De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

programma uitgebreid t/m 23 juli 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "programma uitgebreid t/m 23 juli 2011"— Transcript van de presentatie:

1 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011
De Bijbel Open het boek Daniël seizoen programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël 4 & 5 een teken aan de wand 29 jan Daniël 6 tussen leeuwenmuilen 26 feb Daniël 7 alles draait om een klein volkje 26 mrt Daniël 8 offeren in een moeilijke tijd 23 apr Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 14 mei Daniël 10 volharden in het gebed 25 jun Daniël 11 oorlog en vrede 23 jul Daniël 12 lichtpunten in de duisternis 14 mei

2 vorst sluit verbond van week
De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 70 weken = 490 jaren Daniël 9 : Nehemia periode tussen O.T. en N.T. 7 62 1 - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. opbouw van Jeruzalem - vorst verwoest stad en heiligdom Na de 62 weken wordt de Messias uitgeroeid en heeft dus geen koninkrijk. De Romeinse vorst (in persoon Titus) verwoest Jeruzalem in 70 n.C. Toch is de klok stilgezet bij de verwerping van de Heer Jezus, en begint pas eeuwen later weer te lopen als de koning van het hersteld Romeinse rijk (West Europa) een verbond sluit met de vele (de massa) van het Joodse volk. Een verbond van 7 jaar. Halverwege stopt die vorst het offeren, en wordt tot zijn eer een afgodsbeeld (gruwel) opgericht door de antichrist. Dat is het begin van de grote verdrukking (Mt.24:15). Aan het eind wordt Isaël behouden (overtreding sluiten, zonden verzegelen, ongerechtigheid verzoenen) en kan de profetie worden afgesloten (Dan.9:24). vorst sluit verbond van week 1 2 3 4 5 6 7 grote verdrukking gruwel van de verwoesting in de tempel

3 vorst sluit verbond van week
De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 70 weken = 490 jaren Daniël 9 : keizer van Rome 69 Openbaring 1 - 3 1 - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. - vorst verwoest stad en heiligdom ? Openbaring Na de 62 weken wordt de Messias uitgeroeid en heeft dus geen koninkrijk. De Romeinse vorst (in persoon Titus) verwoest Jeruzalem in 70 n.C. Toch is de klok stilgezet bij de verwerping van de Heer Jezus, en begint pas eeuwen later weer te lopen als de koning van het hersteld Romeinse rijk (West Europa) een verbond sluit met de vele (de massa) van het Joodse volk. Een verbond van 7 jaar. Halverwege stopt die vorst het offeren, en wordt tot zijn eer een afgodsbeeld (gruwel) opgericht door de antichrist. Dat is het begin van de grote verdrukking (Mt.24:15). Aan het eind wordt Isaël behouden (overtreding sluiten, zonden verzegelen, ongerechtigheid verzoenen) en kan de profetie worden afgesloten (Dan.9:24). vorst sluit verbond van week 1 2 3 4 5 6 7 grote verdrukking gruwel van de verwoesting in de tempel

4 vorst sluit verbond van week
De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 70 weken = 490 jaren Daniël 9 : keizer van Rome 69 Openbaring 1 - 3 1 - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. - vorst verwoest stad en heiligdom leider van Europa Openbaring Na de 62 weken wordt de Messias uitgeroeid en heeft dus geen koninkrijk. De Romeinse vorst (in persoon Titus) verwoest Jeruzalem in 70 n.C. Toch is de klok stilgezet bij de verwerping van de Heer Jezus, en begint pas eeuwen later weer te lopen als de koning van het hersteld Romeinse rijk (West Europa) een verbond sluit met de vele (de massa) van het Joodse volk. Een verbond van 7 jaar. Halverwege stopt die vorst het offeren, en wordt tot zijn eer een afgodsbeeld (gruwel) opgericht door de antichrist. Dat is het begin van de grote verdrukking (Mt.24:15). Aan het eind wordt Isaël behouden (overtreding sluiten, zonden verzegelen, ongerechtigheid verzoenen) en kan de profetie worden afgesloten (Dan.9:24). vorst sluit verbond van week 1 2 3 4 5 6 7 grote verdrukking gruwel van de verwoesting in de tempel

5 graf van Cyrus II de Grote (Kores)
De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores Assyrië graf van Cyrus II de Grote (Kores) Babel Meden Iran 712 606 536 Pasargadae

6 De Bijbel Open Daniël 10 Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores
volharden in het gebed Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores graf van Daniël Assyrië Babel Meden Iran 712 606 536 Susan Pasargadae

7 De Bijbel Open Daniël 10 Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores
volharden in het gebed Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores Daniël Assyrië Babel Meden Iran 712 606 536 Susan Kores Pasargadae

8 De Bijbel Open Daniël 10 Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores
volharden in het gebed Merodach-Baladan Nebukadnezar Belsazar Kores Assyrië Babel Meden 712 606 536 Hizkia Josia ballingschap Jesaja Daniël Jes. 45 : 1 Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb ...

9 Daniël bleef daar tot het 1e jaar van koning Kores.
De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen 536 537 538 ballingschap terug naar Jeruzalem Daniël 1 : 21 Daniël bleef daar tot het 1e jaar van koning Kores. Daniël 10 : 1 Daniël, die ook Belsassar genoemd werd.

10 De Bijbel Open Daniël 10 Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen
volharden in het gebed Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen 536 537 538 ballingschap terug naar Jeruzalem Daniël 9 Ezra 3 : 1 Ezra 3 : 8 Daniël 10

11 Op de 10e van deze maand zal ieder een lam nemen
De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen 536 537 538 3 10 14 24 Abib Exodus 12 : 3 Op de 10e van deze maand zal ieder een lam nemen Exodus 12 : 6 ... bewaren tot de 14e. Dan zal de hele vergadering der gemeente van Israël het slachten ...

12 Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus jegens u.
De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen 536 537 538 3 10 14 24 Abib 1 Thessalonika 5 : 16, 17 Bidt onophoudelijk. Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus jegens u.

13 De Bijbel Open Daniël 10 Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen
volharden in het gebed Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen 536 537 538 3 10 14 24 Abib Daniël 10 : 4 Op de 24e dag van de 1e maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris.

14 De Bijbel Open Daniël 10 Daniël 10 : 4
volharden in het gebed Daniël 10 : 4 Op de 24e dag van de 1e maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris.

15 De Bijbel Open Daniël 10 Genesis 15 : 18
volharden in het gebed Genesis 15 : 18 Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat:

16 De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed

17 De Bijbel Open Daniël 10 Genesis 2 : 14
volharden in het gebed Genesis 2 : 14 de naam van de 3e rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de 4e rivier is de Eufraat.

18 De Bijbel Open Daniël 10 Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen
volharden in het gebed Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen 536 537 538 3 10 14 24 Abib Daniël 10 : 5 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz.

19 De Bijbel Open Daniël 10 Daniël 10 : 5 - 10
volharden in het gebed Daniël 10 : Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz ... Openbaring 1 : … en toen ik mij omkeerde, zag ik … te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad ...

20 dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen 1)
De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Daniël 10 : 12 want vanaf de eerste dag … zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen 1) en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God 2)

21 de grote tegenstander van satan
De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen 536 537 538 3 10 14 24 Abib Daniël 10 : 13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen Judas : 9 de grote tegenstander van satan Openbaring 12 : 7

22 Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man!
De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen 536 537 538 3 10 14 24 Abib Daniël 10 : 19 Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk.

23 De Bijbel Open Daniël 10 Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen
volharden in het gebed Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen 536 537 538 3 10 14 24 Abib Daniël 10 : 21 al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël.

24 De Bijbel Open Daniël 10 Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen
volharden in het gebed Belsassar Darius Kores Babel Meden en Perzen 536 537 538 3 10 14 24 Abib Daniël 11 : 1 En ik, ik stond in het eerste jaar van Darius, de Mediër, hem terzijde als steun en toeverlaat.

25 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011
De Bijbel Open het boek Daniël seizoen programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël 4 & 5 een teken aan de wand 29 jan Daniël 6 tussen leeuwenmuilen 26 feb Daniël 7 alles draait om een klein volkje 26 mrt Daniël 8 offeren in een moeilijke tijd 23 apr Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 14 mei Daniël 10 volharden in het gebed 25 jun Daniël 11 oorlog en vrede 23 jul Daniël 12 lichtpunten in de duisternis 25 jun


Download ppt "programma uitgebreid t/m 23 juli 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google