De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 punten van de burgemeester van Wassenaar Een bijdrage aan het raads- collegeprogramma 2006-2010 Luigi van Leeuwen, maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 punten van de burgemeester van Wassenaar Een bijdrage aan het raads- collegeprogramma 2006-2010 Luigi van Leeuwen, maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 10 punten van de burgemeester van Wassenaar Een bijdrage aan het raads- collegeprogramma 2006-2010 Luigi van Leeuwen, maart 2006

2 De Wassenaarse burger als opdrachtgever, een overweging De gemeentelijke organisatie is er om de wensen van de Wassenaarse kiezers uit te voeren. Een andere bestuurscultuur als resultaat van de verkiezingen Het kantelen van de gemeentelijke organisatie, opdat niet de ambtenaren de dienst uitmaken maar de bestuurders namens de burgers Burgers inschakelen bij plannen in een zo vroeg mogelijk stadium

3 1.Relatieverbetering door het gemeentebestuur Regelmatig overleg met de buurten Buurten hebben een eigen aanspreekpunt (accountmanager) binnen het gemeentelijk apparaat Deze accountmanagers zijn bevoegd met de buurtvertegenwoordigers dringende problemen zelf op te lossen Het – inmiddels ingestelde – burgerpanel wordt jaarlijks tenminste drie keer geraadpleegd

4 2. Klachtenmanagement Invoering –op korte termijn - van een nieuw systeem van klachtenmanagement Invoering van kwaliteitshandvesten, w.o. die voor correspondentie-afhandeling Gebruikmaken van best practices van andere gemeenten om achterstand in te halen

5 3.Ernst maken met regieorganisatie Systematische aanpak gewenst Splitsing van taken in regietaken en uitvoeringstaken Regieorganisatie indelen in: Drie sectoren: ruimte, welzijn,middelen Drie lagen: gemeentesecretaris, afdelingshoofden, medewerkers Uitvoeringsorganisatie: Afstoten/uitbesteden Hergroeperen van afdelingen en bureaus

6 4.Collegesamenstelling Raadsbesluit bij begroting 2006: –Drie wethouders en een burgemeester Portefeuilleverdeling: –Rekeninghouden met sectorverdeling –Vermindering van de overmaat aan intern overleg –Geef de burgemeester een volwaardige portefeuille met tenminste: Veiligheid Bestuurlijke, juridische en interne zaken Coördinatie en communicatie

7 5.Strategische budgetering: niet bezuinigen,maar kostensturing Doel: Het bestrijden van ‘organizational slack’ Het algemene budgetniveau met 30% te verminderen Het budget per project met 50% te verminderen Vorming bufferfonds voor: –Invoering modern ICT en HRM-beleid –Invoering nieuw beleid –Verlaging gemeentelijke tarieven, w.o. de OZB Besluitvorming door het college van B&W over het gebruik van het bufferfonds

8 6.Informatieverstrekking Budgetrecht bij de raad De raad wordt per kwartaal op de hoogte gebracht via het IV3 – rapport IV3 is de op basis van een europese richtlijn bestaande verplichting van het college om toezichtzichthouders te informeren over de stand van de inkomsten en uitgaven van de gemeente

9 7.Ontwikkeling van E’-strategie De gemeentelijke organisatie dient z.s.m. gebaseerd te worden op een – de gehele organisatie omspannende – ICT strategie Er dient een integrale aanpak te komen, waarvan de administratieve organisatie de spil vormt ICT is de sleutel tot een flexibele, transparante en toegankelijke werkomgeving

10 8. Modern personeelsbeleid Eerdergenoemde beleid dient in alle lagen van de gemeentelijke organisatie te worden besproken: Informatie aan alle medewerkers individueel Wat betekenen de veranderingen voor hen Introductie van de balanced score card Aanbieden van coaching in verband met deze veranderingsprocessen Waar nodig her- en bijscholing Geen ontslagen Indien gewenst: een sociaal statuut

11 9.Thema’s die burgers bezighouden Vertrouwen van de burgers winnen door te gaan voor kwaliteit Zoveel mogelijk gebruikmaken van de systematiek van de programmabegroting: Thema’s clusteren in één programma Deelbudgetten samenbrengen Projecten introduceren Voortgangsinformatie verstrekken aan burgers, buurten en organisaties

12 10.Eén loket voor de burger Eenvoudige dienstverlening aan de burger via een loket staat centraal: Afschaffing van overkill aan regels De gemeente is 7 x 24 uur bereikbaar Ambtenaren zijn met naam, zakelijk email-adres en doorkiesnummer op het gemeentekantoor bekend (website!) Burgers worden teruggebeld, liefst nog dezelfde dag Einde van de ‘kastjes naar de muur’-cultuur Ook de uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet aan eerdergenoemde criteria voldoen


Download ppt "10 punten van de burgemeester van Wassenaar Een bijdrage aan het raads- collegeprogramma 2006-2010 Luigi van Leeuwen, maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google