De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kracht van samenwerking Passend Onderwijs in Beweging Ben Brinkman 22 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kracht van samenwerking Passend Onderwijs in Beweging Ben Brinkman 22 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 De kracht van samenwerking Passend Onderwijs in Beweging Ben Brinkman 22 mei 2014

2 De kracht van samenwerking Overzicht Nieuwe bekostigingsstructuur www.passendonderwijs.nl/mbo Beeldvorming Passend Onderwijs Ondersteuningsprofielen Transparantie Intake en plaatsing Ondersteuning in beweging Verbinding met zios 2

3 De kracht van samenwerking Beeldvorming PaO meer dan vervanging LGF –Herdefiniëren doelgroepen –Definiëren/ordenen ondersteuning –LGF > Beperkingen uitgangspunt –PaO > Potentieel/ambitie uitgangspunt –Verbinding met zios en ‘Focus’ Effect > veel (integrale) werkgroepen 3

4 De kracht van samenwerking Ondersteuningsprofielen van start Zoeken van kaders Opstellen verantwoordelijkheid van? Markeren doelgroepen extra.. Inschatten toekomstige vraag Zorgbudget (deels) markeren en borgen Collectief separaat Basis- en extra ondersteuning 4

5 De kracht van samenwerking Actualiteit Voeding interne discussie Waar zijn we wel/niet van Brede inventarisatie van wat is.. Klein begin van ontwikkelingsambitie Nog kleiner begin professionalisering Th. Wgr. Profielen Profileren 5

6 De kracht van samenwerking Transparantie van start Basis voor de ‘deal’ met de student Helderheid over cruciale eisen/kwaliteiten Concrete taal rond basis- en extra ondersteuning Verhouding intern-extern profiel Ook transparantie aanmelding/plaatsing en beroepsmogelijkheden 6

7 De kracht van samenwerking Transparantie actueel Profiel klopt met de gedifferentieerde werkelijkheid Profiel wekt realistische verwachtingen Alle mbo-instelling verschaffen de noodzakelijke informatie op de website 7

8 De kracht van samenwerking Aandacht voor intake Logisch vanuit de noodzaak om te bepalen ‘wie er binnenkomt’ Afstemming tussen decentrale en centrale (verdiepende) intake Meer differentiatie in vorm/intensiteit Fors geïnvesteerd in scholing (testen) Scheiding toelaatbaarheid/plaatsbaarheid 8

9 De kracht van samenwerking Intake actueel Risico’s diagnostiek Accent op ambitie en potentieel Richten op ‘wat is er nodig is in de onderwijsleersituatie/BPV Handelen vanuit gezamenlijke afspraken? Handelen vanuit de publieke info? Kader intake in ontwikkeling 9

10 De kracht van samenwerking Plaatsbaarheid (de keuze) De vraag naar de optimale scholingsroute Dialoog over de beste opleidingskeuze Uitgangspunt: Er komt een oplossing Op basis van toegankelijke voorkennis over persoonlijke- en beroeps eisen Met oog voor de motivatie Met oog voor verander/verliesprocessen 10

11 De kracht van samenwerking Plaatsbaar (de ondersteuning) Dialoog over de optimale ondersteuning Op basis van helderheid m.b.t. ondersteuningsbehoefte Belang om relevante info te verstrekken expliciteren (zie FAQ’s) Tweezijdige verantwoordelijkheid voor de optimale uitkomst Communicatie is de sleutel (onderzoek) 11

12 De kracht van samenwerking Bruikbare voorinformatie Persoonsgegevens in een krachtenveld van belangen en verwachtingen. ‘Handreiking ondersteuningsbehoefte’ Bruikbare info m.n. uit eerder onderwijs Bruikbaar in de onderwijsleersituatie Aandacht voor warme overdracht Adequaat verwachtingenmanagement Th. Wgr. LOB en Passend Onderwijs 12

13 De kracht van samenwerking Afspraken in de bijlage bij OOK Afspraken uitsluitend in de bijlage Concrete doelen en acties Betreft zowel bijdrage student als bijdrage onderwijs Ook al over exameneisen en (deels) BPV Bijgestelde handreiking op website 13

14 De kracht van samenwerking Ondersteuningsinzet nader bezien Uitkomsten pilot LGF-er zonder extra ondersteuning! Groeperen ondersteuningsvragen  Opstartarrangement  Executieve functies versterken  Flexibiliseren instructie  Nader onderzoek Homogeniteit gebruiken Beperken individueel maatwerk Th. Wgr. Arrangementen 14

15 De kracht van samenwerking Uitbreiden van ondersteuning Digitale snelweg Eerst primaat op hulp en ondersteuning Verschuiving naar IDS Naast hulp en ondersteuning –Ook LOB –Ook arbeidsmarktoriëntatie –Ook gezondheidsbeleid Th. Wgr. Groeit snel 15

16 De kracht van samenwerking Borgen van samenwerking Gem. MBO als wijk Van ZAT naar primair proces SMW en generalisten Concrete voorbeelden Conferentie in november 16


Download ppt "De kracht van samenwerking Passend Onderwijs in Beweging Ben Brinkman 22 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google