De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Budgetteren in de praktijk Ontwikkeld voor SL Business Seminars door drs. H.C.A. Slobbe

Verwante presentaties


Presentatie over: "Budgetteren in de praktijk Ontwikkeld voor SL Business Seminars door drs. H.C.A. Slobbe"— Transcript van de presentatie:

1 Budgetteren in de praktijk Ontwikkeld voor SL Business Seminars door drs. H.C.A. Slobbe info@wizfiz.nl

2 Onderwerpen: Introductie budgetteren Doelen van budgetteren Soorten budgetten Afdelingsbudget Investeringsanalyse

3 Introductie budgetteren:

4 Debiteuren Productie middelen Producten / diensten Liquide middelen Crediteuren Kern activiteiten (waardecreatie) Verkoop Inkoop Geldontvangsten Betalingen Cash management Liquiditeiten- beheer Management accounting Financial accounting Activabeheer Credit management Valutabeheer Incasso Excasso Facturatie Plaats in de organisatie:

5 VASTE ACTIVA WERKKAPITAAL BELEGGINGEN EIGEN VERMOGEN VOORZIENINGEN SCHULDEN BALANS PER 1/1/XXXX OMZET BEDRIJFSKOSTEN -/- BEDRIJFSRESULTAAT RENTE -/- WINST VOOR BEL. ONTVANGSTEN UITGAVEN -/- SALDO- VERANDERING LIQUIDE MIDDELEN VASTE ACTIVA WERKKAPITAAL BELEGGINGEN EIGEN VERMOGEN VOORZIENINGEN SCHULDEN BALANS PER 31/12/XXXX

6 Doelen van Budgetteren Intelligentiedoel Machtigingsdoel Taakstellingsdoel Sturingsdoel

7 Valkuilen een budget beantwoordt niet aan doel 1 (begrotingsdoel) een budget beantwoordt niet aan doel 2 (machtigingsdoel) een budget beantwoordt niet aan doel 3 (taakstellingsdoel) doel 4 (stuurmechanisme) wordt niet gehaald Het koeievlaai-model

8 Soorten budgetten: Vaste en variabele budgetten Directe en indirecte budgetten Functionele indeling Categorische indeling Investeringsbudgetten Activity based versus zero based

9 Afdelingsbudget: Vaststellen van de output Vertaling naar activiteiten Monetiseren van de uitkomsten Uitonderhandelen van SLA Afspraken maken over de facturering Koppeling met balanced scorecard

10 Hoe maakt u een investeringsbeoordeling? Vaststellen van de werkelijke investering Vaststellen van de cashflows Bepalen van de resultaten in de komende jaren Toepassen van gevoeligheidsanalyse Berekening van Most-expected-scenario Toepassing van het veel-ogen-principe

11 Investeringsbudgetteren Return On Investment (GBR) Netto Contante Waarde (DCF) Interne Rentevoet (IRR) Terugverdientijd (Payback Time)

12 Voorbeeld in getallen: Investering 1.000 5 jaar een cashflow van 500 Afschrijving in 5 jaar van 200 Winst per jaar 300

13 Return on Investment (ROI) Gemiddelde Winst/Gemiddelde Investering (%) 300/500 x 100% = 60%

14 Netto Contante Waarde (Discounted Cash Flow) Bij 10%: Jaar 0= -1.000 Jaar 1= 1/1,10 x 500+ 454 Jaar 2= 1/1,10 2 x 500+ 413 Jaar 3= 1/1,10 3 x 500+ 376 Jaar 4= 1/1,10 4 x 500+ 342 Jaar 5= 1/1,10 5 x 500+ 310 Totaal+ 895

15 Interne Rentevoet (Internal Rate of Return) Via trial and error zoeken naar een rentevoet waarbij de netto contante waarde 0 is: 41,1168 % een soort zuivere ROI eigenlijk!

16 Terugverdientijd (Pay Back Time) De meest makkelijke en snelle methode om de investering te beoordelen: Investering gedeeld door de cashflow per jaar 1000/500= 2 In twee jaar draait de investering break-even!

17 Normen: Return On Investment (boven de 25%) Netto Contante Waarde (positief bij toepassing Wacc) Interne Rentevoet (minimaal Wacc) Terugverdientijd (1/3 economische levensduur)


Download ppt "Budgetteren in de praktijk Ontwikkeld voor SL Business Seminars door drs. H.C.A. Slobbe"

Verwante presentaties


Ads door Google