De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010 - 2011 25 sepDaniël 1in de school van God 23 oktDaniël 2God kent de toekomst 27 novDaniël 3in het vuur 18 decDaniël.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010 - 2011 25 sepDaniël 1in de school van God 23 oktDaniël 2God kent de toekomst 27 novDaniël 3in het vuur 18 decDaniël."— Transcript van de presentatie:

1 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010 - 2011 25 sepDaniël 1in de school van God 23 oktDaniël 2God kent de toekomst 27 novDaniël 3in het vuur 18 decDaniël 4 & 5een teken aan de wand 29 janDaniël 6tussen leeuwenmuilen 26 febDaniël 7alles draait om een klein volkje 26 mrtDaniël 8offeren in een moeilijke tijd 23 aprDaniël 9schuldbelijdenis en nieuwe hoop 14 meiDaniël 10volharden in het gebed 25 junDaniël 11oorlog en vrede 23 julDaniël 12lichtpunten in de duisternis contact@debijbelopen.nl www.debijbelopen.nl programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 14 mei

2 1 1 62 70 weken = 490 jaren opbouw van Jeruzalem Nehemia periode tussen O.T. en N.T. - vorst verwoest stad en heiligdom - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. 7 7 7 7 vorst sluit verbond van week gruwel van de verwoesting in de tempel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Daniël 9 : 24 - 27 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 grote verdrukking

3 1 1 Openbaring 1 - 3 69 70 weken = 490 jaren - vorst verwoest stad en heiligdom - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. 7 7 vorst sluit verbond van week gruwel van de verwoesting in de tempel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Daniël 9 : 24 - 27 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 grote verdrukking Openbaring 4 - 19 keizer van Rome ? ?

4 1 1 Openbaring 1 - 3 69 70 weken = 490 jaren - vorst verwoest stad en heiligdom - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. 7 7 vorst sluit verbond van week gruwel van de verwoesting in de tempel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Daniël 9 : 24 - 27 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 grote verdrukking Openbaring 4 - 19 keizer van Rome leider van Europa

5 Assyrië Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden 712 606536 Merodach-Baladan NebukadnezarBelsazarKores Pasargadae Iran graf van Cyrus II de Grote (Kores)

6 Assyrië Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden 712 606536 Merodach-Baladan NebukadnezarBelsazarKores Pasargadae Susan Iran graf van Daniël

7 Assyrië Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden 712 606536 Merodach-Baladan NebukadnezarBelsazarKores Susan Pasargadae Kores Iran Daniël

8 Assyrië Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden 712 606536 Hizkia Josia ballingschap Jesaja Merodach-Baladan NebukadnezarBelsazarKores Jes. 45 : 1 Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb... Daniël

9 Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden en Perzen ballingschap BelsassarDarius Kores terug naar Jeruzalem 537 Daniël 1 : 21 Daniël bleef daar tot het 1 e jaar van koning Kores. Daniël 10 : 1 Daniël, die ook Belsassar genoemd werd. 538536

10 Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden en Perzen 536 Darius Kores 538 Daniël 10 Daniël 9 Ezra 3 : 1 Ezra 3 : 8 ballingschap terug naar Jeruzalem 537 Belsassar

11 Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden en Perzen 536 Darius Kores 538537 24 3 10 Exodus 12 : 3 Op de 10 e van deze maand zal ieder een lam nemen 14 Exodus 12 : 6... bewaren tot de 14 e. Dan zal de hele vergadering der gemeente van Israël het slachten... Abib Belsassar

12 Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden en Perzen 536 Darius Kores 538537 24 3 1014Abib 1 Thessalonika 5 : 16, 17 Bidt onophoudelijk. Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus jegens u. Bidt onophoudelijk. Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus jegens u. Belsassar

13 Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden en Perzen 536 Darius Kores 538537 24 3 1014Abib Daniël 10 : 4 Op de 24 e dag van de 1 e maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Belsassar

14 De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Daniël 10 : 4 Op de 24 e dag van de 1 e maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris.

15 De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Genesis 15 : 18 Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat:

16 De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed

17 De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Genesis 2 : 14 de naam van de 3 e rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de 4 e rivier is de Eufraat.

18 Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden en Perzen 536 Darius Kores 538537 24 3 1014Abib Daniël 10 : 5 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. Belsassar

19 De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Daniël 10 : 5 - 10 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz... Openbaring 1 : 12 - 17 … en toen ik mij omkeerde, zag ik … te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad...

20 De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Daniël 10 : 12 want vanaf de eerste dag … zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen 1) en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God 2)

21 Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden en Perzen 536 Darius Kores 538537 24 3 1014Abib Daniël 10 : 13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen Judas : 9 Openbaring 12 : 7 de grote tegenstander van satan Belsassar

22 Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden en Perzen 536 Darius Kores 538537 24 3 1014Abib Daniël 10 : 19 Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Belsassar

23 Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden en Perzen 536 Darius Kores 538537 24 3 1014Abib Daniël 10 : 21 al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël. Belsassar

24 Babel De Bijbel Open Daniël 10 volharden in het gebed Meden en Perzen 536 Darius Kores 538537 24 3 1014Abib Daniël 11 : 1 En ik, ik stond in het eerste jaar van Darius, de Mediër, hem terzijde als steun en toeverlaat. Belsassar

25 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010 - 2011 25 sepDaniël 1in de school van God 23 oktDaniël 2God kent de toekomst 27 novDaniël 3in het vuur 18 decDaniël 4 & 5een teken aan de wand 29 janDaniël 6tussen leeuwenmuilen 26 febDaniël 7alles draait om een klein volkje 26 mrtDaniël 8offeren in een moeilijke tijd 23 aprDaniël 9schuldbelijdenis en nieuwe hoop 14 meiDaniël 10volharden in het gebed 25 junDaniël 11oorlog en vrede 23 julDaniël 12lichtpunten in de duisternis contact@debijbelopen.nl www.debijbelopen.nl programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 jun


Download ppt "De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010 - 2011 25 sepDaniël 1in de school van God 23 oktDaniël 2God kent de toekomst 27 novDaniël 3in het vuur 18 decDaniël."

Verwante presentaties


Ads door Google