De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visienota professionalisering Toeristisch Onthaal Waar staan we & waar gaan we naartoe? Koen Craenen, projectcoördinator toeristisch onthaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visienota professionalisering Toeristisch Onthaal Waar staan we & waar gaan we naartoe? Koen Craenen, projectcoördinator toeristisch onthaal."— Transcript van de presentatie:

1 Visienota professionalisering Toeristisch Onthaal Waar staan we & waar gaan we naartoe? Koen Craenen, projectcoördinator toeristisch onthaal

2 1.Probleemstelling 2.Werkgroep toeristisch onthaal 3.Visienota 4.Actie en implementatie Historiek project toeristisch onthaal

3 Missie van het project toeristisch onthaal “Het project Toeristisch Onthaal wil een nieuwe totaalvisie op toeristisch onthaal in Vlaanderen ontwikkelen en implementeren. De binnen- en buitenlandse bezoeker moet de garantie krijgen op een gastvrij onthaal tijdens de volledige reiscyclus, gaande van de voorbereidingsfase tot en met de terugkomst. Daarbij moet hij een beroep kunnen doen op een optimale en totale dienstverlening: betrouwbare informatie op het goede moment via de goede drager”.

4 Algemene doelstelling “Maximaliseren van het toeristisch potentieel van de regio Vlaanderen door de uitbouw van een kwaliteitsvol en gastvrij onthaal tijdens de volledige reiscyclus”

5 Aanvullende doelstellingen √Het creëren van een hernieuwd, overkoepelend, Vlaams netwerk op het vlak van toeristisch onthaal dat ruimte laat voor een gedifferentieerde aanpak. √Het voorzien van een optimale en totale dienstverlening voor de verschillende bevolkingsgroepen met oog voor zowel economische als duurzame objectieven.

6 Aanvullende doelstellingen - Het beïnvloeden van het reisgedrag van de bezoekers en dit zowel qua geografische spreiding (visitor management) als qua duur (verlengd bezoek, herhaalbezoek). - Het bewaren van de eigenheid van de toeristische sector t.o.v. andere sectoren (zoals cultuur), dit zowel op Vlaams als regionaal niveau en zowel op het niveau van toeristisch onthaal als op ruimer niveau.

7 Hoofddoelstellingen: √(her)definiëring van het begrip toeristisch onthaal in functie van de huidige context en behoeften, met aandacht voor de verschillende werkdomeinen (dus zowel vorming en marketing als betoelaging en planning & onderzoek). √ontwikkelen van een visie op toeristisch onthaal in functie van nieuwe definiëring. √ontwikkelen van aangepaste erkenningcriteria voor de werking van toeristische infokantoren (In&Uit, bezoekerscentra, Vlaanderen, regionale en lokale infokantoren) in functie van herdefiniëring en kwaliteitsvereisten. Oprichting werkgroep toeristisch onthaal

8 Besproken thema’s komen terug onder twee lijnen binnen de visienota: -Internationaal Toeristisch Vlaanderen -Regionaal Toeristisch Vlaanderen → goedkeuring visienota februari 2007 Opmaak visienota

9 Luik Internationaal toeristisch Vlaanderen √Uitbouw van een sterk infokantorennetwerk voor internationale toeristen √Onthaalpunten aan invalswegen, in stations, in luchthavens -Onthaalpunten op weg naar Vlaanderen -Onthaalpunten in Vlaanderen

10 Luik regionaal toeristisch Vlaanderen √ Uitbouw van een sterk regionaal netwerk van toeristisch- recreatieve infokantoren √Een kwalitatief lokaal toeristisch beleid als sleutel tot een professioneel toeristisch onthaal ● uitgangspunt is om via de beleving de regio te proeven. ● het strategisch toeristisch-recreatief beleidsplan van een stad of regio is de basis voor de implementatie van een nieuw model ‘Regionaal toeristisch Vlaanderen’ ●A-kantoren zijn regionale toegangspoorten, B-kantoren ondersteunen en verfijnen het netwerk op knooppunten

11 Proefproject In & Uit → Leuven, Mechelen, Hasselt, Brugge, Oostende: sterk verschil in uitwerking →verschil tussen doelstellingen cultuur en toerisme →toerisme voornamelijk gericht op meertalig ‘internationaal’ receptief toerisme →de werkgroep is van mening dat In & Uit de front office is van een toeristische dienst met een sectoroverschrijdende ticketting. → communiceren over toeristische infokantoren

12 Uit - netwerk → Focus op regionale cultuurparticipatie →Synergie zoeken waar mogelijk →Cultuur als belangrijke drager van het toeristische product →Win- Win situaties nastreven(toer. en cult. Informatieverstrekking). → geen uniforme communicatie, labeling, werking

13 Te ontwikkelen criteria toeristisch onthaal →Algemene criteria voor infokantoren in gemeenten met een toeristische dienstverlening op niveau A en B →Algemene taken en functies →Locatiegebonden criteria →Criteria m.b.t. samenwerkingsvormen →Specifieke criteria voor infokantoren in gemeenten met een toeristische dienstverlening op niveau A →Specifieke criteria voor infokantoren in gemeenten met een toeristische dienstverlening op niveau B

14 Strategische projecten →Strategisch project 1: Herclassificatie erkenningscriteria infokantoren en herlabelling →Strategisch project 2: Professionalisering van de toeristische sector, betoelaging personeel, relatie opleidingsverstrekkers en vrijwilligerswerk →Strategisch project 3: Conceptuele invulling en uitbouw van een sterk Vlaams A internationaal- infokantorennetwerk. → Strategisch project 4: Opzetten van een geïntegreerd toeristisch kwaliteitsmanagement langs autosnelwegen, luchthavens, treinstations

15 Strategische projecten →Strategisch project 5: Ontwikkelen van een dynamisch kenniscentrum dat de nodige knowhow rond virtueel toeristisch onthaal aanlevert →Strategisch project 6: Aanbevelingen doen tot uniformisering van de normen en criteria voor een toeristisch centrum vanuit toeristische invalshoek op basis van de behoeften vanuit de toeristische sector →Strategisch project 7: Herbekijken en uniformiseren van de normen en criteria voor een toeristische bewegwijzering vanuit toeristische invalshoek op basis van de behoeften vanuit de toeristische sector

16 Visit Flanders … Toeristisch infokantoor voor Vlaanderen


Download ppt "Visienota professionalisering Toeristisch Onthaal Waar staan we & waar gaan we naartoe? Koen Craenen, projectcoördinator toeristisch onthaal."

Verwante presentaties


Ads door Google