De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MHC Oss Verslag penningmeester. Inhoudsopgave 1.Kengetallen 1.Ledenaantal 2.Personeel 3.Vrijwilligers 4.Reiskosten 2.Begroting en exploitatieoverzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MHC Oss Verslag penningmeester. Inhoudsopgave 1.Kengetallen 1.Ledenaantal 2.Personeel 3.Vrijwilligers 4.Reiskosten 2.Begroting en exploitatieoverzicht."— Transcript van de presentatie:

1 MHC Oss Verslag penningmeester

2 Inhoudsopgave 1.Kengetallen 1.Ledenaantal 2.Personeel 3.Vrijwilligers 4.Reiskosten 2.Begroting en exploitatieoverzicht 1.Contributies4. Lonen + vrijwilligersvergoedingen 2.Sponsoring5. Huisvesting en overige kosten 3.Bar 3.Balans 4.Verslag kascontrole Nagtzaam 5.Meerjaren begroting 22

3 1. Kengetallen 1.Kengetallen: 1.Ledenaantal 10-10-2013; Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per 10-10- 2012.pdfOverzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per 10-10- 2012.pdf; Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per 10-10-2013.pdf

4 2.Personeel (loonlijst): 13 trainers; 1 coördinator (+ 1 via SEC); 1 terrein beheer Kosten (afgerond): Senioren (trainers 1 e teams): € 70.000 Vereniging (terrein beheer): € 22.800 Junioren (trainers + coördinatie): € 50.500 18-10-11 1. Kengetallen

5 3.Vrijwilligers (vergoedingen): Senioren: 10 ( kosten: € 10.255) Jeugd: 85 (kosten: € 47.600) Vereniging: 3 (kosten: € 4.500) 4.Reiskosten: Postcode-postcode : € 10.300,= 18-10-11 1. Kengetallen

6 1.Contributies Omzet € 262.409 KNHB € 36.166 Zaal € 13.057 Netto€ 213.187 2.Sponsoring Hoofdsponsors € 57.605 Businessclub € 51.000 Diversen € 5.157 Kosten € 16.888Netto € 96.874 18-10-11 2. Begroting en exploitatieoverzicht

7 3.Bar Omzet € 134.121 Inkoop € 61.822 Schoonmaak € 2.684 Activiteiten € 26.586 Overig € 69Netto € 42.960 4.Lonen + (vrijwilligers) vergoedingen - subsidie 143.300 + 62.355 + 10.300 - 16.000 = Kost € 199.955 18-10-11

8 5.Huisvesting en overige kosten Gebruikersvergoeding € 91.160 Huur bar € 3.274 Abonnementen € 1.178 Verzekering + accountant € 13.719 Divers € 12.870 ( tel+drukwerk+belasting+klein onderhoud+bestuur+secretariaat+dub. deb) Kost € 122.201 Kosten 1 e teams Vrij budget € 7.000 Vervoer wedstrijden en lease € 9.087Kost € 16.087 18-10-11

9 Vereenvoudigde winst en verliesrekening: BegrJaarrekMHC20122013hte_DEF.pdf 18-10-11

10 2. Balans 10 BalansWerkelijk Activa2012/20132011/2012 Liquide middelen 14 Materiële vaste activa / inventaris21 Materiële vlottende activa Handelsdebiteuren2021 Overige vorderingen en overlopende activa318 Voorraad32 Totaal activa 2946 Passiva Eigen vermogen-160-176 Vreemd vermogen Bankschuld3748 rek courant129146 Crediteuren1213 Overige posten 314 Overlopende passiva81 Total Passiva2946

11 3. Verslag kascontrole Controle 21-10-13 ten kantore van Nagtzaam Accountants & Fiscalisten. 1.Volgt Conclusie: lees voor uit verslag accountant

12 18-10-11 5. Stichting 2011(Actueel)2012 (begroot) Gebr vergoeding112102(+6%btw) Huisv kosten4445 Onderhoud3425 Diverse kosten 1410 Rente/bank kosten 6 6 Afschrijvingen 1315 Resultaat 1 1 BALANS Activa156 (aanlegkosten velden minus subsidie/afschrijving) 141 Vlottende activa 38 (debiteuren, btw vordering, liquide mid) 20 Passiva192 ( lening rabo + schuld) 158 EV 2 3


Download ppt "MHC Oss Verslag penningmeester. Inhoudsopgave 1.Kengetallen 1.Ledenaantal 2.Personeel 3.Vrijwilligers 4.Reiskosten 2.Begroting en exploitatieoverzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google