De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alles over declareren Bijeenkomst Ardennen 14 mei 2014 Ad Vermaas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alles over declareren Bijeenkomst Ardennen 14 mei 2014 Ad Vermaas."— Transcript van de presentatie:

1 Alles over declareren Bijeenkomst Ardennen 14 mei 2014 Ad Vermaas

2 Waarom leren declareren? Declareren, Ardennen 20142

3 Waarom leren declareren? Onderdeclareren: Geen loon naar werken (zonde) Onvoldoende dekking voor praktijkkosten Minder mogelijkheden voor investeringen Declareren, Ardennen 20143

4 Waarom leren declareren? Onderdeclareren: Geen loon naar werken (zonde) Onvoldoende dekking voor praktijkkosten Minder mogelijkheden voor investeringen Overdeclareren: Kan leiden tot tariefkortingen (macro) Kan leiden tot controles zorgverzekeraars (micro) Declareren, Ardennen 20144

5 Waarom leren declareren? Onjuist declareren: Onbewust Bewust  Fraude? Fraude: Opzet, een bewust handelen Overtreden van een regel (Financieel) wederrechtelijk voordeel Declareren, Ardennen 20145

6 Controles zorgverzekeraars Formele controles Materiële controles Declareren, Ardennen 20146

7 Formele controles Zorgverzekeraar gaat na of: de zorg is geleverd aan bij de zorgverzekeraar verzekerd persoon de aanspraak valt binnen de verzekerde prestaties van de Zvw (basisverzekering) de zorg is geleverd door een bevoegde zorgaanbieder/behandelaar de zorg is gedeclareerd tegen het juiste tarief Declareren, Ardennen 20147

8 Materiële controles Zorgverzekeraar gaat na of: de gedeclareerde prestatie feitelijk is geleverd de gedeclareerde prestatie het meest was aangewezen gezien gezondheidstoestand van verzekerde Declareren, Ardennen 20148

9 Controlemethoden Regeling Zorgverzekering Statistische analyse en risicoanalyse Verbandcontrole Detailcontrole Controle gemaakte afspraken Opvragen informatie bij verzekerden Arts verklaring vragen voor afwijkende kengetallen Inzage in medisch dossier Schadeconsumptieoverzichten voor verzekerden Declareren, Ardennen 20149

10 Mogelijke gevolgen Waarschuwing Terugvordering Stelselmatige controle Machtigingen vooraf Aanpassen of beëindigen overeenkomst Niet overgaan tot hercontractering Declareren, Ardennen 201410

11 Mogelijke gevolgen Informeren Inspectie voor de Gezondheidszorg Melding bij NZa Indienen klacht bij tuchtrechter Inlichten Economische Controle Dienst Aangifte bij politie Declareren, Ardennen 201411

12 Wel of niet declareren? Declarabele contacten in principe declareren Declarabel? Bv. vier vragen: Is er een hulpvraag gesteld? Is er een professioneel antwoord gegeven? Waar of hoe is dit antwoord gegeven? Hoe lang heeft het consult geduurd? Bij gedeclareerd contact altijd inhoudelijke vermelding in dossier patiënt Declareren, Ardennen 201412

13 Twijfel? Bij twijfel over juiste declaratie Aantekening maken in dossier patiënt Contact opnemen met LHV Declareren, Ardennen 201413

14 Afstemmen in uw praktijk Inventariseren voor: Huisartsen Assistenten POH-ers Vergelijken declareergedrag Bespreken declareergedrag Binnen groep Met individuele medewerkers Afspraken maken Declareren, Ardennen 201414

15 Afstemmen in hagro Eventueel zelfde traject: Inventariseren Vergelijken Bespreken Afspraken maken Vooral van belang bij overgang naar HOED Declareren, Ardennen 201415

16 Alles over declareren Bijeenkomst Ardennen 14 mei 2014 Ad Vermaas


Download ppt "Alles over declareren Bijeenkomst Ardennen 14 mei 2014 Ad Vermaas."

Verwante presentaties


Ads door Google