De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot METHODIEK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot METHODIEK."— Transcript van de presentatie:

1

2 Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot METHODIEK

3 1.Formuleren uitgangspunten 2.Ontwerpend onderzoek 3.Opmaak voorkeurscenario 4.Uitwerking inrichtingsschets

4 Globale doelstelling: “HERONTWIKKELING VAN HET BESTAANDE BEDRIJVENTERREIN TOT EEN HEDENDAAGS EN DUURZAAM TERREIN MET HET OOG OP VERSTERKING VAN DE ECONOMIE IN DEZE REGIO”

5 BELANGRIJKE PARTNERS: beheerders - bedrijven - overheid Werken vanuit een duidelijke en gedragen ruimtelijke visie als basis Samenwerken vanuit een solide basis:

6 BELANGRIJKE PARTNERS: beheerders - bedrijven - overheid Werken vanuit een duidelijke en gedragen ruimtelijke visie als basis Samenwerken vanuit een solide basis:

7 Werken vanuit een duidelijke en gedragen ruimtelijke visie als basis Inbedden van het bedrijventerrein als onderdeel van de stad Aarschot Logische en duidelijke herkenbaarheid – toegankelijkheid Ruimtelijke dragers versterken als uithangbord en identiteit van het bedrijventerrein Visie op schaal en morfologie van bedrijven - flexibiliteit Werken vanuit een “duurzame” insteek – Zuinig ruimtegebruik – op een goede manier omgaan met ruimte – Voorzien van gemeenschappelijke infrastructuren  ruimte- en (in veel gevallen ook) kostenbesparend – Inbedden in een logische en kwaliteitsvolle padenstructuur – Energiebewust werken

8 Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot VOORKEURSCENARIO

9 MORFOLOGIE Morfologische integratie van het bedrijventerrein in het stadsweefsel van Aarschot: -Ontwikkeling regionaal bedrijventerrein, cfr. GWP aan de zuidzijde van de Demer (interne opdeling mogelijk) -Tussen Demer en Ter Heidelaan: kleinschalige morfologie (uitgezonderd Nijverheidslaan) als overgang tussen wonen en bedrijvigheid -Ter hoogte van het station: een zone voor personeelsintensieve activiteiten voorkeurscenario

10 MORFOLOGIE Grote bedrijfsgebouwen waar mogelijk, kleinschalige gebouwen waar ruimtelijk noodzakelijk: Grootschalige gebouwen: -In het zuidelijk deel omwille van de orthogonale ontwikkeling -Langsheen de Nijverheidslaan (benadrukken hoofdontsluiting) -Noordzijde Ter Heidelaan Kleinschalige gebouwen ter hoogte van en aansluitend aan woningen als overgang naar de grootschalige bedrijven: -Betekomsesteenweg -Spoorwegstraat voorkeurscenario

11 NETWERK -Bestaande kamstructuur (Nieuwlandlaan- Nijverheidslaan) als basis voor de interne hoofdontsluiting -Nijverheidslaan en Nieuwlandlaan hebben een gelijkaardig voorkomen -Betekomsesteenweg wordt afgesloten aan de Ter Heidelaan / fietspad blijft behouden -Ontsluiting Ter Heidelaan via ventweg -Langzaam verkeer integreren in de hoofdontsluiting, daarnaast ook een losgekoppeld padennetwerk -Relatie met het centrum voorkeurscenario

12 GROEN – WATER De groen-blauwe structuur staat in voor de integratie van het bedrijventerrein in de omgeving: -Krachtige buffers rond het zuidelijk deel van het bedrijventerrein -Zichtlocatie bedrijven langsheen de Ter Heidelaan -Grotere bedrijven langs Nieuwlandlaan – Nijverheidslaan -,,, -Integratie van het noordelijk bedrijventerrein in de omgeving (Demerlandschap) -Elzenhof en Grote Laakweg geïntegreerd voorkeurscenario

13 Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot BASISPRINCIPES INRICHTINGSPLAN

14 NETWERK Ontsluitingsstructuur -Duidelijk ingerichte en veilige toegangen tot het bedrijventerrein -Een hiërarchisch opgebouwde ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer -Heroriëntering van enkele interne wegen -Sterk uitgewerkte padenstructuur -Parkeerplaatsen voor vrachtwagens Basisprincipes inrichtingsplan

15 NETWERK Ontsluitingsstructuur -Duidelijk ingerichte en veilige toegangen tot het bedrijventerrein -Een hiërarchisch opgebouwde ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer -Heroriëntering van enkele interne wegen -Sterk uitgewerkte padenstructuur -Parkeerplaatsen voor vrachtwagens Basisprincipes inrichtingsplan

16 NETWERK Ontsluitingsstructuur -Duidelijk ingerichte en veilige toegangen tot het bedrijventerrein -Een hiërarchisch opgebouwde ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer -Heroriëntering van enkele interne wegen -Sterk uitgewerkte padenstructuur -Parkeerplaatsen voor vrachtwagens Basisprincipes inrichtingsplan

17 NETWERK Ontsluitingsstructuur -Duidelijk ingerichte en veilige toegangen tot het bedrijventerrein -Een hiërarchisch opgebouwde ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer -Heroriëntering van enkele interne wegen -Sterk uitgewerkte padenstructuur -Parkeerplaatsen voor vrachtwagens Basisprincipes inrichtingsplan

18 NETWERK Ontsluitingsstructuur -Duidelijk ingerichte en veilige toegangen tot het bedrijventerrein -Een hiërarchisch opgebouwde ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer -Heroriëntering van enkele interne wegen -Sterk uitgewerkte padenstructuur -Parkeerplaatsen voor vrachtwagens Basisprincipes inrichtingsplan

19 RUIMTEGEBRUIK Functies Bedrijventerrein complementair aan het stadscentrum / Op het bedrijventerrein divers pallet aan activiteiten mogelijk Zuinig ruimtegebruik -Ruimte voor gemeenschappelijke functies, -Bedrijfsgebouwen koppelen -Bedrijven en functies stapelen -Inbreiding op bestaande bedrijfspercelen nastreven -… Basisprincipes inrichtingsplan

20 WATER Hemelwaterbuffering Basisprincipes inrichtingsplan Beekvalleien

21 GROEN Versterken groenstructuur: -Beekvalleien -Hoofdontsluitingsstructuur Buffergroen waar nodig Ecologisch beheer Het bedrijventerrein ontwikkelt zich als een stapsteen tussen grotere groenstructuren in de omgeving (Elzenhof, Meetshovenbos, Beekvalleien, …). Basisprincipes inrichtingsplan

22 Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot INRICHTINGSPLAN

23 Inrichtingsplan 2040

24

25

26

27

28

29

30

31 Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot SCENARIO INRICHTINGSPLAN ACTIES

32


Download ppt "Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot METHODIEK."

Verwante presentaties


Ads door Google