De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-20141.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-20141."— Transcript van de presentatie:

1 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-20141

2 Het Expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen AMC, VUmc en LUMC met het Coronel Instituut en het NCvB Gehoor en arbeid Dr. B. Sorgdrager, bedrijfsarts polikliniek mens en arbeid Een bijdrage voor NVAB kring Zuidwest 22 maart 2011 in samenwerking met Schoonenberg Hoorcomfort

3 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-20143 Expertisecentrum Gehoor en Arbeid Een samenwerkingsverband tussen NCvB (Coronel Instituut), AC’s van AMC, VUmc en LUMC Taken –Ontwikkeling, onderzoek –Deskundigheidsbevordering –Zorg (polikliniek mens en arbeid)

4 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-20144 De ontwikkelde instrumenten Vragenlijst –Inventarisatie beroep –Communicatieprofiel –VBBA Functietests –Toon en spraakaudiogram (KNO diagnostiek) –Luidheidperceptie –Herken –Spraak-in-ruis –Richtinghoren Speech Transmission index –Kwaliteit van geluidsoverdracht / signaal ruis verhouding

5 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-20145 Uitvoering Functietests afhankelijk van vraagstelling en vragenlijst: –Lawaaibelasting (luidheidperceptie) –Communicatieve beroepen (spraak-in-ruis en richtinghoren) –Veiligheidsfuncties (luidheid, herken, spraak-in-ruis en richtinghoren) Rol arbeidsgeneeskundig consulent –Spreekuur op indicatie –Contact verwijzer –Patientenbespreking

6 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-20146 Bedrijfsarts en lawaaiige werkplek Weinig op de werkvloer Anderen lossen het op Beroepsziektenmeldingen vrijwel uitsluitend uit de bouwnijverheid

7 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-20147 Bedrijfsarts en slechthorende werkende Hebben zelden contact Zijn vaak onbekend met audiologische centra en de mogelijkheden van hulpmiddelen van audicien Onderschatten de betekenis van akoestische eigenschappen van werkplekken

8 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-20148 Enkele cijfers Bijna 1 miljoen werkenden staan bloot aan schadelijk geluid, van wie 300.000 geen bescherming draagt (SZW) Jaarlijks ongeveer 20.000 jongeren met lawaaischade (VWS) 200.000 werkenden hebben ‘grote moeite’ met horen (TNO 2002) Beroepsgebonden blootstelling aan lawaai is voor 15-20% verantwoordelijk voor slechthorendheid (RIVM 2005)

9 Bedrijfsarts en preventie Participeren in multidisciplinaire aanpak Adviseren over gehoorbescherming Rapportage audiometrie Multidisciplinaire richtlijn (NVAB 2006) Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-2014 9

10 Bedrijfsarts en oorproblemen Otitis externa Otitis media Geleidingsgehoorverlies Perceptief gehoorverlies Tinnitus Hyperacusis Duizeligheid Bron: helpdesk NCvB Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-2014 10

11 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-201411 Bedrijfsarts en slechthorendheid Per 1000 werkenden 30 slechthorenden Functioneringsproblemen afhankelijk van: –Functie-eisen –Akoestische eigenschappen werkruimte –Niveau van technische revalidatie –Coping-strategie

12 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-201412 ICF (International classification of functioning)

13 Praktijk slechthorenden Hebben een grotere signaal/spraak in ruis verhouding nodig Differentiëren lastiger gewenst geluid van ongewenst geluid Hebben vaker klachten van depressie en oververmoeidheid TBV 2006: p 275 ev

14 Specialisten KNO arts (medische diagnostiek en behandeling) Audioloog (functionele diagnostiek en revalidatie) Audicien (technisch adviseur en leverancier hulpmiddelen) Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-2014 14

15 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-201415 Slechthorende loopt verschillende zorgroutes Regulier: –Via huisarts naar KNO-arts naar audicien –Via huisarts naar KNO-arts naar Audiologisch Centrum –Via bedrijfsarts naar Audiologisch Centrum Buitenregulier –Via bedrijfsarts naar Expertisecentrum AMC/VUmc (Polikliniek MensenArbeid)

16 16 Wat doen wij? Multidisciplinair werken voor multifactoriële problemen –Technische revalidatie –Psychosociale ondersteuning –Adviseren kwaliteit van de arbeid Onderzoek en ontwikkeling –Testbatterij voor functioneel onderzoek –Hoortoestellen op maat –Evaluatie keuringen functiegeschiktheid –Richtlijnen voor bedrijfsgezondheidszorg

17 Vergoeding hulpmiddelen Technische hulpmiddelen kunnen worden vergoed door UWV (verklaring nodig) Werkplekaanpassingen is werkgeversverantwoordelijkheid Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-2014 17

18 Zijn er specifieke vragen? Er zijn 200.000 slechthorenden Slechthorendheid neemt toe met de leeftijd 1 miljoen werkenden in schadelijk geluid Risico beroepen (auditieve functie-eisen) –Communicatie eisen –Veiligheid eisen –Concentratie eisen

19 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-201419 Risicogroepen Werkers in lawaai –Preventief medisch onderzoek Toonaudiogram Auditieve eisen in combinatie met achtergrondrumoer –Preventief medisch onderzoek Hoortest

20 Lawaaischade

21 Wie hebben hinder? Normaalhorenden –‘Gevoeligen’ Slechthorenden –Hyperacusis –Tinnitus –Scoren hoog op herstelbehoefteschaal

22 22 Audiometrie

23 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-201423 Probleemanalyse slechthorende Stoornis Beperking hangt af van persoonlijke eisen Participatie hangt af van functie-eisen Beperking en participatie staan onder invloed van psychosociale factoren en copingstijl

24 Probleemanalyse Medisch: oververmoeid, prikkelbaar, draagt hoortoestel Copingstijl: actief Werk: conflict met collega’s en directeur over rumoer vanuit andere klassen Privé: geen knelpunten hoewel sociaal isolement dreigt Wat is advies?

25 Aanpak Audiologische evaluatie (waar?) –Matig/ernstig gehoorverlies –S/N -3 –Nieuw hoortoestel met ruisonderdrukking –Beperkte mate hyperacusis en lichte tinnitus Uitleg innerlijke onrust en omgaan met herstelbehoefte (door wie?) Werkplekonderzoek (waarom en hoe?)

26 Werkplekonderzoek Akoestische eigenschappen (galm en ruis van lokaal in relatie tot spraakverstaanbaarheid Rustige klas: 50-60 dB Speech Transmission Index –0.42 achterin de klas (6/7 m) –0.61 voorin (1 meter) Interpretatie?

27 Bevindingen betekenen Ongunstige akoestiek –Slechthorende heeft minstens 0.7 STI nodig Optimale hoorrevalidatie Werkplekaanpassing –Verbeteren akoestiek –Eventueel ander lokaal

28 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-201428 Wie heeft ons nodig? Ervaringen van de polikliniek (n=120) Machinisten Docenten Vergadertijgers Administratiepersoneel Bijzondere beroepen: barkeeper, verkoopster

29 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-201429 Verwijzingen Keuring voor functiegeschiktheid Functioneringsproblemen door: –Vermoeidheid –Omgevingslawaai –Verminderd spraakverstaan –Verminderd herkennen van geluiden

30 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-201430 Verwijzen naar PMA bij complexe problematiek Beroep Taken (inhoud en omvang) Auditieve eisen Akoestische omstandigheden Arbeidsuitval Herstelbehoefte

31 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-201431 Organisatie PMA voorziening audiologie Basis (conform reguliere zorg) Expertise auditief functioneren Extra modules – technische revalidatie – werkplekonderzoek – psychosociale revalidatie – STI meting

32 Vergadertips voor slechthorenden In zicht zitten Afspraken over communicatie Korte duidelijke zinnen Vaak samenvatten (check re-check)

33 Psychosociale begeleiding Maatschappelijk werk audiologisch centrum Specifieke aanpak copingstijl (bijv. hooridee.nl) Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-2014 33

34 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-201434 Verwijzing naar Audiologisch Centrum www.mensenarbeid.nl www.mensenarbeid.nl Aanmelding met probleem- en vraagstelling (incl. KNO gegevens) Offerte (kosten via werkgever) Vragenlijst Functie-onderzoek Evaluatie en multidisciplinaire bespreking Rapportage

35 Boodschap In uw praktijk zijn slechthorenden bij functionele problemen Aandacht voor hinderlijk geluid Expertisecentrum Gehoor en Arbeid heeft helpdesk Audicien levert praktische ondersteuning Polikliniek Mens en Arbeid helpt problemen systematisch op te lossen

36 Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-201436 b.sorgdrager@amc.uva.nl Het Expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen AMC, VUmc en LUMC met het Coronel Instituut en het NCvB


Download ppt "Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid 24-11-20141."

Verwante presentaties


Ads door Google