De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie nieuwe richtlijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie nieuwe richtlijn"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie nieuwe richtlijn 02-10-14
Delier Presentatie nieuwe richtlijn

2 Delier Grieks: Lêros = gekkenpraat/onzin Latijn: Delirare = ontsporen
blajbllablla

3 Waarom een richtlijn? Vroegtijdige onderkenning!
Delier komt vaker voor dan je denkt Heeft grote gevolgen Voorspelt cognitieve problemen Beangstigende ervaring blajbllablla

4 Gevolgen Niet altijd volledig herstel
Grotere sterftekans: 30% overlijdt in 1 maand Kanker en delier: overleving 21 dagen Aanzienlijk grotere kans op dementie blajbllablla

5 Herkenning delier Helaas: 50% wordt niet herkend!! blajbllablla

6 Wat is een delier I Organisch psychosyndroom: een lichamelijk aandoening veroorzaakt een psychiatrisch ziektebeeld. Bijvoorbeeld: ijlen bij kinderen met koorts blajbllablla

7 Wat is een delier II Neuropsychiatrisch stoornis Onstaat in korte tijd
Van voorbijgaande aard blajbllablla

8 Wat is een delier III Bewustzijn: wisselend
Aandacht: apathie, moeite met concentreren Waarneming: hallucinaties Gedrag: onrust, terugtrekken Oriëntatie: in de war, omkeren dn-ritme blajbllablla

9 Wat is een delier III blajbllablla

10 Wat is een delier IV Denken: wanen, niet meer goed gedachten ordenen
Geheugen: achteraf niet meer weten wat er gebeurd is Emotie: labiel, angst, boosheid, agressie Overgevoelig voor prikkels blajbllablla

11 Wat is een delier IV blajbllablla

12 Drie vormen Onrustig delier Stil delier Mengvorm blajbllablla

13 Voorkomen Kankerpatiënten: 25-45% Sterfbed: 85%
Leeftijd > 55 jaar: 1.1% Leeftijd > 85: 13.6% Ouderen in ziekenhuis: ruim 30% Ernstig onrustig delier: 20% blajbllablla

14 Fysiologie Acute diffuse cerebrale ontregeling
Neurotransmitters zijn uit balans: te weinig acetylcholine, teveel dopamine Lichamelijke oorzaak blajbllablla

15 Predisponerende factoren
Leeftijd > 70 Cognitieve stoornissen: CVA, dementie, Parkinson, hersentumor Delier in voorgeschiedenis Visus- of gehoorstoornissen ADL afhankelijkheid Gebruik/ontrekking alcohol/opioiden Koorts of metabole stoornis blajbllablla

16 Precipiterende factoren
Medicatie/onttrekking medicatie: Opioiden Sederende medicijnen Corticosteroiden Parkinson medicatie Anticholinergica: primperan, antidepressiva Chemo Ciproxin, digoxine, ketamine blajbllablla

17 Precipiterende factoren
Onttrekking nicotine of alcohol Hersentumor of metastase in hersenen Koorts, infectie Retentie, obstipatie Hypoxie Anaemie Electrolytstoornissen blajbllablla

18 Precipiterende factoren
Bloedsuikerontregeling Schildklierfunctiestoornis Lever- of nierfalen Uitdroging Laag eiwitgehalte Recente OK Verandering omgeving blajbllablla

19 Diagnostiek Prodromen: luisteren! Dagnachtritme Dromen/nachtmerries
Hallucinaties Concentratieproblemen Overgevoelig voor prikkels Rusteloos, angst, apathie Emotioneel labiel Desoriëntatie blajbllablla

20 Diagnostiek I DOS: voor vroegtijdige onderkenning DSM IV voor diagnose
CAM: Confusion Assesment Method Delier-O-Meter blajbllablla

21 Diagnostiek II Lichamelijk onderzoek: behandelbare oorzaken?
T/pols/RR/turgor/AH Pupillen/kleur oogleden Longen/blaas/darmen Neurologisch: bewustzijn/nekstijf blajbllablla

22 Diagnostiek III Laboratoriumonderzoek: heeft het consequenties?
Infectie? Electrolytstoornis Dehydratie Anaemie Saturatie Foto’s blajbllablla

23 Onderscheid I Angst: bewustzijn goed
Depressie: langere tijd, VG, helder bewustzijn, normale waarneming Dementie: helder bewustzijn, minder acuut begin, beloop Psychose: bewustzijn helder, geheugen en oriëntatie normaal, zeldzaam in eindfase blajbllablla

24 Onderscheid II Denk ook aan andere oorzaak onrust: Volle blaas
Obstipatie Pijn of dyspnoe Bijwerking medicatie blajbllablla

25 Behandeling I Palliatieve fase: Meerdere factoren spelen een rol
Niet alle oorzaken zijn behandelbaar Soms reden om niet te behandelen blajbllablla

26 Behandeling II Medicatie: morfine bij verminderde nierfunctie!
Onttrekking: benzo’s, nicotine, alcohol, lithium Dehydratie: medicatie aanpassen Andere behandelbare oorzaken Medicatie tegen delier blajbllablla

27 Behandeling III Communicatie Oriëntatie vergroten Angst verminderen
Prikkels verminderen Wanen/hallucinaties: niet in discussie Beschermende maatregelen blajbllablla

28 Behandeling IV Haldol: oraal, buccaal, sc, im, iv, elk half uur tot effect optreedt Oraal 1-5 mg/24 uur – 20 mg/24 uur Buccaal/sc 10 mg/24 uur Benzodiazepinen nooit zonder Haldol, wel toevoegen blajbllablla

29 Behandeling V Clozapine Olanzapine Risperdal Quetiapine Rivastigmine
blajbllablla

30 Behandeling VI Co-medicatie:
Lorazepam: voordeel onder de tong, bij alcohol-onttrekking Midazolam: onrustig delier in terminale fase blajbllablla


Download ppt "Presentatie nieuwe richtlijn"

Verwante presentaties


Ads door Google