De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verslag penningmeester

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verslag penningmeester"— Transcript van de presentatie:

1 Verslag penningmeester
MHC Oss Verslag penningmeester

2 Inhoudsopgave Kengetallen Begroting en exploitatieoverzicht Balans
Ledenaantal Personeel Vrijwilligers Reiskosten Begroting en exploitatieoverzicht Contributies Lonen + vrijwilligersvergoedingen Sponsoring Huisvesting en overige kosten Bar Balans Verslag kascontrole Nagtzaam Meerjaren begroting 2 2 2

3 Kengetallen: 1. Kengetallen Ledenaantal 10-10-2013;
Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per pdf; Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per pdf

4 1. Kengetallen Personeel (loonlijst):
13 trainers; 1 coördinator (+ 1 via SEC); 1 terrein beheer Kosten (afgerond): Senioren (trainers 1e teams): € Vereniging (terrein beheer): € Junioren (trainers + coördinatie): €

5 1. Kengetallen Vrijwilligers (vergoedingen):
Senioren: 10 ( kosten: € ) Jeugd: 85 (kosten: € ) Vereniging: 3 (kosten: € 4.500) Reiskosten: Postcode-postcode : € ,=

6 2. Begroting en exploitatieoverzicht
Contributies Omzet € KNHB € Zaal € Netto € Sponsoring Hoofdsponsors € Businessclub € Diversen € 5.157 Kosten € Netto €

7 Lonen + (vrijwilligers) vergoedingen - subsidie
Bar Omzet € Inkoop € Schoonmaak € 2.684 Activiteiten € Overig € Netto € Lonen + (vrijwilligers) vergoedingen - subsidie = Kost €

8 Huisvesting en overige kosten Gebruikersvergoeding € 91.160
Huur bar € 3.274 Abonnementen € 1.178 Verzekering + accountant € Divers € ( tel+drukwerk+belasting+klein onderhoud+bestuur+secretariaat+dub. deb) Kost € Kosten 1e teams Vrij budget € 7.000 Vervoer wedstrijden en lease € Kost €

9 Vereenvoudigde winst en verliesrekening: BegrJaarrekMHC20122013hte_DEF
Vereenvoudigde winst en verliesrekening: BegrJaarrekMHC hte_DEF.pdf

10 2. Balans 10 10 Balans Werkelijk Activa 2012/2013 2011/2012
Liquide middelen 1 4 Materiële vaste activa / inventaris 2 Materiële vlottende activa Handelsdebiteuren 20 21 Overige vorderingen en overlopende activa 3 18 Voorraad Totaal activa  29 46 Passiva Eigen vermogen -160 -176 Vreemd vermogen Bankschuld 37 48 rek courant 129 146 Crediteuren 12 13 Overige posten 14  Overlopende passiva 8 Total Passiva 10 10

11 3. Verslag kascontrole Controle ten kantore van Nagtzaam Accountants & Fiscalisten. Volgt Conclusie: lees voor uit verslag accountant

12 5. Stichting 2011 (Actueel) 2012 (begroot)
Gebr vergoeding (+6%btw) Huisv kosten Onderhoud Diverse kosten Rente/bank kosten Afschrijvingen Resultaat BALANS Activa (aanlegkosten velden minus subsidie/afschrijving) 141 Vlottende activa (debiteuren, btw vordering, liquide mid) Passiva ( lening rabo + schuld) EV


Download ppt "Verslag penningmeester"

Verwante presentaties


Ads door Google