De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1e transitiejaar 2014-2015 Passend Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1e transitiejaar 2014-2015 Passend Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 1e transitiejaar Passend Onderwijs

2 Taken, rollen en verantwoordelijkheden
Kenmerken rolneming Maatwerk Meesterschap is vakmanschap Eigenaarschap Gespreid leiderschap Professionele ruimte Keten denken en kennis delen In analogie Leerling-leerkracht Leerkracht-directeur Directeur-CvB

3 Passend Onderwijs op het niveau van de leraar
De leraar werkt met collega’s volgens het schoolondersteuningsprofiel. (sop) De leraar leert. De leraar neemt minstens aan een netwerk deel. Leraar en leidinggevende volgen de gespekscyclus.

4 Passend Onderwijs op het niveau van de school
Het schoolondersteuningsprofiel is voor 2018 ‘vergroend’. Nog niet ontwikkelde ijkpunten/indicatoren hebben prioriteit in het proces van duurzame onderwijsverbetering. School borgt de kwaliteit van basis en extra ondersteuning. Directeur en CvB volgen de planning&controlcyclus.

5 Passend Onderwijs op bestuursniveau
Professionaliseringstraject voor interne begeleiders door Bureau Wolters. Trainingsprogramma gericht op kwaliteitsverbetering van communicatie en ouderbetrokkenheid. Kennisdeling van interne begeleiders en specialisten in netwerkverband. (gedrag, taal, rekenen, hoog-en meerbegaafdheid, het jonge kind) Interne audits over opbrengstgericht werken èn passend onderwijs.

6 Extra ondersteuning op schoolniveau
Voor 39 Lgf-geïndiceerde leerlingen (voormalig REC 3 en 4) extra ondersteuning met middelen voor de basisschool en ambulante begeleiding vanuit SO. In voor leerlingen in ‘niveau 4’ extra ondersteuning beschikbaar uit de expertisepool. In aard en omvang toebedeeld per collegiaal platform. Bestuurlijke dekking uit: SWV-middelen, restant LGF-gelden en reserves. Voor meer of voor ‘andere’ beschikbaar à € 80 per contactuur. Ondersteuningsvraag aan Expertisepool richten aan

7 Expertisepool Expertisepool Basis- Extra- Speciaal
ondersteuning ondersteuning onderwijs (niveau 1-2-3) (niveau 4) (niveau 5) Expertisepool - handelingsgerichte diagnostiek gedrag, werkhouding, klassenmanagement taal/rekenen, werkhouding, klassenmanagement cognitieve beperkingen Aanvullend: lichamelijke fysieke beperkingen NT-2 Apart via REC 2: Ondersteuningsvraag voor kinderen met ernstige spraaktaal- en gehoorbeperkingen via

8 Extra ondersteuning op bestuursniveau
Monitoring van: leerling, rugnummer en route inzet expertise op afname en effect Kennisdeling met medewerkers uit de expertise pool. Inzet van extra ondersteuning voor planperiode op basis van evidentie.

9 Trajectbegeleiding op schoolniveau
Rol in ondersteuningstoewijzing en toelaatbaarheid: Op verzoek advies bij niveau 4 (evt. 3) Bindend advies over geleverde en gedocumenteerde niveaus 1 t/m 4 Intermediair tussen school en ouders Verbindend naar ‘Een gezin, een plan’ Rapporteert aan schoolbestuur en directeur SWV Trajectbegeleiders bij INNOVO zijn: Nathalie Leers Leo Ortmans

10 Trajectbegeleiders verdeeld over scholen
Nathalie Leers Leo Ortmans PO PO 31-06 Netwerk Heerlen (11) Netwerk Nuth-Voerendaal (8) + De Spil en St Gertrudis, Onderbanken St. Franciscus,Treebeek PO PO 31-05 Netwerk Geuldal (12) Netwerk Heuvelland (9) PO PO 31-04 De draaiende Wieken, De Verrekijker, Amstenrade Koningshöfke St. Dionysius, Schinnen Triangel, Linne Swentibold, Born Het Avontuur, Buchten

11


Download ppt "1e transitiejaar 2014-2015 Passend Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google