De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

visie ‘professionalisering toeristisch onthaal’

Verwante presentaties


Presentatie over: "visie ‘professionalisering toeristisch onthaal’"— Transcript van de presentatie:

1 visie ‘professionalisering toeristisch onthaal’

2 Doel: totaalvisie op TO
Bezoekers: Gastvrij onthaal volledige reiscyclus Optimale en totale dienstverlening Info op goede moment via juiste drager Economische + duurzame objectieven =>Dankzij samenwerking overheidsdiensten (lokaal, provinciaal, Vlaams) + private partners: vrijetijdsinvulling

3 Internationaal toeristisch Vlaanderen
Regionaal toeristisch Vlaanderen

4 INTERNATIONAAL TOERISTISCH VLAANDEREN

5 INTERNATIONAAL TOERISTISCH VLAANDEREN
Het is belangrijk om het internationaal toeristisch onthaal in onze grote toeristische steden op Vlaams niveau en op een uniforme manier te organiseren de toerist bij zijn aankomst in Vlaanderen een attractief overzicht te geven van de toeristische bezienswaardigheden en evenementen, onder het motto: “Vlaanderen, daar valt veel te zien en te beleven op een boogscheut van elkaar”. “Small World – Rich Experience”

6 Acties Internationaal Vlaanderen
Uitbouw sterk infokantorennetwerk voor internationale toeristen Onthaalpunten aan invalswegen, in stations, in luchthavens Onthaalpunten op weg naar Vlaanderen Onthaalpunten in Vlaanderen Virtueel onthaal Reserveringsmogelijkheden

7 REGIONAAL TOERISTISCH VLAANDEREN

8 Missie regionaal toeristisch onthaal
Nood aan aangepast en vernieuwend toerismebeleid op lokaal en regionaal niveau Gebrek professionalisme door gebrek aan richtlijnen, ondersteuning, omkadering Lokaal niveau: onvoldoende aandacht productontwikkeling, regiowerking,… Verlies eigenheid toerisme Culturele sector neemt vaak overhand

9 Regionaal toeristisch onthaal
Uitbouw van een sterk regionaal netwerk van toeristisch-recreatieve infokantoren Een kwalitatief lokaal toeristisch beleid als sleutel tot een professionalisering van het toeristisch onthaal

10 Regionaal toeristisch onthaal
uitgangspunt is om via de beleving de regio te proeven: eerste ‘streek-experience’ strategisch toeristisch-recreatief beleidsplan: basis implementatie ‘Regionaal toeristisch Vlaanderen’ A-kantoren: regionale toegangspoorten B-kantoren: ondersteunen en verfijnen netwerk op knooppunten + lokale onthaalpunten

11 Regionaal toeristisch onthaal
Per provincie: starten met 1 regio Westhoek, Vlaamse Ardennen, Antwerps Kempen, Groene Gordel, Haspengouw =>De positionering van de regio’s moet doorgevoerd worden in de infokantoren

12 VOORWAARDEN VOOR EEN KWALITATIEF ONTHAAL
Kwalitatieve toeristische dienstverlening bereikt men door: op gemeentelijk niveau een goed georganiseerde toeristische werking te ontplooien (A of B gemeente) een degelijk infokantoor, netwerk van informatie uit te bouwen (het A of B infokantoor)

13 Beleidsvoorwaarden: efficiënte dienstverlening
1. Het beleid 1.1 Bovenlokaal beleid Internationaal Vlaanderen: individueel strategisch plan Regionaal Vlaanderen: strat. plan regio + specifiek strat. plan voor A-gemeente ingebed in profiel regio

14 Beleidsvoorwaarden: efficiënte dienstverlening
1.2 Lokaal beleid Bestuursakkoord=uitgangspunt+toerismenota operationeel toerismejaarplan

15 Beleidsvoorwaarden: efficiënte dienstverlening
A-gemeente: volwaardig strat. beleidsplan voor toerisme en recreatie op middellange termijn B-gemeente: aparte beleidsnota toerisme en recreatie Gezamelijke principes inzake beleidsvoorbereiding A en B-gemeenten: Algemene beleidsnota met apart hfst. toerisme en recreatie Beleidsnota en strat. beleidsplan vertaald in budgetten + acties

16 Beleidsvoorwaarden: efficiënte dienstverlening
Toerisme en recreatie: opgevolgd door schepen toerisme Klankbordgroep: advies geven over belangrijke TRP projecten Toerismeverantwoordelijke: betrokken bij overleg opmaak belangrijke beleidsplannen

17 Organisatie van de toeristische dienstverlening
Strategisch toeristisch beleid op middellange termijn en het flankerende toeristische beleid Toeristische infrastructuurontwikkeling Marketing, promotie en communicatie Commerciële of semi-commerciële productontwikkeling Samenwerking met de private toeristische sector en de toeristische overheden Toeristisch onthaal

18 Strategische project RTV
Stap 1: met elke provincie, gesprek/vergadering over opzet onthaalactieplan per regio (afspraken over methodologie (zeker bottom up), manier van werken en tijdskader van de visie, output van het onthaalactieplan)(trekker Provinciale toeristische dienst, Toerisme Vlaanderen…) Stap 2: realisatie van een onthaalactieplan per regio, overlegmomenten en beslissingsmomenten, het actieplan lost ook de zwakke punten inzake onthaal van de regio op Stap 3: evaluatie van de bestaande onthaalpunten aan het plan van eisen “onthaalactieplan” Stap 4: convenant waarbij de te realiseren afspraken door alle partijen worden bevestigd Stap 5: uitvoering van het actieplan

19 Verdere implementatie
Werkclassificatie en herlabeling infokantoren d.m.v. nieuwe erkenningscriteria Professionalisering van de toeristische sector, betoelaging van personeel, relatie opleidingsverstrekkers en vrijwilligerswerk

20 Erkenningscriteria infokantoren
Indeling: Vaste criteria Variabele criteria

21 Vaste criteria infokantoren: Beleving van de streek (regioprofilering) uitstralen

22 Vaste criteria infokantoren: Beleving via evenementen

23 Bv.kindvriendelijkheid

24 Front- back office: één beheersstructuur Productbrochures regio

25 Vaste criteria: A-infokantoor
Ruim streekinterpreterend infokantoor (+/-100 m²) Hele jaar open Minstens 3 personeelsleden Relevant netwerk in kaart brengen (hotels, musea,…)samenwerkingsverbanden voor maximale info garantie naar bezoeker toe

26 Vaste criteria: A-infokantoor
Boekingen & reserveringen verzorgen Centraal en goed toegankelijk Reglementaire auto, fiets en/of voetgangersbewegwijzering Publiek-private samenwerking vereist Private inbreng beperken tot max. 49%

27 A-infokantoor-variabele criteria
Invulling en inrichting= per regio bv. touchscreen

28 A-infokantoor-variabele criteria
Aanbieden streekproducten/gadgets

29 B infokantoor Vaste criteria
Openingsuren: maximaal tijdens lente en zomer Minstens 3 voltijds onthaalbedienden Variabele criteria: Openingsuren: maatwerk per regio Meertalige info: maatwerk per regio Kantooruitzicht: regiobeleving  Verdere verfijning erkenningscriteria via input workshops

30 HUIDIGE STAND VAN ZAKEN INTERNATIONAAL toeristisch Vlaanderen

31 Internationaal toeristisch Vlaanderen
Uitbouw sterk internationaal infokantorennetwerk: Doel: Vlaanderen op uniforme wijze voorstellen in de infokantoren Hoe? Via studiebureau Idea Consult: kunststeden + Oostende

32 Internationaal toeristisch Vlaanderen
Werkwijze: Voorbereidend onderzoek Diepte-interviews actoren kunststeden+Oostende Workshop actoren kunststeden

33 Internationaal toeristisch Vlaanderen
Onthaalpunten in Vlaanderen: Station Brugge: infodienst lente 2008 Luchthaven Bru Airport: infokiosk sept zone bagage afhaal Stopplaatsen autosnelweg: inforek eind febr.2009

34 HUIDIGE STAND VAN ZAKEN REGIONAAL toeristisch Vlaanderen

35 Regionaal toeristisch onthaal
Realisatie onthaalactieplan per regio  Via workshops Methodologie: Presentatie TVL: visie TO + opzet pilootproject Presentatie regio: lancering voorstel verspreiding infokantoren

36 Regionaal toeristisch onthaal
Workshops:bespreking ≠ thema’s Aankleding en regiobeleving Aanbod toeristische info, print/non-print (frontoffice) Ontwikkeling toeristische producten (backoffice)

37 Regionaal toeristisch onthaal
1ste workshop: Antwerpse Kempen Westhoek Gepland: Vlaamse Ardennen Groene Gordel

38 Algemene resultaten workshops
Aankleding en regiobeleving: streek benadrukken door: foto’s-beelden (per seizoen)-logo’s aankleden per seizoen: Halloween, Kerstmis,… aankleden per thema: bv. Oorlog en vrede ’14-’18

39 Algemene resultaten workshops
Aanbod toeristische info, print/non-print print: evenementenkalender, kaartmateriaal,… non-print: info-displays, tickets evenementen, openbaar vervoer,… ≠ categorieën (A/B en infopunt) = ≠ aanbod aan informatie

40 Algemene resultaten workshops
Ontwikkeling toeristische producten: afhankelijk van product:A/B-infokantoor of infopunt bv. streekproducten->thematisch uitspelen

41 BEDANKT VOOR UW AANDACHT !
VRAGEN??


Download ppt "visie ‘professionalisering toeristisch onthaal’"

Verwante presentaties


Ads door Google