De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderintervisie Voorstelling methodiek ouderintervisie ***** West - Limburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderintervisie Voorstelling methodiek ouderintervisie ***** West - Limburg."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderintervisie Voorstelling methodiek ouderintervisie ***** West - Limburg

2 Situering  Nood aan informeel aanbod opvoedingsondersteuning  Ontmoeting  Kracht van ouders

3 Definitie ouderintervisie komma kompagnie Ouderintervisie omschrijven wij als deskundigheidsbevordering op basis van vraagsturing, bedoeld voor ouders met een vergelijkbaar specialisme in het ouderschap, op basis van vrijwilligheid en wederkerigheid, in een kleine groep en in een gestructureerd ervaringsgericht leerproces dat regelmatig plaatsvindt, met elkaar methodisch reflecteren onder deskundige begeleiding van daartoe opgeleide coaches, met als doel dat de ouders ervaren zichzelf beter te hanteren als instrument in de opvoeding van hun kinderen wat zich uit in gedragsverandering van de opvoeder in kwestie.

4 deskundigheidsbevordering  Ouders zijn kundig  Ouders willen het beste voor hun kind  Ouders willen zich ontwikkelen  Iedere situatie is uniek “iedereen wil wat maar niet iedereen wil wat de ander wil”

5 vraagsturing  Vraaggestuurde hulpverlening  Regie aan de ouders  De vragen gaan over de persoon zelf, niet over de ander.

6 Vergelijkbaar specialisme  Voor alle ouders (niet in crisissituaties!)  Gelijkheid  Diversiteit  Openheid in ouderschap  aandachtspunt: taal

7 Vrijwilligheid en wederkerigheid  De vrije wil om zichzelf onder de loep te leggen.  Zichzelf als deskundige mee inzetten in het proces/ de vraag van de ander  Van helpen opvoeden naar helpen leren

8 De methode  6 tot max. 8 ouders + 2 coaches  7 bijeenkomsten van +/- 2,5u om de 14 dagen 1) Voorbereiding, groepssamenstelling: coaches 2) Sessie 1: Kennismaking methode en deelnemers: deelnemers + coaches 3) Sessies ouderintervisie: deelnemers + coaches

9 Sessie ouderintervisie 1) Ontvangst + korte terugblik vorige sessie 2) Ouderintervisie: 1) Inventarisatie vragen (5 min) 2) Keuze en korte introductie (5 min) 3) Onderzoek van de vraag ( 20 min) 4) Herformuleren van de vraag ( 10 min) 5) Adviezen en mogelijke oplossingen ( 10 min) 6) Evaluatie (10 min) 3) Informeel nagesprek

10 De coach  Deskundigheid in procesbegeleiding en reflectieleren  Niet meegaan in probleemgericht of kindgericht denken, maar opbouwend verder werken  Oordeelsvrij luisteren  Vragen stellen als voorbeeld  Methode bewaken  Alert zijn voor de sfeer, creëren van veiligheid

11 Effect voor ouders  Bewustwording in (ouder-) identiteitsontwikkeling en inzicht in eigen handelen  Bewustwording van interactiepatronen en communicatievaardigheden  Ontdekken van gedragsalternatieven

12 Ouderintervisie in West-Limburg  Samenwerking opvoedingswinkel Beringen en opvoedingswinkel West-Limburg: voorzien de opgeleide coachen voor 2 groepen ouderintervisie in West - Limburg  Steunpunt OO: Opleiding, coaching, intervisie, wetenschappelijk onderzoek. Indien een nieuwe opleiding doorgaat: deelname Daisy en de projectmdewerker  VCO: buget 2x €1000

13 Voorwaarden :  Geïnteresseerde gemeenten / partners voorzien in accommodatie en verzorgen mee de werving  De groepen moeten opstarten voor eind april

14 Oproep :  Welke gemeente is geïnteresseerd om deze methodiek aan te bieden?  Welke bestaande (ouder)groepen zijn een goede vertrekbasis om de methodiek in te zetten?


Download ppt "Ouderintervisie Voorstelling methodiek ouderintervisie ***** West - Limburg."

Verwante presentaties


Ads door Google