De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Materieel Strafrecht Hfdst 8 blz. 101-106.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Materieel Strafrecht Hfdst 8 blz. 101-106."— Transcript van de presentatie:

1 Materieel Strafrecht Hfdst 8 blz

2 Verschil Materieel en Formeel strafrecht
Materieel strafrecht Formeel strafrecht Materieel strafrecht gaat over de verboden gedragingen en de straf die daarop staat. Het geeft antwoord op de vragen: Welke gedragingen zijn strafbaar? Wie kunnen daarvoor worden gestraft? Welke omstandigheden zijn van belang voor de stafbaarheid? Welke straf mag worden opgelegd? Formeel strafrecht gaat over de gang van zaken als er eenmaal is vastgesteld dat er een strafbaar feit is gepleegd. Het geeft antwoord op de volgende vragen: Welke bevoegdheden hebben de opsporingsambtenaren als ze een strafbaar feit opsporen? Welke rechten heeft de verdachte? Hoe verloopt de rechtszaak tegen de verdachte?

3 https://www. youtube. com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=BagbTTk4BT8 (film loslopende hond/ overtreders- S01E09) Opdracht bij film: Geef aan wat er onder materieel strafrecht valt en wat onder formeel strafrecht valt en waarom.

4 In welke wettelijke regelingen vinden we het materieel strafrecht?
Wetboek van strafrecht Bijzondere wetten (bijv. WWM, Wegenverkeerswet, Wet personenvervoer) Lagere regelingen zoals: AMvB Ministeriele verordening Provinciale verordening Gemeentelijke verordening Verordening van een waterschap (keur)

5 Wat is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)?
Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een besluit van de regering. Hierin is de inhoud van een wet verder uitgewerkt. Een AMvB wordt zonder medewerking van de Eerste en Tweede Kamer gemaakt. Verdere uitwerking wet Een AMvB is een uitwerking van een wet. Een wet kan niet alles tot in de details regelen. In de wet staat welke onderdelen later nog verder uitgewerkt mogen worden. Zo heeft de Wet geluidhinder een Besluit geluidhinder (AMvB), waarin de precieze geluidsnormen voor de spoorwegen staan. De Tweede en Eerste Kamer behandelen geen AMvB’s. Daarmee is het een versnelde vorm van wetgeving. Hoe een AMvB tot stand komt Een AMvB doorloopt het volgende traject van ontwerp-AMvB naar AMvB: ambtelijke voorbereiding op het ministerie; behandeling in ministerraad; advies van Raad van State; publicatie in het Staatsblad; invoering van de wet. Een AMvB wordt vastgelegd in de vorm van een Koninklijk Besluit (KB).

6 Wetboek van Strafrecht
Het Wetboek van Strafrecht bestaat uit 3 boeken: Eerste boek: algemene bepalingen (algemene regels die voor alle strafbare feiten gelden) Tweede boek: misdrijven (rechtsdelicten, druist in tegen rechtsgevoel) Derde boek: overtredingen (wetsdelicten, lichtere strafbare feiten)

7 Algemene bepalingen Art. 2 Territorialiteitsbeginsel
Art. 1 Legaliteitsbeginsel Lid1: gedrag is pas strafbaar als het bij wet strafbaar is gesteld. Lid2: voor de verdachte geldt de gunstigste bepaling Waar geldt het Nederlandse strafrecht? Nederlands grondgebied en de eilanden Nederlandse binnenwateren Kuststrook tot 12 mijl op zee Luchtruim boven Nederland

8 Algemene bepalingen Art. 3 Vlagbeginsel
Het Nederlandse strafrecht geldt ook aan boord van schepen of vliegtuigen die in Nederland staan geregistreerd

9 Misdrijven en overtredingen
Rechtsdelict Ernstig strafbaar feit Poging is strafbaar Medeplichtigheid is strafbaar Gevangenisstraf is mogelijk Berechting door rechtbank Wetsdelict Licht strafbaar feit Poging is niet strafbaar Medeplichtigheid is niet strafbaar Geen gevangenisstraf Berechting door kantonrechter

10 Opdrachten (inleveren bij de volgende theorieles HTV)
Geef bij ieder van de volgende begrippen een eigen voorbeeld, waaruit blijkt wat dit begrip betekent: Legaliteitsbeginsel Territorialiteitsbeginsel Vlagbeginsel Misdrijf Overtreding Poging tot Medeplichtigheid aan


Download ppt "Materieel Strafrecht Hfdst 8 blz. 101-106."

Verwante presentaties


Ads door Google