De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Powerpoint presentaties NCvB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Powerpoint presentaties NCvB"— Transcript van de presentatie:

1 Powerpoint presentaties NCvB
Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

2 Powerpoint presentaties NCvB
Gehoor en arbeid Dr. B. Sorgdrager, bedrijfsarts polikliniek mens en arbeid Een bijdrage voor NVAB kring Zuidwest 22 maart 2011 in samenwerking met Schoonenberg Hoorcomfort

3 Expertisecentrum Gehoor en Arbeid
Powerpoint presentaties NCvB Expertisecentrum Gehoor en Arbeid Een samenwerkingsverband tussen NCvB (Coronel Instituut), AC’s van AMC, VUmc en LUMC Taken Ontwikkeling, onderzoek Deskundigheidsbevordering Zorg (polikliniek mens en arbeid) Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

4 De ontwikkelde instrumenten
Powerpoint presentaties NCvB De ontwikkelde instrumenten Vragenlijst Inventarisatie beroep Communicatieprofiel VBBA Functietests Toon en spraakaudiogram (KNO diagnostiek) Luidheidperceptie Herken Spraak-in-ruis Richtinghoren Speech Transmission index Kwaliteit van geluidsoverdracht / signaal ruis verhouding Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

5 Powerpoint presentaties NCvB
Uitvoering Functietests afhankelijk van vraagstelling en vragenlijst: Lawaaibelasting (luidheidperceptie) Communicatieve beroepen (spraak-in-ruis en richtinghoren) Veiligheidsfuncties (luidheid, herken, spraak-in-ruis en richtinghoren) Rol arbeidsgeneeskundig consulent Spreekuur op indicatie Contact verwijzer Patientenbespreking Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

6 Bedrijfsarts en lawaaiige werkplek
Powerpoint presentaties NCvB Bedrijfsarts en lawaaiige werkplek Weinig op de werkvloer Anderen lossen het op Beroepsziektenmeldingen vrijwel uitsluitend uit de bouwnijverheid Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

7 Bedrijfsarts en slechthorende werkende
Powerpoint presentaties NCvB Bedrijfsarts en slechthorende werkende Hebben zelden contact Zijn vaak onbekend met audiologische centra en de mogelijkheden van hulpmiddelen van audicien Onderschatten de betekenis van akoestische eigenschappen van werkplekken Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

8 Powerpoint presentaties NCvB
Enkele cijfers Bijna 1 miljoen werkenden staan bloot aan schadelijk geluid, van wie geen bescherming draagt (SZW) Jaarlijks ongeveer jongeren met lawaaischade (VWS) werkenden hebben ‘grote moeite’ met horen (TNO 2002) Beroepsgebonden blootstelling aan lawaai is voor 15-20% verantwoordelijk voor slechthorendheid (RIVM 2005) Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

9 Bedrijfsarts en preventie
Participeren in multidisciplinaire aanpak Adviseren over gehoorbescherming Rapportage audiometrie Multidisciplinaire richtlijn (NVAB 2006) Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

10 Bedrijfsarts en oorproblemen
Otitis externa Otitis media Geleidingsgehoorverlies Perceptief gehoorverlies Tinnitus Hyperacusis Duizeligheid Bron: helpdesk NCvB Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

11 Bedrijfsarts en slechthorendheid
Powerpoint presentaties NCvB Bedrijfsarts en slechthorendheid Per 1000 werkenden 30 slechthorenden Functioneringsproblemen afhankelijk van: Functie-eisen Akoestische eigenschappen werkruimte Niveau van technische revalidatie Coping-strategie Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

12 ICF (International classification of functioning)
Powerpoint presentaties NCvB ICF (International classification of functioning) Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

13 Praktijk slechthorenden
Hebben een grotere signaal/spraak in ruis verhouding nodig Differentiëren lastiger gewenst geluid van ongewenst geluid Hebben vaker klachten van depressie en oververmoeidheid TBV 2006: p 275 ev

14 Specialisten KNO arts (medische diagnostiek en behandeling)
Audioloog (functionele diagnostiek en revalidatie) Audicien (technisch adviseur en leverancier hulpmiddelen) Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

15 Slechthorende loopt verschillende zorgroutes
Powerpoint presentaties NCvB Slechthorende loopt verschillende zorgroutes Regulier: Via huisarts naar KNO-arts naar audicien Via huisarts naar KNO-arts naar Audiologisch Centrum Via bedrijfsarts naar Audiologisch Centrum Buitenregulier Via bedrijfsarts naar Expertisecentrum AMC/VUmc (Polikliniek MensenArbeid) Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

16 Wat doen wij? Multidisciplinair werken voor multifactoriële problemen
Technische revalidatie Psychosociale ondersteuning Adviseren kwaliteit van de arbeid Onderzoek en ontwikkeling Testbatterij voor functioneel onderzoek Hoortoestellen op maat Evaluatie keuringen functiegeschiktheid Richtlijnen voor bedrijfsgezondheidszorg

17 Vergoeding hulpmiddelen
Technische hulpmiddelen kunnen worden vergoed door UWV (verklaring nodig) Werkplekaanpassingen is werkgeversverantwoordelijkheid Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

18 Zijn er specifieke vragen?
Er zijn slechthorenden Slechthorendheid neemt toe met de leeftijd 1 miljoen werkenden in schadelijk geluid Risico beroepen (auditieve functie-eisen) Communicatie eisen Veiligheid eisen Concentratie eisen

19 Powerpoint presentaties NCvB
Risicogroepen Werkers in lawaai Preventief medisch onderzoek Toonaudiogram Auditieve eisen in combinatie met achtergrondrumoer Hoortest Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

20 Lawaaischade

21 Wie hebben hinder? Normaalhorenden Slechthorenden ‘Gevoeligen’
Hyperacusis Tinnitus Scoren hoog op herstelbehoefteschaal

22 Audiometrie

23 Probleemanalyse slechthorende
Powerpoint presentaties NCvB Probleemanalyse slechthorende Stoornis Beperking hangt af van persoonlijke eisen Participatie hangt af van functie-eisen Beperking en participatie staan onder invloed van psychosociale factoren en copingstijl Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

24 Probleemanalyse Medisch: oververmoeid, prikkelbaar, draagt hoortoestel
Copingstijl: actief Werk: conflict met collega’s en directeur over rumoer vanuit andere klassen Privé: geen knelpunten hoewel sociaal isolement dreigt Wat is advies?

25 Aanpak Audiologische evaluatie (waar?)
Matig/ernstig gehoorverlies S/N -3 Nieuw hoortoestel met ruisonderdrukking Beperkte mate hyperacusis en lichte tinnitus Uitleg innerlijke onrust en omgaan met herstelbehoefte (door wie?) Werkplekonderzoek (waarom en hoe?)

26 Werkplekonderzoek Akoestische eigenschappen (galm en ruis van lokaal in relatie tot spraakverstaanbaarheid Rustige klas: dB Speech Transmission Index 0.42 achterin de klas (6/7 m) 0.61 voorin (1 meter) Interpretatie?

27 Bevindingen betekenen
Ongunstige akoestiek Slechthorende heeft minstens 0.7 STI nodig Optimale hoorrevalidatie Werkplekaanpassing Verbeteren akoestiek Eventueel ander lokaal

28 Wie heeft ons nodig? Ervaringen van de polikliniek (n=120)
Powerpoint presentaties NCvB Wie heeft ons nodig? Ervaringen van de polikliniek (n=120) Machinisten Docenten Vergadertijgers Administratiepersoneel Bijzondere beroepen: barkeeper, verkoopster Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

29 Powerpoint presentaties NCvB
Verwijzingen Keuring voor functiegeschiktheid Functioneringsproblemen door: Vermoeidheid Omgevingslawaai Verminderd spraakverstaan Verminderd herkennen van geluiden Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

30 Verwijzen naar PMA bij complexe problematiek
Powerpoint presentaties NCvB Verwijzen naar PMA bij complexe problematiek Beroep Taken (inhoud en omvang) Auditieve eisen Akoestische omstandigheden Arbeidsuitval Herstelbehoefte Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

31 Organisatie PMA voorziening audiologie
Powerpoint presentaties NCvB Organisatie PMA voorziening audiologie Basis (conform reguliere zorg) Expertise auditief functioneren Extra modules technische revalidatie werkplekonderzoek psychosociale revalidatie STI meting Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

32 Vergadertips voor slechthorenden
In zicht zitten Afspraken over communicatie Korte duidelijke zinnen Vaak samenvatten (check re-check)

33 Psychosociale begeleiding
Maatschappelijk werk audiologisch centrum Specifieke aanpak copingstijl (bijv. hooridee.nl) Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

34 Verwijzing naar Audiologisch Centrum www.mensenarbeid.nl
Powerpoint presentaties NCvB Verwijzing naar Audiologisch Centrum Aanmelding met probleem- en vraagstelling (incl. KNO gegevens) Offerte (kosten via werkgever) Vragenlijst Functie-onderzoek Evaluatie en multidisciplinaire bespreking Rapportage Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid

35 Boodschap In uw praktijk zijn slechthorenden bij functionele problemen
Aandacht voor hinderlijk geluid Expertisecentrum Gehoor en Arbeid heeft helpdesk Audicien levert praktische ondersteuning Polikliniek Mens en Arbeid helpt problemen systematisch op te lossen

36 Powerpoint presentaties NCvB
Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid Het Expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen AMC, VUmc en LUMC  met het Coronel Instituut en het NCvB


Download ppt "Powerpoint presentaties NCvB"

Verwante presentaties


Ads door Google