De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minisymposium geboortezorg Asielzoekers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minisymposium geboortezorg Asielzoekers"— Transcript van de presentatie:

1 Minisymposium geboortezorg Asielzoekers
3 oktober 2014 Auditorium WKZ UMCU

2 Programma uur Ontvangst & inschrijving uur Opening door Angelique Wils, beleidsmedewerker KNOV en verloskundige, Jan Derks, gynaecoloog, voorzitter pijler verloskunde NVOG uur IGZ rapport geboortezorg asielzoekers door drs. Heleen Buijze, coördinerend/specialistisch senior inspecteur IGZ uur Geboortezorg en vreemdelingenketen, door drs. Jan van Burg MSc, accountmanager gezondheidszorg Centraal Orgaan opvang asielzoekers uur De rol van de zorgverzekeraar in de keten door mevrouw Bep Snelder MHA, programmamanager Menzis COA Administratie (MCA) uur Optimale verloskundige ketenzorg rondom de zwangere asielzoekster door Astrid Takken, verloskundige Praktijk De Heuvelrug uur Pauze uur Knelpunten in de geboortezorg aan asielzoekers door Angelique Wils en Jan Derks uur Forumdiscussie met de zaal uur Afsluiting door Angelique Wils en Jan Derks 17.00 uur Borrel

3 Ketenpartners geboortezorg asielzoekers
ACTIZ (Branche organistie zorgondernemers) BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland) COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) GCA (Gezondheidscentrum Asielzoekers) MCA Menzis-COA-Administratie:Uitvoering Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) KNOV NVOG

4 Wat zijn de feiten De instroom asielzoekers: 700 mensen per week
Vooralsnog 2/3 deel geplaats in AZC, 1/3 deel in gemeenten 52 verschillende nationaliteiten De voornaamste landen van herkomst Syrie, Erithrea en Somalië In 2014 uitbreiding 40 naar 50 asielzoekerscentrum (AZC)

5 Waarom zijn er zoveel overplaatsingen ?
Aanmeldcentrum, b.v. Schiphol, ter Apel, Zevenaar COL (Centrale Opvang) Ter Apel, 48 uur POL (Proces Opvang Locatie), bv. Ter Apel, Gilze, Wageningen, Arnhem, Budel etc, ongeveer 8 dagen AZC (Asielzoekers Centrum, ongeveer 45) of direct naar een gemeente Indien erkend : naar gemeentelijke huisvesting Indien niet erkend: uitzetting of illegaliteit

6 Drie groepen asielzoekers
De ‘legale’ asielzoeker in het AZC of administratief geplaatst in de gemeente De erkende asielzoeker die recent in een nieuwe gemeente is ondergebracht De uitgeprocedeerde ‘illegale’ asielzoeker zonder vaste woon- of verblijfsplaats

7 Wat maakt asielzoekers kwetsbaar ?
Getraumatiseerd (PTSS) Communicatie problemen Cultuurverschillen Geen mantelzorg Laaggeletterdheid en/of lage gezondheidsvaardigheden Er is vaker sprake van comorbiditeit Stress

8 De zwangere asielzoeker versus de gewone zwangere: de cijfers:
Maternale Sterfte RR 10 Maternale Morbiditeit RR 4,5 Perinatale Sterfte RR > 2 IUVD’s RR 1,5-3 Tienerzwangerschappen RR 8,4 Abortus provocatus RR 1,5 Het relatief risico (RR) is de verhouding tussen twee absolute risico's. Het absolute risico is de verhouding tussen het aantal keren dat iets voorvalt in een groep en het totale aantal van die groep.

9

10 1 februari 2014 Eindrapport van de IGZ Mevr. Heleen Buijze
“Inzet professionele tolken en overdracht bij overplaatsing moeten beter voor verantwoorde geboortezorg aan asielzoekers”

11 Opbouw ketenrichtlijn
Processtappen Reguliere zorg Aanvullende zorg voor asielzoekers Actoren

12 Risicofactoren zwangere asielzoekers
Discontinuïteit in de zorg door frequente overplaatsingen Laaggeletterdheid Slechte algemene gezondheid Ondervoeding Vrouwelijke genitale verminking Psychische problematiek

13 Risicofactoren zwangere asielzoekers
Gebrekkige kennis over gezondheid en gezondheidszorg Beperkte sociale netwerken Laat contact opnemen met zorgverleners Weigeren van spoedkeizersnede Het niet gebruiken van tolken Vervoersproblemen

14 Algemene zorgbehoefte van zwangere asielzoekers
Tijdige informatie over het Nederlandse zorgsysteem Het overwinnen van de taalbarrière d.m.v. tolken Het ontwikkelen van sociale netwerken Positieve communicatie

15 Specifieke zorgbehoefte van zwangere asielzoekers
Zorgbehoefte die samenhangt met hun asielstatus, verblijf in het AZC, de recente migratie Bij bepaalde risicofactoren: Zoals infectie met HIV, vrouwelijke genitale verminking, ervaringen met seksueel geweld of PTSS

16 Verloskundig zorgverlener
Communicatie: Vaardigheden om taalbarrière te slechten Herkenning en registratie van laaggeletterdheid Tijdig inschakelen van professionele tolken Kennis van psychosociale en interculturele aspecten Kennis en vaardigheden om behoeften bloot te leggen en te beantwoorden

17 Culturele competenties voor verloskundig zorgverleners
Kennis van epidemiologie en de effecten van behandeling in verschillende etnische groepen Bewustzijn van hoe cultuur individueel gedrag en denken bepaalt Bewustzijn van de sociale context waar de vrouwen in leven Bewustzijn van de eigen vooroordelen en de neiging om in stereotypen te denken

18 Culturele competenties voor verloskundig zorgverleners
Vaardigheid om informatie over te dragen op een voor de patiënt te begrijpen wijze Wijze en wanneer nodig externen in te schakelen, bijvoorbeeld een tolk Vaardigheid om zich als professional aan te passen aan nieuwe omstandigheden

19 Samen verantwoordelijk
Bevorder naast goede samenwerking in de verloskundige zorgketen ook goede samenwerking met het COA en het GCA Maak afspraken op VSV niveau , maar ook op AZC niveau op basis van de ketenrichtlijn Zorg voor een goede overdracht tussen 1e en 2e lijn, cruciale rol casemanager in de zorgketen Zorg voor een goede overdracht bij een overplaatsing. Het COA is hierin leidend. Een zwangere wordt 6 weken voor de uitgerekende datum tot 6 weken na de bevalling niet meer overgeplaatst tenzij de verloskundig zorgverlener hier toestemming voor heeft gegeven Zorg voor een goede overdracht naar de jeugdgezondheidszorg

20 Stellingen Afspraken in de ketenrichtlijn zijn bindend en gaan boven de wensen van de zwangere asielzoeker

21 Stellingen De ketenrichtlijn is het begin om de geboortezorg asielzoekers te verbeteren

22 Stellingen Een zwangere moet zo weinig mogelijk worden overgeplaatst, omdat dit bijna altijd in haar nadeel is qua verloskundige zorg

23 Stellingen Een zwangere asielzoeker is een hoogrisico zwangere; casemanagement is cruciaal voor deze kwetsbare groep. Shared care tussen eerste en tweede lijn is belangrijk voor optimale zorg

24 Stellingen Het COA heeft een centrale rol in optimale overdracht tussen verloskundige praktijken bij verplaatsing van de zwangere asielzoeker

25


Download ppt "Minisymposium geboortezorg Asielzoekers"

Verwante presentaties


Ads door Google