De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 JCH-volleybaltoernooi.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 JCH-volleybaltoernooi."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 JCH-volleybaltoernooi

2 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Avondje bowlen Hallo jeugd van Kruispunt 1 en Kruispunt 2 en hun leiders, Vrijdagavond willen we jullie uitnodigen voor een avondje bowlen. Dit ter afsluiting van het kruispuntjaar. Schrijf je naam op de lijst in de hal, hoop op goede opkomst, zodat dit feestje door kan gaan. Groet, Oudercommissie

3 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Agenda aanstaande week zondag 20 april Ophalen zusters: Mulder 08:45Oppas (Immanuel & Oebele) 09:00Kerkdienst: ds. L.E. Leeftink (Assen-Peelo) 14:00Kerkdienst: ds. J.J. Verwey zondag 27 april Ophalen zusters: Reinders 09:15Oppas (Wietse & Elise) 09:30Kerkdienst: ds. D. Mak (Emmeloord) 14:00Kerkdienst: ds. D. Mak (Emmeloord) 19:45Gemeentekring zo-1

4 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Jarigen aanstaande week Op 24 april 2014 wordt jarig: P. van der Vaart-Wiltjer. Op 25 april 2014 wordt jarig: J.A. Ritsema-van den Bosch. Op 26 april 2014 wordt jarig: H.R. van den Bosch. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

5 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Uitleg bloemstuk - Verbliidzje jim (verheug u) n.a.v. Psalm 97 de aarde schuift haar oppervlak draagt eindelijk gerechtigheid een zee van hemelsvuur werd al gezien wie beroemt zich nog op eigen kracht en buigt voor niets dan lucht kom zie het licht wordt onnavolgbaar hier gezaaid kom en juich mee van alle dingen is zijn recht de maat

6 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Kind in de kerk Met elkaar in gesprek over kind in de kerk. Aankomende donderdag bent u welkom. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 20.00 uur. Jannie van Breden & Sandra Spriensma

7 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Voorganger:ds. J.J. Verwey Organist:br. M. Jansma br. M. van den Bos Beamist:br. D.D. Rouwhorst Welkom Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

8 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3

9 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

10 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3

11 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 1Gij dienaars van Hem, die alles regeert, verenigt uw stem, verheft en vereert de Naam aller namen, vol rijkdom en kracht, bezingt Hem tezamen, Gods arm is met macht. Gezang 70: 1-3

12 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 2God heerst van zijn troon, in 't heilige licht, maar zoekt in de Zoon wie machteloos ligt. De heiligen loven reeds hier in hun lied, met d'engelen boven, het heil, hun geschied. Gezang 70: 1-3

13 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 3Aan Hem zij het lied der wereld gewijd, die eens uit het niet 't heelal heeft bereid, de dank, de aanbidding, de wijsheid en kracht, om eeuwige redding de wereld gebracht. Gezang 70: 1-3

14 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3

15 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Lezen Matteüs 28: 1-10 Opstanding uit de dood 1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer.

16 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Lezen Matteüs 28: 1-10 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’

17 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Lezen Matteüs 28: 1-10 8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10 Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

18 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3

19 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 1Lof zij God in de hoogste troon, lof zij zijn eengeboren Zoon, die voor ons droeg der zonde loon. Halleluja, halleluja, halleluja! 5Nu bidden wij U, Zoon van God, omdat Gij opstond uit de dood, geef ons nu uw genade groot, - halleluja, halleluja, halleluja! - 6opdat wij, vrolijk en bevrijd, lofzingen in der eeuwigheid uw lieve naam gebenedijd. Halleluja, halleluja, halleluja! Lied 213: 1, 5, 6

20 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3

21 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Preek Thema: ‘Ontmoeting met de levende Jezus’

22 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3

23 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 1Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan. 2Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort, tot over 't ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort. 5De donkre weg die Hij betrad komt uit in 't hemelrijk, en wie Hem volgen op dat pad, worden aan Hem gelijk. Lied 218: 1, 2, 5, 7, 8

24 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 7Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan, want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan. 8't Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft. Lied 218: 1, 2, 5, 7, 8

25 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3

26 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 1Halleluja! Gij, volk des HEREN, zing een nieuw lied om Hem te eren. Zing voor de HEER met alle vromen die juichend samenkomen. Israël, geef uw Maker eer. Sion, zing: Koning is de HEER. Dans op uw lied met blij refrein bij luit en tamboerijn. Psalm 149: 1

27 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3

28 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Collecte Beheer en Administratie & Rente en Aflossing

29 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3

30 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 1Jezus is ons licht en leven! Hij, die, aan het kruis geheven, met zijn bloed ons heeft gekocht, heeft nu vorstlijk overmocht. Hij kan niet gebonden wezen; als een held is Hij verrezen! Halleluja! Lied 222: 1-3

31 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 2Hij heeft ridderlijk gestreden, hel en duivel neergetreden; woedt de vijand nog zo zeer, schaden kan hij ons niet meer. Sion moet Hem dank bewijzen en met luider stemme prijzen. Halleluja! Lied 222: 1-3

32 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 3't Leven heeft de dood verslonden; wat geboeid is, wordt ontbonden. Dood, waar is uw overmacht, waar uw prikkel, waar uw kracht? 's Heren vrijgekochten hopen, want de hemel gaat hun open. Halleluja! Lied 222: 1-3

33 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3

34 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 Amen A-men, a-men, a-men.

35 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3

36 Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 We hopen u de volgende dienst weer te zien. Tot ziens


Download ppt "Liturgie Gz.70: 1-3 Lz.Matteüs 28: 1-10 Ld.213: 1, 5, 6 Ld.218: 1, 2, 5, 7, 8 Ps.149: 1 Ld.222: 1-3 JCH-volleybaltoernooi."

Verwante presentaties


Ads door Google