De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Revelation Road Film:Revelation Road Datum:21-11-2014 Tijd:19.30.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Revelation Road Film:Revelation Road Datum:21-11-2014 Tijd:19.30."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Revelation Road Film:Revelation Road Datum:21-11-2014 Tijd:19.30 uur Locatie:Landgoed Nienoord Adres:Nienoord 20, Leek Reserveren: filmhuiswesterkwartier.nl

2 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Jeugddienst

3 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Creamiddag en –avond Vrouwen voor vrouwen Jullie zijn van harte welkom op zaterdag 22 november van 13.30 – 17.00 uur en woensdag 26 november van 19.30 – 22.00 uur. Neem gerust een familielid, vriendin of kennis mee. Voor verdere informatie en opgave: zie de poster in de hal op het prikbord. Groeten, Riemkje, Jannie, Jolien en Anita

4 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 16 november 09:15Oppas (Geertruida & Riemco) 09:30Kerkdienst: ds. J.H. Kuiper 14:00Jeugddienst: ds. J.D. van 't Zand (CGK Sneek) 14:00Kind in Kerk (Bovenbouw) - Bidden met dankzegging maandag 17 november 19:30KP-4 "Ik Belijd" - Heilige Geest 99:99Maandaggroephuiskring bij mw. W. Jongsma donderdag 20 november 20:00Koorrepetitie Voices

5 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Agenda aanstaande week 2/2 vrijdag 21 november 21:00Soos voor iedereen vanaf 12 jaar! zaterdag 22 november 09:30CKL zondag 23 november 08:45Oppas (Renske & Karel) 09:00Kerkdienst: ds. L.E. Leeftink (Assen-Peelo) 14:00Kerkdienst: ds. J.H. Soepenberg (Assen- Zuid) 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) - De zondeval

6 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Jarigen aanstaande week 1/2 Op 17 november 2014 wordt jarig: Jasper van der Vaart. Op 19 november 2014 worden jarig: Dirk Jan van der Vaart; br. J. de Vries. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

7 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Jarigen aanstaande week 2/2 Op 21 november 2014 worden jarig: br. P.C. van Dijk; br. H.B. de Boer; br. I. van Apeldoorn. Op 22 november 2014 wordt jarig: br. A.A. Barelds. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

8 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Welkom Voorganger:ds. J.H. Kuiper Organisten:br. M. Jansma br. D.D. Rouwhorst Beamist:br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aanDe Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

9 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

10 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

11 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

12 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Psalm 1: 1, 2 1Welzalig wie niet volgt der bozen raad, niet op de weg der goddelozen staat, wie ook niet zit waar spotters samenscholen, maar wandelt op de weg door God bevolen, wie 's HEREN wet zijn grote vreugde acht, haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht. 2Hij is gelijk een altijd groene boom, die men geplant heeft aan een waterstroom, die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen, geen blad verwelkt in hete zomerdagen. De HERE zegent hem met overvloed, zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.

13 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

14 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Opwekking 520: 1-5 1Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht. 2Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt.

15 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Opwekking 520: 1-5 3Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 4Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

16 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Opwekking 520: 1-5 5Hemelse Koning, die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, Stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Coda: Stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

17 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

18 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Lezen Matteüs 5: 1-12 Bergrede 1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

19 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Lezen Matteüs 5: 1-12 6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

20 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Lezen Matteüs 5: 1-12 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

21 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

22 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): 1Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. hallelu, halleluja.

23 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 (vrouwen): 1Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. hallelu, halleluja.

24 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): 2Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, hallelu, halleluja. Groep 2 (vrouwen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

25 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 (vrouwen): 2Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, hallelu, halleluja.

26 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): 3Bid en u zal gegeven zijn, zoek en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan, hallelu, halleluja. Groep 2 (vrouwen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

27 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 (vrouwen): 3Bid en u zal gegeven zijn, zoek en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan, hallelu, halleluja.

28 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): 4Waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam, Daar ben ik ook in hun midden, En wat zij vragen, zal ik voor hen doen. hallelu, halleluja. Groep 2 (vrouwen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

29 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 (vrouwen): 4Waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam, Daar ben ik ook in hun midden, En wat zij vragen, zal ik voor hen doen. hallelu, halleluja.

30 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Gezang 38: 1-4 Groep 1 (mannen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Groep 2 (vrouwen): Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

31 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

32 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Tekst Matteüs 5: 3 3 Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014

33 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

34 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Preek De Nieuwe Bijbelvertaling Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. M ATTEUS 5:3 Bijbel in Gewone Taal Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. M ATTEUS 5:3

35 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Preek Geluk, voor wie?

36 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Preek Voorwaarde voor geluk?

37 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Preek Gods enige vraag...

38 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Preek Nederig

39 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Preek Uitwerking Vriendelijk Eerlijk Moeite

40 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Preek Toekomst

41 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Preek Jezus vandaag

42 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Preek Waar komt het op aan? Gods belofte – voor iedereen Vaste grond onder je voeten = geluk Nieuw leven beginnen in Christus

43 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

44 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Psalm 4: 3 3Ik hoor hoe velen angstig vragen: "Wie zal het goede ons doen zien?" Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk U dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven, zal, HEER, bij U geborgen zijn.

45 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

46 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Collecte 1e collecte:Beheer en Administratie 2e collecte:Rente en Aflossing

47 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

48 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Lied 467: 1, 4, 5 1Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!

49 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Lied 467: 1, 4, 5 4Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

50 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Lied 467: 1, 4, 5 5Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

51 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

52 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Amen A-men, a-men, a-men.

53 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5

54 Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Ps.1: 1, 2 Opw.520 Lz.Mat. 5: 1-12 Gz.38 T.Mat. 5: 3 Ps.4: 3 Ld.476: 1, 4, 5 Revelation Road Film:Revelation Road Datum:21-11-2014 Tijd:19.30."

Verwante presentaties


Ads door Google