De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam Datum Klaar voor de toekomst Leren inspireren Talenten ontwikkelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam Datum Klaar voor de toekomst Leren inspireren Talenten ontwikkelen."— Transcript van de presentatie:

1 Naam Datum Klaar voor de toekomst Leren inspireren Talenten ontwikkelen

2 Je mag alles worden, behalve ongelukkig Henk Lindeman h.lindeman@aps.nl mob 06 25056 1929

3 Top vijf redenen om uit te willen blinken 1. Omdat ik dat leuk vind. 55% 2. Een grotere kans op een baan. 41% 3. Waardering van mijn ouders. 36% 4. Mijn eigen inbreng. 31% 5. Waardering van mijn vrienden. 30%

4 Uw opleiding toekomstgericht en inspirerend ModernVernieuwend Groen/buitenProcestechniek Algemeen vormendArbeidsmarktrelevant Handel en managementProductie en onderhoud OndernemendUitvoerend Grote bedrijvenRegionaal mkb

5 Wat vragen werkgevers Medewerker heeft brede view Kan verbinden Kan in ketens denken kan crossectoraal werken Denkt in oplossingen en kan deze vinden Is leerbaar, ontwikkelbaar Hart voor het bedrijf/zaak/werk En zeker ook actuele vakkennis

6 Het gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken!

7 Eigen inspiratie Wanneer werd u zelf geïnspireerd? Wat gebeurde er met u? Wat maakte dat u geïnspireerd werd?

8 Leerlingen inspireren Wanneer inspireerde u uw leerlingen/studenten? Wat gebeurde er met u? Wat maakte dat uw leerlingen/studenten geïnspireerd werden?

9

10 De talentvolle leerling/student Neem een leerling/student in uw gedachten die in iets erg talentvol is Wat ziet u die leerling/student doen?

11 Wat motiveert jongeren?, uit laks onderzoek! 1. Ik wil later een uitdagende baan. 75% 2. Een omgeving met mensen die graag willen presteren, werkt stimulerend. 75% 3. Als ik iets leuk vind, wil ik daar in uitblinken. 72% 4. Als je een goede baan wilt, moet je op school/ je opleiding al hard je best doen. 71% 5. Ik vind het belangrijk mezelf doelen te stellen en steeds beter te worden. 68% 6. Om later in mijn leven succesvol te zijn, moet ik nu alvast hard werken. 66% 7. Op school wil ik uitgedaagd worden.66% 8. Als ik ergens veel geld mee kan verdienen, doe ik er beter mijn best voor. 66% 9. Als ik zeker zou weten dat ik succesvol zou zijn, zou ik er alles aan doen om de top te bereiken. 61% 10. Mijn inzet op school of studie zegt niets over hoe goed ik later in mijn werk zal zijn. 50%

12 De talentvolle leerling/student Neem een leerling/student in uw gedachten die in iets erg talentvol is Wat ziet u die leerling/student doen? Wat doet u als school om die leerling/student te laten excelleren? Wat zou u als school killen doen om die leerling/student te laten excelleren?

13 Positieve feedback Groene potlood ipv rode potlood; groei, rubrics Prestaties Gedrag Kwaliteiten Motieven

14 Kwaliteiten

15 Kwaliteit Vervorming Vervorming Kwaliteit Neem een ‘vervelende’ leerling/student in uw gedachten. Wat is zijn gedrag? Benoem die vervorming. Ga met elkaar op zoek naar de kwaliteit, die vervormd is.

16 Mentality-model Ronde 3 Concrete WAT KAN JE DOEN  Mooi werk in de  Excursies  Mooie acties  Dingen uitproberen  Buitenschoolse activiteiten  Ontmoet de echte werker Carrière WAT KAN JE BEREIKEN  Bedrijven contacten dag  Wil altijd meer/ verder  Geld verdienen vind ik belangrijk  Status doet er toe  Merken die tot de verbeelding spreken  Ontmoet de baas Non IK HEB ER ECHT HELEMAAL NIKS MEE Linken aan mijn hobby’s Rolmodellen Verlengde oriëntatie Geef ruimte Ontmoet de inspirerende verteller Mensgerichte generalist HOE KAN IK NUTTIG EN RELEVANT ZIJN Debatten Zorg/ science café Maatschappelijke uitdagingen Focus op vertaalslag Crosssectoraal denken/ door de werelden heen Brede studies Ontmoet de visionair

17 POVMBOMBO jezelf beter leren kennen hoe doe ik dingen? beelden krijgen Talentenportfolio van buiten naar binnen oriënteren samenwerken problemen oplossen van fouten leren plannen& organiseren. Verliefd worden op een arbeids- gebied ! Levenslang leren! Leren van werken! Moeite willen doen! wie ben ik? wat wil ik? wat past bij mij? Startkwalificatie Kerntaken en werkprocessen Competenties Van verliefd worden … Naar houden van …

18 Vervolg op uw opleiding Maak met elkaar eerlijke en echte keuzes Train docenten (en leidinggevenden) in het geven van positieve feedback Creëer ruimte voor talentontwikkeling Talentportfolio

19 Complimenten Geef een ieder in uw groepje een compliment

20 Wat vragen werkgevers? TechNet bijeenkomst Delft juni 2011. Motivatie, ‘liefde’ voor techniek Beetje handig Veiligheid (Arbo) Sociale vaardigheden Opbouwende kritiek kunnen geven en ontvangen Aanpassen aan de werk/ klantomgeving Een lerende houding Klantgericht Initiatief tonen Omgaan met tijdsdruk Plannen Tekening lezen Creativiteit, Problemen oplossen/ oorzaak gevolg/ analytisch denken Ondernemerschap Kennis van moderne productie technieken Loopbaanleren Oriënteren op arbeidsgebieden in de techniek

21 Wat vragen werkgevers? Houding Willen Op tijd komen Betrouwbaar Inzetten, ik wil iets hoe wil ik daar komen Zelfstandigheid Zelf de regie nemen voor eigen loopbaan Leren kiezen Onderzoekende houding Succes ervaren VEEL

22 Wat vragen werkgevers, TechNet bijeenkomst Delft juni 2011. Motivatie, ‘liefde’ voor techniek Beetje handig Veiligheid (Arbo) Sociale vaardigheden Opbouwende kritiek kunnen geven en ontvangen Aanpassen aan de werk/ klantomgeving Een lerende houding Klantgericht Initiatief tonen Omgaan met tijdsdruk Plannen Tekening lezen Problemen oplossen/ oorzaak gevolg/ analytisch denken Ondernemerschap Kennis van moderne productie technieken Loopbaanleren Oriënteren op arbeidsgebieden in de techniek 22

23 LOB als rode draad bij de vernieuwde examenprogramma’s. Ronde 1 De belangrijkste uitgangspunten vernieuwing: aantal examenprogramma’s doelmatig en organiseerbaar beroepsgerichte programma’s fundament beroepskolom: vmbo basis voor mbo. Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding (LOB) wordt verankerd in alle beroepsgerichte programma’s. Elke sector gemeenschappelijk beroepsgericht deel (kernprogramma) belangrijkste competenties, vaardigheden, houdingen en kennis beroepspraktijk Elke sector heeft keuzedelen. mogelijkheden verbreding, verdieping, rekening houden met verschillen tussen leerlingen, individuele voorkeuren en regiokenmerken. In examenprogramma’s verschillen tussen leerwegen vmbo benoemd. Indeling in domeinen en kwalificatiestructuur stroomlijning met mbo, beroepsgerichte examen vmbo eerste proeve van bekwaamheid vmbo Bron www.vernieuwingvmbo.nl/inhoud/

24 LOB, de rode draad Eigen loopbaan ontwikkeling vorm geven/ beelden krijgen. Oriëntatie op toekomstige opleidingen Reflectie op handelen en ervaringen Loopbaan portfolio

25 Aanbevelingen LAKSRAPPORT I. Meer LOB: rechten en plichten a. Bijzijn is meemaken b. Help ons, veranker LOB in het leerproces II. Een integrale aanpak van LOB: binnen en buiten de school a. Decaan, mentor en vakdocent samen b. Ook LOB in de les c. Betrek mijn ouders III. LOB in de breedte: oud en nieuw a. Gooi folders niet de deur uit b. Go social

26 De 7 werelden techniek/technologie, mens en commercie is overal WATER, ENERGIE EN NATUUR VOEDING & VITALITEIT LIFESTYLE & DESIGN Medisch & mens MOBILITEIT EN RUIMTE MARKET & MONEY SCIENCE & EXPLORATION Ronde 2

27 Friesland College en Nordwin College Argumentenmatrix

28 Een ‘wereld portfolio’ Werksoorten WERELDENWERELDEN Onderzoek/ ontwikkeling ProductielogistiekInkoop/verk oop promotie/ marketing Personeel/ organisatie administratieleidingZZP Onze planeet Verkeer, transport en ruimte Wetenschap & ontdekken Lichaam, voeding en gezondheid Geld en handel Creativiteit en ontwerpen

29 Wat vragen de mbo opleidingen? Wij leren ze het vak wel, als jullie ze nu ………… leren. Wat staat er op de puntjes? Wat vragen werkgevers van hun medewerkers?

30

31 De inhoud is het middel. Wat zijn dan de doelen? Leerlingen ontdekken hun passie Leerlingen ontdekken hun kwaliteiten en bouwen deze uit. Leerlingen leren hun kwaliteiten in te zeten Leerlingen leren reflecteren Eigenaarschap bij de leerling Leerlingen ontdekken hedendaagse beelden op het werken in de verschillende werkvelden/werelden binnen de regio Leerlingen krijgen beelden waar techniek/zorg allemaal zit. Leerlingen krijgen beelden van de mensen die werken in de verschillende werelden..

32 Vernieuwing vmbo Toekomstbestendig: - organiseerbaar - ontwikkelingen mbo en arbeidsmarkt Herkenbaar en overzichtelijk Verbeterde aansluiting vervolgopleidingen Continue vernieuwing / in de regio Vmbo = fundament beroepskolom

33 Van verliefd worden op naar houden van een sector Wat heb je nodig om verliefd te worden op het werken in een sector? Wat heb jij nodig om leerlingen te verleiden? Onderzoekend Uitproberen Grenzen opzoeken en verleggen Fouten mogen maken Er helemaal voor gaan Open Alles kan Energie gevend Nieuwsgierig

34 'Vaardigheden voor de toekomst' Toespraak | 17-03-2014 Lezing van minister Jet Bussemaker (OCW Appolo13 to ground control: Houston we have a problem! https://www.youtube.com/watch?v=Z3csfLkMJT4 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2014/03/17/lezing-minister- bussemaker-bij-symposium-knaw-vaardigheden-voor-de-toekomst.html

35 Uit de toespraak: Toch kwamen ze, 320.000 kilometer van huis, in een situatie die niet alleen alles vroeg van hun kennis, maar ook van hun vaardigheden. Het vroeg alles van hun creativiteit, hun samenwerking, hun communicatie. Het vroeg alles van hun moed, uithoudingsvermogen en flexibiliteit. Het vroeg alles van wie ze waren als mens.

36

37 De ‘V’ van vmbo staat daarin centraal. Waar leiden we voor op? LOB als rode draad in het onderwijs programma, wat betekent dat? Welke beelden hebben over de arbeidsperspectieven van onze leerlingen? Wat vragen werkgevers anno 2022 van hun medewerkers? Wat vraagt dat van mij als vakdocent, mentor, decaan en leidinggevende? Wat weet ik van de verschillende profielen en waar zijn kansen voor schooleigen keuzes? Als het profiel het middel is wat zijn dan onze doelstellingen, waar moeten we dan ECHT aan werken op het vmbo? Wat zijn dan onze waarden en doelen? Wat vraagt het mbo van hun studenten en hoe kan het vmbo daarop inspelen? Wat weten we over onze regio? Hoe geef ik daar vorm aan in mijn (vak) onderwijs? Wat zijn de consequenties van veranderingen in de onder en bovenbouw van het vmbo? ………………


Download ppt "Naam Datum Klaar voor de toekomst Leren inspireren Talenten ontwikkelen."

Verwante presentaties


Ads door Google