De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van werk naar werk trajecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van werk naar werk trajecten"— Transcript van de presentatie:

1 Van werk naar werk trajecten

2 Even voorstellen: Jeroen Verweij Organisatieadviseur / projectleider via Van Jole Advies en Management Sinds 2009 betrokken bij Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

3 Agenda: Ervaringen binnen het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Succesfactoren voor werk naar werk trajecten Op weg naar een transitiefonds

4 Agenda: Ervaringen binnen het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Succesfactoren voor werk naar werk trajecten Op weg naar een transitiefonds

5 Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw
Opgericht in 2009 als onderdeel van de CAO Paritair bestuurd Doel Resultaat

6 Resultaten Mobiliteitscentrum Glastuinbouw
In 2014 wordt 70% van de ingestroomde werkzoekenden binnen 12 maanden aan nieuw werk geholpen.

7 Instrumenten Mobiliteitscentrum Glastuinbouw
Online vacaturebank Automatische matching en matching door adviseurs Sollicitatietraining, praktijkgericht en individueel Groepsbijeenkomsten, bijvoorbeeld voor 55+ Opleidingsadvies en opleidingsmogelijkheden Regelmatig telefonisch contact met de werkzoekende

8

9 Instrumenten Mobiliteitscentrum Glastuinbouw
Online vacaturebank Automatische matching en matching door adviseurs Sollicitatietraining, praktijkgericht en individueel Groepsbijeenkomsten, bijvoorbeeld voor 55+ Opleidingsadvies en opleidingsmogelijkheden Regelmatig telefonisch contact

10 Doelgroep: Realiteit:
Werkenden in de sector die hun baan dreigen te verliezen: ‘van werk naar werk’ Realiteit: Meer dan 50% is al werkloos als ze zich bij het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw aanmelden.

11 Agenda: Ervaringen binnen het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Succesfactoren voor werk naar werk trajecten Op weg naar een transitiefonds

12 Mobiliteitscentrum AGF Handel
Gedurende 12 maanden in 2010 – 2011, werd helaas geen succes. Waarom niet?

13 Stelling: De doelstelling en werkwijze van een Mobiliteitscentrum moeten goed aansluiten bij de actuele arbeidsmarktsituatie in de betreffende sector.

14 Stelling: Een sectoraal georganiseerd mobiliteitscentrum is het meest succesvol, doordat mobiliteitsadviseurs kennis hebben van de bedrijven, de functies en de ‘taal van de sector’ spreken. Mobiliteitscentrum Transport bemiddeling van chauffeurs Mobiliteitscentrum ‘C3 werkt’ bemiddeling in de grafische branche

15 Stelling: Het succesvol begeleiden van werk naar werk valt of staat met een aantal factoren: Continue stimuleren van de betrokkenheid van werkzoekende Pro activiteit van de mobiliteitsadviseur, het najagen van succes Actief inspelen op actuele behoeften van de werkzoekenden

16 Agenda: Ervaringen binnen het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Succesfactoren voor werk naar werk trajecten Op weg naar een transitiefonds

17

18

19 Naar Zweeds voorbeeld:
Geen baanzekerheid maar werkzekerheid Sinds 40 jaar een succes in Zweden: trygghetsråden = (baan)zekerheidsraden Werkgevers betalen 0,3% van de loonsom in het transitiefonds 88% actieve werkzoekenden vindt binnen 12 maanden een nieuwe baan Uitgangspunt is intersectorale mobiliteit

20 Wet Werk en Zekerheid (2014):
Werkgevers betalen een transitievergoeding aan ontslagen werknemers die langer dan 2 jaar gewerkt hebben. Niet van toepassing indien: “in een collectieve arbeidsovereenkomst […] een gelijkwaardige voorziening is opgenomen, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid.”

21 Een kans voor de sector Agrarisch en Groen:
Mobiliteitscentrum Glastuinbouw uitbreiden naar de overige deelsectoren, met ‘couleur locale’, passend bij de actuele (deel)sectorale arbeidsmarktsituatie. Inrichting van een transitiefonds, van waaruit het Mobiliteitscentrum Agrarisch en Groen wordt bekostigd en waarmee de dienstverlening verder uitgebreid kan worden.

22 Vraag: Zijn werknemers meer gebaat bij een individuele transitievergoeding of bij een collectieve invulling in de vorm van een transitiefonds?

23 Vraag: Heeft een werknemer die na 15 jaar ontslagen wordt binnen een transitiefonds recht op meer of andere ondersteuning dan een werknemer die na 2 jaar ontslagen wordt?

24 Vraag: Heeft een werknemer die na 15 jaar ontslagen wordt binnen een transitiefonds recht op meer of andere ondersteuning dan een werknemer die na 2 jaar ontslagen wordt? En wat als die laatste werknemer 55 jaar oud is en voor het dienstverband van 2 jaar bij een ander bedrijf 20 jaar gewerkt heeft?

25 Vraag: Zou het Transitiefonds Agrarisch en Groen ook mogelijkheden moeten bieden voor intersectorale mobiliteit, of is het doel ‘behouden van kennis en ervaring voor de sector’ leidend?

26 Conclusie: Er zijn op dit moment nog veel vragen en evenzoveel meningen. Een verkennend onderzoek is welkom. De agrarische en groene sectoren zijn innovatief en vooruitstrevend en kunnen ook op het gebied van begeleiding van werk naar werk een koppositie innemen in Nederland.

27 Bedankt voor uw aandacht.
Jeroen Verweij


Download ppt "Van werk naar werk trajecten"

Verwante presentaties


Ads door Google