia •Esther •Job •Psalmen •Spreuken •Prediker •Hooglied •Jesaja •Jeremia •Klaagliederen •Ezechiël •Daniël •Hosea •Joël •Amos •Obadja •Jona •Micha •Nahum •Habakuk •Sefanja •Hagaï •Zacharia •Maleachie Profetische boeken

12 De bijbelboeken •Genesis •Exodus •Leviticus •Numerie •Deuteronomium •Jozua •Richteren •Ruth •1 en 2 Samuël •1 en 2 Koningen •1 en 2 Kronieken •Ezra •Nehemia •Esther •Job •Psalmen •Spreuken •Prediker •Hooglied •Jesaja •Jeremia •Klaagliederen •Ezechiël •Daniël •Hosea •Joël •Amos •Obadja •Jona •Micha •Nahum •Habakuk •Sefanja •Hagaï •Zacharia •Maleachie Poëtische boeken

13 De bijbelboeken •Genesis •Exodus •Leviticus •Numerie •Deuteronomium •Jozua •Richteren •Ruth •1 en 2 Samuël •1 en 2 Koningen •1 en 2 Kronieken •Ezra •Nehemia •Esther •Job •Psalmen •Spreuken •Prediker •Hooglied •Jesaja •Jeremia •Klaagliederen •Ezechiël •Daniël •Hosea •Joël •Amos •Obadja •Jona •Micha •Nahum •Habakuk •Sefanja •Hagaï •Zacharia •Maleachie Historische boeken

14 israël juda egypteAssur babel 600 550 500 400 450 597: eerste groep in ballingschap 586 Jeruzalem en tempel verwoest 538: eerste groep keert terug 516: tempel hersteld 458: terugkeer Ezra 445: terugkeer Nehemia 70 jaar

15 israël juda egypteAssur babel 600 550 500 400 450 597: eerste groep in ballingschap 586 Jeruzalem en tempel verwoest 538: eerste groep keert terug 516: tempel hersteld 458: terugkeer Ezra 445: terugkeer Nehemia Daniël 478 Ester

16 Terugblik •Wissel uit: - ervaring eigen lezing - vragen die opgekomen zijn •Per tafel: – evt. één vraag voor bespreking inleveren

17 Daniël • Hoofdstuk 1-6 : Historie •Hfst 1: aan het hof opgenomen •Hfst 2: de droom van het beeld •Hfst 3: niet buigen voor het beeld •Hfst 4: de droom van de boom •Hfst 5: Belsassar; het schrift op de wand •Hfst 6; Darius; Daniël in de leeuwenkuil • Hoofdstuk 7-12 : Visioenen

18 Daniël vijandschap Het grote Babel met z’n imperialisme en hang naar macht Gods kinderen wel in de wereld, maar niet van de wereld

19 Daniël 2

20 Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend.

21 goud zilver brons ijzer en leem Babel 606 -539 Medië-Perzië 539-331 Griekenland 331-30 Rome 30 v.Chr ___ 397 n.Chr

22 goud zilver brons ijzer en leem leeuw beer panter 4e dier De vier dieren in één Daniël 7 Openbaring 13Daniël 2

23 goud zilver brons ijzer en leem De wereldmacht in opstand tegen God. Het rijk van satan

24 Pauze

25 Ester, Ezra, Nehemia Alle drie speelden ze een belangrijke rol bij de bevrijding van hun volk • Ester : de koningin in Babel • Ezra: de priester en schriftgeleerde • Nehemia: de bestuurder, organisator Wie je ook bent, en wat je plaats ook is God wil je inzetten.

26 Ester Wissel even uit: Wat is de boodschap van dit boek?

27 Ester 1) Gods verborgen voorzienigheid 4: 13-14 Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Ester geven: ‘Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.’

28 Ester 2) Ontkomen aan de slang vijandschap Ester Mordechai Haman het hele joodse volk Agag Amelek

29 de terugkeer •Een schamele rest - eerste keer: ca. 50.000 - met Ezra: ca 5000 •Pas na 20 jaar de tempel klaar Pas na 95 jaar de muren van Jeruzalem •Geen eigen bestuur •Steeds weer reformatie nodig Slechts een schamel begin

30 de terugkeer •Alles draait om het heiligdom - gelijk na aankomst het altaar - eerst de tempel dan de muren •De rest vertegenwoordigt heel Israël - gebruik naam ‘Israël’ - vb Ezra offert 12 stieren •Steeds heiligdom – bestuur Jozua Zerubabel Ezra Nehemia Christus

31 Psalm 89: 17 O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand. Doe ook voor ons geslacht uw oude woord gestand. Waar is uw gunst, o God, het heil van lang geleden, aan Davids juis verpand met goddelijke eden? Erbarm U over ons, wil onze smaad gedenken, de hoon waarmee ons thans de grote volken krenken

32 Psalm 89: 18 Uw vijanden, o HEER, uw vijanden rondom, hoe honen zij uw knecht, o God van David, kom! Het spoor is uitgewist van uw gezalfde koning. Herstel in heerlijkheid het land van melk en honing. Laat Davids zoon de spot der heidenen beschamen. Geloofd zij God de HEER voor eeuwig, amen, amen.

33 • Gebed

34 Wel thuis en tot 24 januari (dus over 2 weken)


Download ppt "cursus Deel 1 - Oude Testament opening •welkom •Zingen: Psalm 126."

Verwante presentaties


Ads door Google