De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 e transitiejaar 2014-2015 Passend Onderwijs. Taken, rollen en verantwoordelijkheden Kenmerken rolneming –Maatwerk –Meesterschap is vakmanschap –Eigenaarschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 e transitiejaar 2014-2015 Passend Onderwijs. Taken, rollen en verantwoordelijkheden Kenmerken rolneming –Maatwerk –Meesterschap is vakmanschap –Eigenaarschap."— Transcript van de presentatie:

1 1 e transitiejaar 2014-2015 Passend Onderwijs

2 Taken, rollen en verantwoordelijkheden Kenmerken rolneming –Maatwerk –Meesterschap is vakmanschap –Eigenaarschap –Gespreid leiderschap –Professionele ruimte –Keten denken en kennis delen –In analogie -Leerling-leerkracht -Leerkracht-directeur -Directeur-CvB

3 Passend Onderwijs op het niveau van de leraar 1.De leraar werkt met collega’s volgens het schoolondersteuningsprofiel. (sop) 2.De leraar leert. 3.De leraar neemt minstens aan een netwerk deel. 4.Leraar en leidinggevende volgen de gespekscyclus.

4 Passend Onderwijs op het niveau van de school Het schoolondersteuningsprofiel is voor 2018 ‘vergroend’. Nog niet ontwikkelde ijkpunten/indicatoren hebben prioriteit in het proces van duurzame onderwijsverbetering. School borgt de kwaliteit van basis en extra ondersteuning. Directeur en CvB volgen de planning&controlcyclus.

5 Passend Onderwijs op bestuursniveau Professionaliseringstraject voor interne begeleiders door Bureau Wolters. Trainingsprogramma gericht op kwaliteitsverbetering van communicatie en ouderbetrokkenheid. Kennisdeling van interne begeleiders en specialisten in netwerkverband. (gedrag, taal, rekenen, hoog-en meerbegaafdheid, het jonge kind) Interne audits over opbrengstgericht werken èn passend onderwijs.

6 Extra ondersteuning op schoolniveau –Voor 39 Lgf-geïndiceerde leerlingen (voormalig REC 3 en 4) extra ondersteuning met middelen voor de basisschool en ambulante begeleiding vanuit SO. –In 2014-2015 voor leerlingen in ‘niveau 4’ extra ondersteuning beschikbaar uit de expertisepool. –In aard en omvang toebedeeld per collegiaal platform. –Bestuurlijke dekking uit: SWV-middelen, restant LGF-gelden en reserves. –Voor meer of voor ‘andere’ beschikbaar à € 80 per contactuur. –Ondersteuningsvraag aan Expertisepool richten aan 06 - 46336507

7 Expertisepool Basis-Extra-Speciaal ondersteuningondersteuningonderwijs (niveau 1-2-3)(niveau 4) (niveau 5) Expertisepool - handelingsgerichte diagnostiek -gedrag, werkhouding, klassenmanagement -taal/rekenen, werkhouding, klassenmanagement -cognitieve beperkingen Aanvullend: -lichamelijke fysieke beperkingen -NT-2 Apart via REC 2: -Ondersteuningsvraag voor kinderen met ernstige spraaktaal- en gehoorbeperkingen via 045 - 563 65 00

8 Extra ondersteuning op bestuursniveau Monitoring van: –leerling, rugnummer en route –inzet expertise op afname en effect Kennisdeling met medewerkers uit de expertise pool. Inzet van extra ondersteuning voor planperiode 2015-2019 op basis van evidentie.

9 Trajectbegeleiding op schoolniveau Rol in ondersteuningstoewijzing en toelaatbaarheid: –Op verzoek advies bij niveau 4 (evt. 3) –Bindend advies over geleverde en gedocumenteerde niveaus 1 t/m 4 –Intermediair tussen school en ouders –Verbindend naar ‘Een gezin, een plan’ –Rapporteert aan schoolbestuur en directeur SWV Trajectbegeleiders bij INNOVO zijn: Nathalie Leers nathalie.leers@innovo.nl 06 1432 0218nathalie.leers@innovo.nl Leo Ortmans leo.ortmans@innovo.nl 06 4633 6507leo.ortmans@innovo.nl

10 Trajectbegeleiders verdeeld over scholen Nathalie LeersLeo Ortmans PO 31-06 Netwerk Heerlen (11)Netwerk Nuth-Voerendaal (8) + De Spil en St Gertrudis, Onderbanken St. Franciscus,TreebeekPO 31-05 Netwerk Geuldal (12)Netwerk Heuvelland (9) PO 31-02PO 31-04 De draaiende Wieken,De Verrekijker, Amstenrade KoningshöfkeSt. Dionysius, Schinnen Triangel, Linne Swentibold, Born Het Avontuur, Buchten

11


Download ppt "1 e transitiejaar 2014-2015 Passend Onderwijs. Taken, rollen en verantwoordelijkheden Kenmerken rolneming –Maatwerk –Meesterschap is vakmanschap –Eigenaarschap."

Verwante presentaties


Ads door Google