De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Winstpakkers en Vraagbundeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Winstpakkers en Vraagbundeling"— Transcript van de presentatie:

1 Winstpakkers en Vraagbundeling

2 AGENDA Placeholder text Onderwerpen 1. Inleiding
2. De winstpakkeraanpak 7. Vragen 3. Toelichting per winstpakker Placeholder text 6. Zoek uw winstpakkers 4. Waarom vraagbundeling? 5 Hoe doe je mee?

3 Wat is een Winstpakker? De winstpakker-aanpak helpt gemeenten bij het realiseren van de baten van het NUP. Operatie NUP ondersteunt gemeenten en hun leveranciers bij het optimaliseren van zes gemeentelijke processen waarin ICT-standaarden en gegevens uit de basisregistraties worden gebruikt. Betalen & Invorderen WOZ beschikkingen via de Berichtenbox Zaakgericht werken in het sociaal domein Documentcreatie Niet naar de bekende weg vragen Wabo-BAG

4 Vragen Welke gemeente werkt met meer dan 5 leveranciers?
Wie ondervindt problemen met het uitwisselen van informatie tussen de systemen van de verschillende leveranciers? Wie heeft wel eens een koppelvlak zien ‘omvallen’ bij een release van leverancier A of B? Wie heeft wel eens buikpijn gekregen n.a.v. discussies tussen twee leveranciers, waarbij het probleem en de kosten bij de gemeente worden neergelegd? Wie ondervindt – ondanks het gebruik van de StUF standaard voor Basisregistraties (StUF BG) en voor het uitwisselen van zaakinformatie (StUF ZKN) – problemen met het realiseren van het koppelvlak? Hoeveel percentage van energie, tijd en geld gaat in het opzetten en beheren van koppelvlakken?

5 De antwoorden 130 convenanten 10 ketens van testbare berichten
65 addenda Testvoorziening als scheidsrechter Totaal overzicht en -aanbod Geef hier een korte toelichting op de 4 ‘producten’ van NUP als antwoord op de vragen. Met 10 gestandaardiseerde en testbare ketens hebben we de informatieuitwisseling gestandaardiseerd. Met ruim 130 leveranciers zijn strategische afspraken gemaakt (convenanten). Met deze afspraken confirmeren leveranciers zich aan de ontwikkelingen die voor gemeenten relevante zijn. Denk hierbij aan standaarden en architectuur Met meer dan 60 leveranciers zijn vervolgens concrete afspraken gemaakt om een standaard in een bepaalde periode beschikbaar te stellen. De berichtenbox standaard en de ZKN-DMS service zijn nu al beschikbaar en de standaard voor Betalen & Invorderen, Documentcreatie, prefill eformulieren en Wabo-BAG komen in de periode juli –december 2014 grootschalig beschikbaar in de productiesoftware. Later in het verhaal wordt het overzicht per winstpakker gepresenteerd. Het StUF testplatform is de compliancy voorziening. Als leveranciers alle scherpe testscenario’s succesvol hebben doorlopen krijgen zij een compliancyrapport waar u als gemeente om kunt/moet vragen. Een 2e doel is het feit dat het Stuftestplatform kan worden gebruikt als scheidsrechter om geschillen tussen leveranciers te slechten. Tot slot wordt in de Softwarecatalogus het totale aanbod van alle leveranciers (afgezet tegen de standaarden) gepresenteerd. De SWC stelt u ook in staat om uw totale applicatielandschap te beheren en op de hoogte gehouden te worden van nieuwe releases etc. U kunt al veel besparen door kritisch te kijken naar het huidige applicatielandschap.

6 Een korte film waarin we laten zien wat met de huidige standaarden al kan worden gerealiseerd in het uitwisselen van gege

7 AGENDA Placeholder text Onderwerpen 1. Inleiding
2. De winstpakkeraanpak 7. Vragen 3. Toelichting per winstpakker Placeholder text 6. Zoek uw winstpakkers 4. Waarom vraagbundeling? 5 Hoe doe je mee?

8 De Winstpakker aanpak Collectieve vraag Praktijkbeproeving
Proof of the pudding is in the eating Belangrijkste leverancierscombi’s Praktijkbeproeving Bepalend voor prioriteitsstelling Verlaagt kosten per gemeente/ samenwerkingsverband Collectieve vraag It takes two to tango Leverancierscombi’s en hun klanten Onomkeerbare impuls Aanzet nieuwe winstpakkers (innovatie) Grootschalig aanbod Vraagbundeling uitgebreid toelichten: mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop. Een grote groep gemeenten zal bij eenzelfde leverancier producten afnemen. Door de vraag al in een vroeg stadium te bundelen, wordt het urgentiebesef bij de leveranciers vergroot. Ook kan het voordeel opleveren door met een groep gemeenten een leverancier te benaderen. Per standaard worden mogelijkheden voor het gezamenlijk inkopen bekeken. Aanbodsturing: Hierdoor wordt transparant welke leverancier op welk moment de standaard beschikbaar heeft. Ook worden de leveranciers ondersteunt, waardoor de standaarden eerder beschikbaar komen.

9 Zaakgericht werken soc.domein
Betalen en Invorderen Betalen en Invorderen WOZ-BB Document creatie Prefill Wabo-BAG Betalen en Invorderen Betalen en Invorderen Betalen en Invorderen Betalen en Invorderen Betalen en Invorderen Geef een korte toelichting dat met deze leveranciers concrete afspraken zijn gemaakt over de releasedata.

10 AGENDA Placeholder text Onderwerpen 1. Inleiding
2. De winstpakkeraanpak 7. Vragen 3. Toelichting per winstpakker Placeholder text 6. Zoek uw winstpakkers 4. Waarom vraagbundeling? 5 Hoe doe je mee?

11 De Winstpakkers Betalen en Invorderen
Facturen geautomatiseerd verwerken in de inningen administratie WOZ beschikkingen digitaal versturen via Berichtenbox Niet per post, maar via de Berichtenbox van MijnOverheid Zaakgericht werken in het sociale domein Voor het centraal en digitaal delen van informatie Documentcreatie Voor een centrale, eenduidige opmaak en beheer van documenten Niet naar de bekende weg vragen Door voorinvullen gegevens in e-Formulieren via eHerkenning en DigiD Wabo-BAG koppeling Zodat Wabo-aanpassingen tijdig bekend zijn bij de BAG-administratie t.b.v. het vergunningverleningsproces

12 Betalen en Invorderen Weet u zeker dat u de WOZ-aanslag naar het juiste adres heeft gestuurd? Worden factuurgegevens nog handmatig ingevoerd in uw debiteurenadministratie? Blijven factuurgegevens ‘liggen’ op de vakafdelingen? Weet u zeker dat alle facturen die worden verstuurd ook daadwerkelijk worden geint? Heeft u het facturatieproces voor eigen bijdrage in de zorg al ingericht?

13 Betalen en Invorderen WERKINGSGEBIED BATEN
Informatie uitwisseling tussen domeinapplicatie en inningencomponent (belastingsysteem/administratie) op vorderingsniveau Informatie-uitwisseling tussen inningencomponent en administratie op kostenplaatsniveau Gebruik basisgegevens wordt bevorderd LEVERANCIERSCOMBI’S Horst aan de Maas – BCT – Pink GBTwente/Enschede – GouwIT – Roxit Cosensus/Beverwijk – GouwIT – Desyde RBG/Delft – Centric BSR / BWB / Oirschot / Didam / Winterswijk BATEN Geschikt voor alle gemeentelijke vorderingen Leges Precario Boetes Eigen bijdrage in zorg Juist gebruik NAW gegevens verhoogt percentage juiste bezorging en vermindert bezwaren Maakt centraal debiteurbeheer mogelijk Intern: Afdeling belastingen / financiën Extern: Belastingsamenwerking Vorderingen direct ingeboekt. Geld eerder binnen.

14 Betalen en Invorderen Bedrijfscontext Ontstaan facturatie
1 2 3 4 5 6 Ontstaan facturatie Controle NAW gegevens Overdragen Vordering (Deel)betaling verwerken Uitwisselen status informatie Periodieke journalisering 2 Gegevens magazijn Financiële administratie Klant Contact Centrum 2 Taakspecifieke applicaties WMO voorzieningen Begraafplaatsen administratie Parkeerbeheer Balie applicatie Belastingsysteem …. 1 Gebruik authentieke gegevens Zaak/DMS Services 2 Voorkomen overkloppen eFormulier/ loket DigiD eHerkenning Zaak systeem 1 3 Geschikt voor alle gemeentelijke vorderingen Juist gebruik NAW gegevens verhoogt percentage juiste bezorging en vermindert bezwaren Maakt centraal debiteurbeheer mogelijk (belastingen/ financiën) Vorderingen direct ingeboekt. Geld eerder binnen Bedrijfscontext 6 Inningen systeem / debiteur beheer Status informatie opvraagbaar Document Management systeem 5 4 Documentcreatie BAG-administratie Digikoppeling adapter Servicebus MijnOverheid Lopende Zaken MijnOverheid Berichtenbox

15 WOZ beschikkingen digitaal via Berichtenbox
Weet u zeker dat u altijd de juiste adressering gebruikt? Wilt u de kosten van postzegels, papier en print reduceren? Wilt u al voorbereid zijn op de agenda 2017, digitale overheid? Wilt u efficiëntie-voordelen halen voor de burger en de eigen organisatie?

16 WOZ beschikkingen digitaal via Berichtenbox
BATEN Juiste bezorging van beschikkingen door digitaal verzenden via DigiD, vermindert bezwaren Kostenreductie; besparing op porto, verzend- en verwerkingskosten Efficiënte, digitale dienstverlening, burger krijgt post digitaal op één plek en voordelen organisatie; digitale verwerking en registratie van post WERKINGSGEBIED Hoog volume berichten zoals WOZ Maar ook ad hoc berichten zoals beschikkingen (met uitzondering van aangetekende brieven) PRAKTIJKERVARINGEN GBT (WOZ) Amsterdam (BB) Noordoostpolder Nijmegen Eindhoven Meppel LEVERANCIERSCOMBI’S (WOZ/digikoppeling) Centric/Enable U GouwIt/Jnet Jnet/Bakerware/DataB Jnet/PostNL (o.v.) PinkRoccade Baten Juiste bezorging van beschikkingen. Door het gebruik van MijnOverheid worden de beschikkingen gegarandeerd afgeleverd (geen adres onbekend). Dit reduceert het aantal verkeerd of niet bezorgde beschikkingen. Kostenreductie. Door het digitaal versturen van de beschikkingen wordt bespaard op papier-, druk- en portokosten en andere handelingen voor het versturen van de brieven. Efficiënte, digitale dienstverlening. Het aantal burgers met een Berichtenbox is gegroeid tot ruim 1 miljoen en dit aantal zal in 2014, als gevolg van grootschalig gebruik door de Belastingdienst, verder toenemen. Voordelen Burger De burger heeft één berichtenbox voor al zijn berichten van de hele overheid (in plaats van meerdere berichtenvoorzieningen). Berichten kunnen makkelijker worden gesorteerd, gearchiveerd en teruggezocht dan bij papieren post. Ontvangen berichten worden elektronisch gearchiveerd voor onbeperkte tijd. De inhoud van berichten kan elektronisch worden doorgezonden en/of hergebruikt. De burger hoeft maar op één plek zijn / haar contactgegevens en communicatievoorkeuren bij te houden ( , sms). Via een ontvangen bericht kan je (in een Single Sign On sessie) direct doorlinken naar de eigen omgeving van de verzender. Voordelen Organisatie Verlaging print-, porto- en transactiekosten papieren post Hogere betrouwbaarheid dan papieren post Garantie en bewijs van aflevering bericht Grotere snelheid, hogere attentiewaarde (berichten worden onmiddellijk na verzending bezorgd). Mogelijkheid van integratie van berichten in het persoonlijk elektronisch dossier. Mogelijkheden voor het management van berichten (statistiek, monitoring, herstelacties). Vermindering van de belasting voor het milieu. Kosten/inspanning Projectkosten Logius brengt in 2013  geen kosten in rekening voor de aansluiting op de Berichtenbox en op Digikoppeling. Ook voor het versturen van berichten worden geen kosten in rekening gebracht. Uw softwareleverancier dient de kosten voor de aanpassing in kaart te brengen. Houd rekening met de mogelijke aanschaf van een digikoppeling-adapter. Informeer ook naar mogelijke kosten voor beheer. De prijs van Digikoppeling adapters is op te vragen bij de leveranciers die op de Marktscan Digikoppeling gereageerd hebben. De gemeentelijke projectorganisatie moet in ieder geval bestaan uit een projectleider, netwerkbeheerder, technisch applicatiebeheerder en een vertegenwoordiging vanuit de lijn.

17 WOZ beschikkingen digitaal via Berichtenbox
1.3 mln burgers met account (12% bevolking) Ambitie eind 2014 op 4 mln accounts Geen ‘adres’ onbekend/ gegarandeerde aflevering Directe besparing op outputmanagement Enig juridisch alternatief voor papieren post Bedrijfscontext 1 2 3 WOZ beschikking Controle op BSN MijnOverheid Berichten met ‘juist’ BSN naar MijnOverheid Gegevens magazijn Financiële administratie Klant Contact Centrum Belastingapplicatie WOZ beschikking (WMO voorzieningen, Begraafplaatsen, administratie, Parkeerbeheer, Balie applicatie, Belastingsysteem, …). 1 Zaak/DMS Services eFormulier/ loket DigiD eHerkenning Zaak systeem 3 Document Management systeem Inningen systeem / debiteur beheer Documentcreatie BAG-administratie Digikoppeling adapter Servicebus 3 MijnOverheid Lopende Zaken MijnOverheid Berichtenbox 2

18 Zaakgericht werken in het sociale domein
Wilt u een centraal en integraal klantbeeld beschikbaar hebben? Wilt u af van fouten door handmatig overnemen van gegevens? Wilt u de volledige, juiste gegevens die tijdig beschikbaar zijn? Voldoet uw systeem aan betrouwbare gegevensoverdracht?

19 Zaakgericht werken in het sociale domein
BATEN Een centraal, integraal digitaal klantbeeld voor de organisatie en/of de keten waardoor cliënten beter geholpen kunnen worden; alle handmatige handelingen voor het overnemen van de gegevens van de vakapplicatie naar het zaaksysteem verdwijnen; Betere informatieoverdracht waardoor samenwerking efficiënter en effectiever verloopt; de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de gegevens in de applicaties kan verbeteren waardoor de kwaliteit van (basis)registraties toeneemt. WERKINGSGEBIED Dienstverlening Regievoering (Ketensamenwerking) Decentralisaties Document- en recordsmanagement LEVERANCIERSCOMBI’S Arnhem Centric – GreenValley Bergen op Zoom Metaobjects - Pinkroccade- BCT Den Bosch Pinkroccade – Circle Schijndel Centric – Atos Stichtse Vecht Centric – Decos Westland Centric - BCT

20 Zaakgericht werken in het sociale domein
1 2 3 4 Aanvraag ontvangen; zaak starten Burger checkt status Gemeente ontvangt document Inhoudelijk behandelen en Besluiten Inzicht geven aan burgers en bedrijven Documenten direct opslaan in zaakdossier Gegevens magazijn Financiële administratie Postregistratie Klant Contact Centrum 2 3 Zaak/DMS Services Sociaal domein applicatie…. 1 4 eFormulier/ loket DigiD eHerkenning 2 Zaak systeem Document Management systeem Zaakgegevens en status altijd actueel en centraal beschikbaar Inningen systeem / debiteur beheer Focus op sociaal domein maar ook geschikt voor vergunningen en andere type (zaakgerichte)processen. Vragen kunnen in de frontoffice worden beantwoord wat druk op (dure) backoffice vermindert. Bedrijfscontext Documentcreatie BAG-administratie Digikoppeling adapter Servicebus MijnOverheid Lopende Zaken 2 Koppelen met Mijn Overheid Lopende Zaken MijnOverheid Berichtenbox

21 Documentcreatie Wilt u een meer gedigitaliseerd proces?
Geen handmatige overname van gegevens? Geen handmatige opbouw van documenten? Behoefte aan minder Maatwerk?

22 Documentcreatie BATEN
Niet meer handmatig overnemen van bekende gegevens: tijdsbesparing en kwaliteit van gegevens Stroomlijnen proces/documentflow : procesoptimalisatie Kant en klare opbouw van documenten: geen handmatige opbouw van document De standaard zorgt voor uniforme koppeling tussen verschillende leverancierscombinaties: minder maatwerk Bevordert kwaliteit basis- en kernregistraties WERKINGSGEBIED Voorinvulling uit documentcreatieverzoeker (DCV) via gegevensmagazijn of servicebus naar documentcreatieapplicatie (DCA) Indirect gebruik stelsel van landelijke basisregistraties en lokale kernregistraties Aansluiting zaakgericht werken LEVERANCIERSCOMBI’S (onder voorbehoud) Smartdocuments – Decos – Oegstgeest Roxit – iWriter - Heusden iWriter – PinkRoccade – Reimerswaal Minder fouten door gebruik van authentieke gegevens Sneller werken door geautomatiseerd invullen van gegevens Mogelijkheid om documenten als “direct-klaar-product” via balie, internet of beschikbaar te stellen Eenvoudiger en mogelijk centraal beheer van templates en huisstijl voor eenduidige uitgaande correspondentie de volledigheid en juistheid van de gegevens in beide gemeentelijke applicaties kan verbeteren waardoor de kwaliteit van (basis)registraties verder toeneemt.

23 Documentcreatie Bedrijfscontext
1 2 3 4 5 6 Vanuit proces ‘behoefte’ creëren document Controle NAW gegevens Verzenden informatie voor document (XML) Creëren document Terugsturen document incl. xml ‘Opslaan’ document 2 Gegevens magazijn Financiële administratie Klant Contact Centrum Taakspecifieke applicaties WMO voorzieningen Begraafplaatsen administratie Parkeerbeheer Balie applicatie Belastingsysteem …. 1 Zaak/DMS Services 2 eFormulier/ loket DigiD eHerkenning 6 Zaak systeem 1 6 Gebruik juiste persoons-, adres- en bedrijfsgegevens Aanmaken van uniform uitziende documenten Eenduidig documentbeheer Beheer van meerdere huisstijlen is geborgd Wijze van versturen en opslaan buiten scope van deze winstpakker Bedrijfscontext Document Management systeem Inningen systeem / debiteur beheer 3 3 5 5 Documentcreatie 4 BAG-administratie Digikoppeling adapter Servicebus MijnOverheid Lopende Zaken MijnOverheid Berichtenbox

24 Niet naar de bekende weg vragen
Wilt u meer bereiken in administratieve lastenverlichting en betere dienstverlening? Wilt ook u minder maatwerk? Nog snellere afhandeling van formulieren? Meewerken aan een kwalitatieve verbetering van de basisregistraties?

25 Niet naar de bekende weg vragen
BATEN Eenmalige uitvraag – meervoudig gebruik: Verbetering dienstverlening en vermindering administratieve lasten De standaard zorgt voor uniforme koppeling tussen verschillende leverancierscombinaties. Dit leidt tot minder maatwerk. Niet naar de bekende weg vragen: gegevens die de gemeente al heeft van aanvrager hoeven niet opnieuw opgevraagd te worden. Dit leidt tot een snellere afhandeling van formulieren. Bevordert kwaliteit basis- en kernregistraties WERKINGSGEBIED Standaardkoppeling biedt mogelijkheid van voorinvullen van gegevens uit basisregistratie, een gegevensmagazijn, een zakenmagazijn, of een taakspecifieke gemeentelijke applicatie. Voorinvulling uit gegevensmagazijn of servicebus naar eFormulieren-applicatie met DigiD en/of eHerkenning als trigger Gebruik stelsel van landelijke basisregistraties en lokale kernregistraties LEVERANCIERSCOMBI’S (onder voorbehoud) Centric- SIM groep Centric - Kodision Vicrea – SIM groep Vicrea – Kodision PinkRoccade – SIM groep Bronkhorst

26 Niet naar de bekende weg vragen
1 2 3 4 Inlog met eHerkenning of DigiD Gegevens worden opgehaald uit gegevensmagazijn Gegevens worden getoond in formulier Aanvraag wordt ingediend 2 Gegevens magazijn Financiële administratie Klant Contact Centrum Taakspecifieke applicaties WMO voorzieningen Begraafplaatsen administratie Parkeerbeheer Balie applicatie Belastingsysteem …. Geschikt voor 35 gemeentelijke formulieren Zaak/DMS Services eFormulier/ loket DigiD eHerkenning 1 3 Zaak systeem 4 Naast NAW ook gezin en familie gegevens Impuls digitalisering dienstverlening Werkt ook voor gegevensmagazijn naar taakspecifieke applicaties Besparing op verwerken fysieke dossiers in systemen Bedrijfscontext Bericht is formulier onafhankelijk Document Management systeem Inningen systeem / debiteur beheer Geschikt voor burgers en bedrijven Documentcreatie BAG-administratie Digikoppeling adapter Servicebus MijnOverheid Lopende Zaken MijnOverheid Berichtenbox

27 WABO - BAG Lagere uitvoeringskosten realiseren?
Kwalitatieve verbetering van het BAG proces en daarmee een positieve BAG audit? Sneller een OZB aanslag op kunnen leggen bijvoorbeeld bij 50% bouw gereed? Meer ondersteuning bij Dienstverlening en Handhaving?

28 WABO - BAG BATEN Het aantal handmatige handelingen vermindert waardoor de huidige uitvoeringskosten van de WABO en BAG verlaagd kunnen worden; De tijdigheid van informatieoverdracht kan beter gegarandeerd worden, zodat gemeenten (makkelijker) slagen voor de BAG vervolgaudit en OZB aanslagen eerder en beter opgelegd kunnen worden. De kwaliteit van de gegevens in de WABO en BAG registratie en in de LV- BAG verbetert. Een betere kwaliteit van gegevens in de BAG heeft voordelen voor de vele (honderden) afnemers van de BAG-gegevens. WERKINGSGEBIED Vergunningverlening Handhaving LEVERANCIERSCOMBI’S Alphen aan den Rijn Centric – Vicrea Bergen op Zoom Stadsbeheer - Vicrea Noordwijkerhout Roxit- Vicrea Oss Centric – Centric Veere Roxit - Pinkroccade

29 Wabo-BAG Bedrijfscontext Vergunning aanvraag komt binnen
1 2 3 4 5 6 Vergunning aanvraag komt binnen Aanvraag-notificatie sturen aan de BAG. Opvragen betrokken BAG-objecten Notificatie dat (nieuwe) BAG-objecten bij zaak gereed zijn. Besluit doorgeven. Toezichtnotificatie sturen (Bouw gestart / Bouw gereed) Totale uitwisselproces gestandaardiseerd Gegevens magazijn Financiële administratie Klant Contact Centrum Wabo-processen bij het wijzigen (bijvoorbeeld verbouw) of laten ontstaan (bijvoorbeeld nieuwbouw) van BAG-objecten. Bij uitbesteden taken blijft informatieflow tussen Wabo en BAG geborgd 4 dagen termijn als kernfeature opnemen ipv BAG-medewerker wordt tijdig geïnformeerd. % bouw gereed bekend bij BAG (invloed heffen WOZ). Bedrijfscontext Zaak/DMS Services Vergunning kan via OLO of bij gemeente binnenkomen Vergunningen 1 eFormulier/ loket DigiD eHerkenning Zaak systeem Document Management systeem Inningen systeem / debiteur beheer 2 3 4 5 6 Documentcreatie BAG-administratie Digikoppeling adapter Servicebus MijnOverheid Lopende Zaken Gebruik StUF BG en StUF ZKN-DMS voor interactie met DMS en gegevensmagazijn MijnOverheid Berichtenbox

30 AGENDA Placeholder text Onderwerpen 1. Inleiding
2. De winstpakkeraanpak 7. Vragen 3. Toelichting per winstpakker Placeholder text 6. Zoek uw winstpakkers 4. Waarom vraagbundeling? 5 Hoe doe je mee?

31 Waarom Vraagbundeling?
Doorbreken van de “ Kip - Ei” situatie (dead-lock) Zonder vraag geen aanbod; leveranciers gaan geen software aanpassingen doorvoeren Zonder software aanpassing kunnen gemeenten geen baten realiseren en is er dus geen vraag Dit doorbreken we door de vraag van gemeenten te bundelen en hen in contact te brengen met hun leveranciers En vervolgens het versterken van opdrachtgeverschap en inkoopkracht van gemeenten Zonder vraag gaan leveranciers geen software aanpassingen doorvoeren. Zonder software aanpassing kunnen gemeenten hun winst niet pakken en is er dus geen vraag. Dit doorbreken we door de vraag van gemeenten te bundelen en hen in contact te brengen met hun leveranciers. Via het mechanisme van markt-transparantie.

32 Wat doet OperatieNUP? Wat doet de gemeente?
Afspraken maken met leveranciers Uitwerken functioneel werkingsgebied Opstellen Technisch ontwerp Opstellen testset Testen koppelvlak bij ontwikkeling Testen van proefopstelling tussen 2 leveranciers Testen na release van leverancier A of B Kijk in Softwarecatalogus naar aanbod standaard Vraag om testrapport Installeren koppelvlak bij gemeente Testen koppelvlak Geef hier duidelijk aan dat het verschil tussen maatwerkkoppelingen en de winstpakkers vooral ligt in het gedoe. Geen functioneel ontwerp, geen technisch ontwerp, geen testsets, maar alleen het begeleiden van de installatie van het gestandaardiseerde koppelvlak bij de gemeente. Voordelen voor gemeenten: Koppelvlak is door beide leveranciers getest op het StUF Testplatform Werkende testopstelling tussen leveranciers is gerealiseerd (Koppeling is gelegd) Bij nieuwe release eerst test op StUF Testplatform, dan uitrol bij gemeente

33 Ondersteuningsaanbod
Versterking opdrachtgeverschap via Set documenten met specificaties per winstpakker. Bruikbaar voor aanbesteding of opdrachtverstrekking Instrumenten om de rol van opdrachtgever aan de leverancier te ondersteunen in de vorm van het StUF-testplatform en een Handreiking inkoop en acceptatievoorwaarden; Toegang tot de Softwarecatalogus: welke leverancier ontwikkelt wanneer welk koppelvlak en wat is de status Hulp van Operatie NUP inroepen bij geschillen m.b.t. werkende koppelvlakken Versterking inkoopkracht via Slimme inkoopcombinaties vormen om zo tot goede inkoopvoorwaarden en afspraken met leveranciers te komen

34 AGENDA Placeholder text Onderwerpen 1. Inleiding
2. De winstpakkeraanpak 7. Vragen 3. Toelichting per winstpakker Placeholder text 6. Zoek uw winstpakkers 4. Waarom vraagbundeling? 5 Hoe doe je mee?

35 Hoe doe je mee? Kies de winstpakker(s) die u interessant vindt
Meld u aan voor vraagbundeling via https://new.kinggemeenten.nl/operatie-nup/ondersteuning/winstpakkers-vraagbundeling Arend van Beek M: Uw leverancier stuurt u een offerte Vergelijken van informatie Vul de intekenlijst in en weet welke kosten voor de baten uit gaan

36 AGENDA Placeholder text Onderwerpen 1. Inleiding
2. De winstpakkeraanpak 7. Vragen 3. Toelichting per winstpakker Placeholder text 6. Zoek uw winstpakkers 4. Waarom vraagbundeling? 5 Hoe doe je mee?

37 Vragen van gemeenten Hoe kom ik er achter welke leveranciers een koppeling per winstpakker realiseren? Heb ik een pakket in huis van deze leveranciers? Wanneer heeft dit pakket een koppeling met het knooppunt? Hoe weet ik zeker dat de koppeling ook echt werkt? Welke gemeenten gebruiken nog meer dit pakket?

38 Stap 1: Ga naar: en klik op: Marktscans - het ICT aanbod per winstpakker

39 Stap 2: Klik op uw Winstpakker voor het totale overzicht

40 Stap 3: Kijk in het overzicht en maak een keuze voor uw (huidige) leverancier

41 Of maak een eigen overzicht
Klik op: - Wat is er te vinden Selecteer: - Alle Pakketten Selecteer de standaard (meer tonen)

42 AGENDA Placeholder text Onderwerpen 1. Inleiding
2. De winstpakkeraanpak 7. Vragen 3. Toelichting per winstpakker Placeholder text 6. Zoek uw winstpakkers 4. Waarom vraagbundeling? 5 Hoe doe je mee?

43 Vragen & Discussie Dank voor uw aandacht! Arend van Beek
M: Vergelijken van informatie Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Winstpakkers en Vraagbundeling"

Verwante presentaties


Ads door Google