De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuzes in de schoolloopbaan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuzes in de schoolloopbaan"— Transcript van de presentatie:

1 Keuzes in de schoolloopbaan
Keuze momenten Proces in onderbouw-2 Richtlijnen Vervolgstappen Vragen

2 Keuze momenten Van basisschool naar Calvijn College
Gymnasium stream 1 stream 2 stream3+lwoo

3 Onderbouw-1 gym, h/v, gt/h, vmbo, lwoo
Keuze momenten Onderbouw-1 gym, h/v, gt/h, vmbo, lwoo Advies basisschool Homogene klassen Overstapmomenten mogelijk Onderbouw-2 gym, h/v, gt/h, vmbo, lwoo Kans-klas gt/h: go2f Verschillen worden meer zichtbaar per klas Overstappen bij hoge uitzondering Keuzes maken voor klas 3

4 Voorbereiding in onderbouw-2 voor klas 3
Onderbouw-2 gymnasium en stream 1 Creatief, mondig, leergierig, intelligent en competitief. Plusprojecten (verdieping en verbreding) Zelfconcept verhelderen interesses, type, toekomst Aandacht voor talent, inzet en aanpak Houding t.a.v. de hoeveelheid leerstof Gymnasium havo-vwo (stream 1) gymnasium-3 of atheneum-3 wo atheneum-3, havo-3 of vmbo-3 wo, hbo of mbo

5 Voorbereiding in onderbouw-2 voor klas 3
Onderbouw-2 stream 1/2 Ben ik theoretisch of praktisch ingesteld? Inzicht in wat ik wil en wat ik kan Zelfconcept verhelderen interesses, type, toekomst oriëntatie op beroepenveld Motivatie en concentratie Houding t.a.v. de hoeveelheid schoolwerk gt/havo (go2f) havo-3 of vmbo-3 hbo of mbo

6 Voorbereiding in onderbouw-2 voor klas 3
Onderbouw-2 stream 2 (1) Theoretisch ingesteld: Theoretische leerweg in Goes * +/- 14 vakken Praktisch ingesteld: Kader-beroepsgerichte leerweg in Krabbendijke Kerkpolder * +/- 7vakken *mbo zelfde niveau instromen

7 Voorbereiding in onderbouw-2 voor klas 3
Onderbouw-2 stream 2 (2) Aandacht voor gaven van hoofd, hart en handen Zelfconcept verhelderen (interesses, type, toekomst) Praktische sector oriëntatie Zorg & welzijn, techniek, economie Werken toe naar een nieuw onderwijs concept vmbo-3 T-plus = theoretische leerweg + technologie Technologie als ‘praktisch vak’ 4 uur per week; brede voorbereiding op het mbo

8 Voorbereiding in onderbouw-2 voor klas 3
Onderbouw-2 stream 3: Voorlichting 10 november 2014 DV. aan nevenlocatie Noordhoek Wat wil ik, wat kan ik? Basis-beroeps Kader-beroeps Sterk gericht op Praktisch bezig zijn Motivatie Interesse

9 De verschillende doorstroommogelijkheden
NLT = Natuur, Leven en Techniek Technologie = Inter-sectoraal vak met brede praktische oriëntatie op economie, zorg & welzijn en techniek Profiel = pakket met economie, zorg & welzijn of techniek Klas go2m Gymnasium Klas go2g, h, i en k. Stream 1 Klas 2c, d en e. Stream 2 Klas 2a en b Stream 3 + lwoo gym-3 ath.-3 +NLT ath.-3 havo-3 ath.-3 +nlt vmbo-3 Vmbo-T+ Technologie Kader beroeps gerichte leerweg Profiel Basis beroeps

10 Waar kijken we in het proces selectief naar?
Pluspunten Grove selectie Gaan over Bespreekzone Blijven zitten Fijne selectie(bespreekzone) Kenmerken Testresultaten Extra ondersteuning Fijne selectie (zitten blijven) Aanpak? Overstap andere klas?

11 Op wie letten we extra de komende tijd?
Leerlingen die mogelijk niet in de goede afdeling terecht komen: Welbevinden op school Zorgen in de thuissituatie Motivatieproblemen Andere redenen

12 De scorepunten Gemiddelde rapport cijfers bepalen
Het totaal aan scorepunten bepaalt hoofdzakelijk of een leerling bevorderd wordt of doubleert rapportcijfer scorepunten 10 +4 9 +3 8 +2 7 +1 6 5 -3 4 -4 3 -5

13 Vervolg dit jaar….. INFORMATIE VOORZIENING
Via formele/informele contacten Mentor, docent, decaan, teamleider etc. Rond het kerstrapport en voorlopige keuze 2e informatieavond door decaan (februari 2015) Definitieve keuze (april 2015)

14 Voorlopige keuze eind november, definitief in april
Klas go2c, d en e Stream 2 vmbo-3 Theoretisch (in Goes) Score -5 of hoger geeft recht op Kader Tussen -16 en -6 is bespreken (in Krabbendijke) Metaaltechniek Bouwen Wonen & Interieur Instalektro Zorg&Welzijn Handel en verkoop

15 Voorlopige keuze eind november, definitief in april
Scorepunten +6 of hoger > vmbo-theoretisch + technologie Scorepunten tussen -5 en +6 > bespreken Keuze fa of nask is definitief! Het NIET gekozen vak vervalt in 2e half jaar. Klas go2c, d en e stream 2 vmbo-3 Score boven +6 geeft recht op T-Plus Tussen -5 en +6 bespreken Frans (definitief) Beelden Vorming Muziek Nask (definitief) Kader/basis (in Krabbendijke)

16 Voorlopige keuze in december, definitief in april
Klas go2f combi str1/2 Score lager dan +20 vmbo-3 T-Plus Frans Beelden Vorming Muziek Nask Score hoger dan +25 havo-3

17 Voorlopige keuze in december, definitief in april
Klas go2g,h,i,k stream1 Score lager dan -10 vmbo-3 Theoretisch + technologie (in Goes) Frans Beelden Vorming Muziek Nask Score boven -3 geeft recht op havo-3 Score tussen -10 en -3 is bespreken Score hoger dan +17 geeft recht op vwo-3 Score tussen +9 en +15 is bespreken

18 Voorlopige keuze in december, definitief in april
Klas go2m gymnasium Score boven +7 geeft recht op gym-3 of ath+ Score tussen -2 en +7 is bespreken ath-3 Score lager dan -1 havo-3

19 Rapportresultaten Binnenkort komt het Kerstrapport
Maximaal haalbare score is afhankelijk van het aantal vakken: de grens voor bevorderen of doubleren dus ook! In de Schoolgids: de overgangsrichtlijnen-tabel (blz 114)

20 Rapportresultaten

21 Hoe zwaar tellen de vakken mee?
Godsdienst voldoende! Kernvakken wi, en, ne en re voldoende!* Profielvakken ak, gs, nask, biv, du, fa, ec, Creatieve vakken lo, bha, bte, kmu * Dit is geen wettelijke eis, maar nadrukkelijk een wens op basis van ervaring en interne afspraken per locatie. Een onvoldoende voor deze vakken eind klas 2 levert vaak een probleem op in de bovenbouw! Extra ondersteuning of bijles kan helpen om hiaten in kennis op te vangen.

22 Jona Gold Granny Smith El Star
Kerstrapport Jona Gold Granny Smith El Star GD 7,3 1 5,7 6,4 NE 6,1 5,9 5,4 -3 EN 8,7 3 5,0 DU 7,2 3,6 -4 9,0 FA 4,3 5,6 GS -4,1 6,0 AK 7,5 2 7,1 8,1 WI NST BIV 5,5 7,4 EC 5,8 8,3 KMU 6,5 LO 8,0 PWT -- scorepunten +10 -12 +3* *Meer dan 9 minpunten in de onvoldoendes = bespreekzone

23 www.calvijncollege.nl Cijfers en agenda Als u beschikt over internet:
U kunt de cijfers en de pluspunten zelf bewaken. U kunt ook de agenda met het huiswerk van uw kind inzien.

24 Vragen?

25 Pauze


Download ppt "Keuzes in de schoolloopbaan"

Verwante presentaties


Ads door Google