De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Delier Presentatie nieuwe richtlijn 02-10-14. Delier Grieks: Lêros = gekkenpraat/onzin Latijn: Delirare = ontsporen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Delier Presentatie nieuwe richtlijn 02-10-14. Delier Grieks: Lêros = gekkenpraat/onzin Latijn: Delirare = ontsporen."— Transcript van de presentatie:

1 Delier Presentatie nieuwe richtlijn 02-10-14

2 Delier Grieks: Lêros = gekkenpraat/onzin Latijn: Delirare = ontsporen

3 Waarom een richtlijn? Vroegtijdige onderkenning! Delier komt vaker voor dan je denkt Heeft grote gevolgen Voorspelt cognitieve problemen Beangstigende ervaring

4 Gevolgen Niet altijd volledig herstel Grotere sterftekans: 30% overlijdt in 1 maand Kanker en delier: overleving 21 dagen Aanzienlijk grotere kans op dementie

5 Herkenning delier Helaas: 50% wordt niet herkend!!

6 Wat is een delier I Organisch psychosyndroom: een lichamelijk aandoening veroorzaakt een psychiatrisch ziektebeeld. Bijvoorbeeld: ijlen bij kinderen met koorts

7 Wat is een delier II Neuropsychiatrisch stoornis Onstaat in korte tijd Van voorbijgaande aard

8 Wat is een delier III Bewustzijn: wisselend Aandacht: apathie, moeite met concentreren Waarneming: hallucinaties Gedrag: onrust, terugtrekken Oriëntatie: in de war, omkeren dn-ritme

9 Wat is een delier III

10 Wat is een delier IV Denken: wanen, niet meer goed gedachten ordenen Geheugen: achteraf niet meer weten wat er gebeurd is Emotie: labiel, angst, boosheid, agressie Overgevoelig voor prikkels

11 Wat is een delier IV

12 Drie vormen Onrustig delier Stil delier Mengvorm

13 Voorkomen Kankerpatiënten: 25-45% Sterfbed: 85% Leeftijd > 55 jaar: 1.1% Leeftijd > 85: 13.6% Ouderen in ziekenhuis: ruim 30% Ernstig onrustig delier: 20%

14 Fysiologie Acute diffuse cerebrale ontregeling Neurotransmitters zijn uit balans: te weinig acetylcholine, teveel dopamine Lichamelijke oorzaak

15 Predisponerende factoren Leeftijd > 70 Cognitieve stoornissen: CVA, dementie, Parkinson, hersentumor Delier in voorgeschiedenis Visus- of gehoorstoornissen ADL afhankelijkheid Gebruik/ontrekking alcohol/opioiden Koorts of metabole stoornis

16 Precipiterende factoren Medicatie/onttrekking medicatie: –Opioiden –Sederende medicijnen –Corticosteroiden –Parkinson medicatie –Anticholinergica: primperan, antidepressiva –Chemo –Ciproxin, digoxine, ketamine

17 Precipiterende factoren Onttrekking nicotine of alcohol Hersentumor of metastase in hersenen Koorts, infectie Retentie, obstipatie Hypoxie Anaemie Electrolytstoornissen

18 Precipiterende factoren Bloedsuikerontregeling Schildklierfunctiestoornis Lever- of nierfalen Uitdroging Laag eiwitgehalte Recente OK Verandering omgeving

19 Diagnostiek Prodromen: luisteren! –Dagnachtritme –Dromen/nachtmerries –Hallucinaties –Concentratieproblemen –Overgevoelig voor prikkels –Rusteloos, angst, apathie –Emotioneel labiel –Desoriëntatie

20 Diagnostiek I DOS: voor vroegtijdige onderkenning DSM IV voor diagnose CAM: Confusion Assesment Method Delier-O-Meter

21 Diagnostiek II Lichamelijk onderzoek: behandelbare oorzaken? –T/pols/RR/turgor/AH –Pupillen/kleur oogleden –Longen/blaas/darmen –Neurologisch: bewustzijn/nekstijf

22 Diagnostiek III Laboratoriumonderzoek: heeft het consequenties? –Infectie? –Electrolytstoornis –Dehydratie –Anaemie Saturatie Foto’s

23 Onderscheid I Angst: bewustzijn goed Depressie: langere tijd, VG, helder bewustzijn, normale waarneming Dementie: helder bewustzijn, minder acuut begin, beloop Psychose: bewustzijn helder, geheugen en oriëntatie normaal, zeldzaam in eindfase

24 Onderscheid II Denk ook aan andere oorzaak onrust: –Volle blaas –Obstipatie –Pijn of dyspnoe –Bijwerking medicatie

25 Behandeling I Palliatieve fase: –Meerdere factoren spelen een rol –Niet alle oorzaken zijn behandelbaar –Soms reden om niet te behandelen

26 Behandeling II Medicatie: morfine bij verminderde nierfunctie! Onttrekking: benzo’s, nicotine, alcohol, lithium Dehydratie: medicatie aanpassen Andere behandelbare oorzaken Medicatie tegen delier

27 Behandeling III Communicatie Oriëntatie vergroten Angst verminderen Prikkels verminderen Wanen/hallucinaties: niet in discussie Beschermende maatregelen

28 Behandeling IV Haldol: oraal, buccaal, sc, im, iv, elk half uur tot effect optreedt –Oraal 1-5 mg/24 uur – 20 mg/24 uur –Buccaal/sc 10 mg/24 uur Benzodiazepinen nooit zonder Haldol, wel toevoegen

29 Behandeling V Clozapine Olanzapine Risperdal Quetiapine Rivastigmine

30 Behandeling VI Co-medicatie: –Lorazepam: voordeel onder de tong, bij alcohol-onttrekking –Midazolam: onrustig delier in terminale fase


Download ppt "Delier Presentatie nieuwe richtlijn 02-10-14. Delier Grieks: Lêros = gekkenpraat/onzin Latijn: Delirare = ontsporen."

Verwante presentaties


Ads door Google