De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GROEIEN NAAR EEN GOED INSCHRIJVINGSBELEID Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GROEIEN NAAR EEN GOED INSCHRIJVINGSBELEID Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen."— Transcript van de presentatie:

1 GROEIEN NAAR EEN GOED INSCHRIJVINGSBELEID Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen

2 Inschrijvingsbeleid Decretale verplichtingen Gok-decreetSchoolvisie Hoe kijkt onze school naar inschrijvingen? Hoe bereiden we ons voor?

3 Wat gaat er aan vooraf? 1. Info-dagen/doedagen/opendeurdagen 2. Website 3. Infofolder 4. Telefonisch contact met de school 5. Samenstellen van een inschrijvingsteam

4 Belang van een goed inschrijvingsteam 1. Voor de leerlingen 2. Voor de ouders 3. Voor de collega’s 4. Voor het schoolbeleid

5 Belang van een goed inschrijvingsteam 1. Voor de leerlingen Eerste kennismaking met de school via een personeelslid van de school Creëert een goed veiligheidsgevoel Verhoogt het preventief werken op socio-emotioneel vlak

6 Belang van een goed inschrijvingsteam 2. Voor de ouders Eerste kennismaking met de school op een moment dat alles nog goed loopt Er wordt tijd genomen om te luisteren naar hun verhaal over hun kind Ze voelen zich erkend als ouder, als deskundige in de omgang met en zicht op hun kind Verlaten de school met een tevreden gevoel en vertellen dit verder. Ze zullen sneller de stap opnieuw zetten

7 Belang van een goed inschrijvingsteam 3. Voor de collega’s Vertrouwen op een team dat weet waarover het praat en voldoende gegevens op een correcte manier noteert (Geloven in een team dat nuttige achtergrondinformatie kan bieden tijdens de eerste schooldagen van een nieuwe leerling) (Bij probleemoplossend denken rond een leerling kunnen ze nog eens terugvallen op de vaststellingen van een inschrijvingsteam)

8 Belang van een goed inschrijvingsteam 4. Voor het schoolbeleid Erkenning van een team dat gezien wordt als echt team dat goed en nuttig werk levert voor de uitbouw van de schoolpopulatie Een team dat (vertrekkende vanuit de ervaring) meedenkt rond inschrijvingen, schoolreglement, inschrijvingsbeleid Een team dat inschrijvingen draagt binnen de school voor de uitbouw van de school

9 De vergeten cirkel de inschrijver zelf!!! Elke leerling die in de school wordt ingeschreven is door het team gekend Het team komt deze leerling ook op latere momenten tijdens het uitvoeren van de schoolopdracht tegen: band van herkenning Het team krijgt samen een mooi, ruim beeld van de school en kan mee een schitterend inschrijvingsbeleid uitbouwen en voorstellen Zorg met je team voor een goede doorstroming naar het zorgteam van de school

10 Taken van een goed inschrijvingsteam 1. Kennis van het inschrijvingsrecht 2. Kennis van het studieaanbod 3. Kennis van het schoolreglement 4. Kennis van gesprekstechnieken

11 1. Kennis van het inschrijvingsrecht a) Start inschrijving ten vroegste 1 september voorafgaand schooljaar. b) Voorrang voorzien voor broers/zussen/kinderen uit dezelfde leefeenheid => kan anders problemen geven bij ‘vol’-verklaring. c) Afgesproken voorrangsperiode opnemen in schoolreglement.

12 1. Kennis van het inschrijvingsrecht Noodzakelijke documenten bij de intake: 1) Een inschrijvingsregister (ja dan neen: inschrijvingsbewijs/geheugensteuntje) 2) Weigeringsdocument (zie bijlage) 3) Document ‘verklaring op eer’ over de indicatoren 4) Schooleigen documenten: schoolreglement en opvoedingsproject

13 1. Kennis van het inschrijvingsrecht Gerealiseerde inschrijving: -Leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarde -Ouders gaan akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement  Inschrijvingsregister (in kolom: gerealiseerde inschrijving) Inschrijving onder opschortende voorwaarde: -Ouders gaan akkoord met het project en het schoolreglement -MAAR leerling voldoet (nog) niet* aan de toelatingsvoorwaarde => * TKR (ten laatste op 10/09, later: binnen 5 lesdagen) => Inschrijvingsregister (in kolom: gerealiseerde inschrijving) Inschrijving onder ontbindende voorwaarde: -Ouders gaan akkoord met het project en het schoolreglement -Leerling heeft oriënteringsattest BuO en school wenst vast te stellen of er voldoende draagkracht is  Inschrijvingsregister (best met aparte kolom)  Constant overleg met ouders en CLB  Indien nodig: weigeringsdocument binnen de 4 dagen naar de ouders/LOP (na afloop van schoolinterne besluitvorming Geweigerde inschrijving: -Ouders gaan akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement -Een van de decretaal omschreven weigeringsgronden is van toepassing (‘vol’, X-2 definitief uitgesloten, aantonen dat draagkracht onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling met oriënteringsattest BuO)  Inschrijvingsregister (in kolom: geweigerd) => WEIGERINGSDOCUMENT

14 1. Kennis van het inschrijvingsrecht 1. Let op: Bij een weigering om het schoolreglement of het pedagogisch project te ondertekenen komt de inschrijving NIET tot stand. Hier zijn geen verdere formaliteiten vereist. 2. Let op: Herinschrijving eigen leerlingen is niet nodig. De school heeft wel het recht leerlingen te vragen hun studiekeuze/of ze terugkomen na de vakantie te vragen tegen een bepaalde datum (procedure voor herbevestiging opnemen in schoolreglement)

15 2. Kennis van het studieaanbod Niet alleen van de eigen school, maar ook van de volledige SG Kijk ook verder dan de studiemogelijkheden van eigen SG Werk eventueel een ‘knipperlichtenposter’ uit met het begeleidende CLB om met ouders in gesprek te gaan bij eventuele heroriënteringen/ oriënterings-geprekken TIP: vraag aan leerkrachten binnen de school om samen, vakoverschrijdend een studieaanbod-fotoboek te maken van de eigen school

16 3. Kennis van het schoolreglement  Elk schoolreglement telt 3 delen: 1. Studiereglement 2. Ordereglement (meest belangrijke deel naar de ll en de ouder toe wanneer het gaat over preventie) TIP: zorg voor een verkorte versie die je kan gebruiken om de belangrijkste regels uit te leggen 3. Tuchtreglement

17 4. Kennis van gesprekstechnieken Welkom Rondleiding die kan leiden tot goed gesprek rond de school maar ook rond de betrokken leerling (en de eventuele rugzak) + aanvullend gesprek Vraag of inschrijving doorgaat Uitvoerige inschrijving Noodzakelijke info TIP: leer luisteren naar de vraag achter de vraag/het verhaal achter het verhaal (Zie blad apart als inoefening)


Download ppt "GROEIEN NAAR EEN GOED INSCHRIJVINGSBELEID Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen."

Verwante presentaties


Ads door Google