De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MHC Oss Verslag penningmeester. Inhoudsopgave 1.Kengetallen 1.Ledenaantal 2.Personeel 3.Vrijwilligers 4.Reiskosten 2.Begroting en exploitatieoverzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MHC Oss Verslag penningmeester. Inhoudsopgave 1.Kengetallen 1.Ledenaantal 2.Personeel 3.Vrijwilligers 4.Reiskosten 2.Begroting en exploitatieoverzicht."— Transcript van de presentatie:

1 MHC Oss Verslag penningmeester

2 Inhoudsopgave 1.Kengetallen 1.Ledenaantal 2.Personeel 3.Vrijwilligers 4.Reiskosten 2.Begroting en exploitatieoverzicht 1.Contributies4. Lonen + vrijwilligersvergoedingen 2.Sponsoring5. Huisvesting en overige kosten 3.Bar 3.Balans 4.Verslag kascontrole Nagtzaam 5.Meerjaren begroting 22

3 1. Kengetallen 1.Kengetallen: 1.Ledenaantal ; Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per pdfOverzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per pdf; Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per pdf

4 2.Personeel (loonlijst): 13 trainers; 1 coördinator (+ 1 via SEC); 1 terrein beheer Kosten (afgerond): Senioren (trainers 1 e teams): € Vereniging (terrein beheer): € Junioren (trainers + coördinatie): € Kengetallen

5 3.Vrijwilligers (vergoedingen): Senioren: 10 ( kosten: € ) Jeugd: 85 (kosten: € ) Vereniging: 3 (kosten: € 4.500) 4.Reiskosten: Postcode-postcode : € ,= Kengetallen

6 1.Contributies Omzet € KNHB € Zaal € Netto€ Sponsoring Hoofdsponsors € Businessclub € Diversen € Kosten € Netto € Begroting en exploitatieoverzicht

7 3.Bar Omzet € Inkoop € Schoonmaak € Activiteiten € Overig € 69Netto € Lonen + (vrijwilligers) vergoedingen - subsidie = Kost €

8 5.Huisvesting en overige kosten Gebruikersvergoeding € Huur bar € Abonnementen € Verzekering + accountant € Divers € ( tel+drukwerk+belasting+klein onderhoud+bestuur+secretariaat+dub. deb) Kost € Kosten 1 e teams Vrij budget € Vervoer wedstrijden en lease € 9.087Kost €

9 Vereenvoudigde winst en verliesrekening: BegrJaarrekMHC hte_DEF.pdf

10 2. Balans 10 BalansWerkelijk Activa2012/ /2012 Liquide middelen 14 Materiële vaste activa / inventaris21 Materiële vlottende activa Handelsdebiteuren2021 Overige vorderingen en overlopende activa318 Voorraad32 Totaal activa 2946 Passiva Eigen vermogen Vreemd vermogen Bankschuld3748 rek courant Crediteuren1213 Overige posten 314 Overlopende passiva81 Total Passiva2946

11 3. Verslag kascontrole Controle ten kantore van Nagtzaam Accountants & Fiscalisten. 1.Volgt Conclusie: lees voor uit verslag accountant

12 Stichting 2011(Actueel)2012 (begroot) Gebr vergoeding112102(+6%btw) Huisv kosten4445 Onderhoud3425 Diverse kosten 1410 Rente/bank kosten 6 6 Afschrijvingen 1315 Resultaat 1 1 BALANS Activa156 (aanlegkosten velden minus subsidie/afschrijving) 141 Vlottende activa 38 (debiteuren, btw vordering, liquide mid) 20 Passiva192 ( lening rabo + schuld) 158 EV 2 3


Download ppt "MHC Oss Verslag penningmeester. Inhoudsopgave 1.Kengetallen 1.Ledenaantal 2.Personeel 3.Vrijwilligers 4.Reiskosten 2.Begroting en exploitatieoverzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google