De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 3 VWO. Scharnierjaar tussen onder- en bovenbouw Een goede bedding creëren Een goede bedding creëren voor vakken in bovenbouw: > Algemene.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 3 VWO. Scharnierjaar tussen onder- en bovenbouw Een goede bedding creëren Een goede bedding creëren voor vakken in bovenbouw: > Algemene."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 3 VWO

2 Scharnierjaar tussen onder- en bovenbouw Een goede bedding creëren Een goede bedding creëren voor vakken in bovenbouw: > Algemene vaardigheden > Cognitieve ontwikkeling > Persoonlijke kwaliteiten

3 Algemene vaardigheden: Motivatie, de ingebouwde motor om “te gaan voor” schoolwerk Motivatie, de ingebouwde motor om “te gaan voor” schoolwerk De volharding in de uitvoering De volharding in de uitvoering Overzicht houden, kleine bezigheden in een groter geheel Overzicht houden, kleine bezigheden in een groter geheel Begrenzing van de tijd Begrenzing van de tijd

4 Algemene vaardigheden: - Aantekeningen maken - Memoriseren - Studerend lezen - Structuur aanbrengen - Plannen van werk - Samenwerken, sociale vaardigheid

5 Cognitieve ontwikkeling: - Veel feitenkennis nodig - Algemene ontwikkeling - Formele structuren en begrippen - Rekenen en taal op peil

6 Persoonlijke kwaliteiten: - Zelfredzaamheid opbouwen - Tegen een stootje kunnen - Empathie ontwikkelen - Ontdekken waar je sterk in bent

7 Overgangsnormen Een leerling is bevorderd als alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, of er 1x4 of 2x5, of 1x5 en 1x4 is behaald en het gemiddelde van de in het vierde leerjaar op basis van het gekozen profiel te volgen vakken, uitgezonderd het vak LO en een eventueel tweede keuzevak, tenminste een 6.0 is. Te zien op www.coornhert.nl

8 Overgangsnormen Bevordering naar het vierde leerjaar is bovendien alleen mogelijk als er niet meer dan 1x4 of 1x5 is behaald in de vakken die deel uitmaken van het gekozen profiel; en niet meer dan één tekortpunt (1x5) is behaald in de vakken NE, EN en WI; en bij de keuze voor NA, SK en/of WI-B minimaal een 7 is behaald voor elk van deze vakken; en voor de rekenvaardigheidstoets aan het eind van leerjaar 3 minimaal een 5 is behaald.

9 Actuele speerpunten: 1.Verbetering van resultaten 2.Prestaties – niet met cijfers alleen 3.Persoonlijke begeleiding 4.Determineren en differentiëren > voor iedere leerling de onderwijsroute die bij hem of haar past.

10 Contact&Begeleiding Magister: cijfers en absenties Magister: cijfers en absenties Leerlingadministratie: ziekmeldingen Leerlingadministratie: ziekmeldingen Mentor: eerste aanspreekpunt Mentor: eerste aanspreekpunt Decaan: profielkeuze e.d. Decaan: profielkeuze e.d. Afdelingsleider: verlof etcetera Afdelingsleider: verlof etceterag.creyghton@coornhert.nl

11 Welkom Op de kennismakingsavond van 3VWO

12 Keuzebegeleiding in 3V Profielkeuze

13 Loopbaan oriëntatie en begeleiding LOB

14 Betrokken bij profielkeuze begeleiding in 3V Mentor: Mentor: Keuzelessen 3 vwo in de mentorles Vakleerkracht: Vakleerkracht: Relatie tussen vak en beroep Decaan Decaan Ondersteuning met informatie en lesmateriaal

15 De tweede Fase Profiel deel Vrije deel Gemeenschappelijk deel

16 atheneum Nederlands Nederlands Engels Engels MVT MVT ANW ANW CKV CKV LO LO Maatschappijleer Maatschappijleer Profielwerkstuk Profielwerkstuk gymnasium Nederlands Nederlands Engels Engels Klassieke taal Klassieke taal ANW ANW KCV KCV LO LO Maatschappijleer Maatschappijleer Profielwerkstuk Profielwerkstuk

17 Profieldeel Verplicht profieldeel Verplicht profieldeel Keuze profieldeel Keuze profieldeel C&Mcultuur en maatschappij C&Mcultuur en maatschappij E&Meconomie en maatschappij E&Meconomie en maatschappij N&Gnatuur en gezondheid N&Gnatuur en gezondheid N&Tnatuur en techniek N&Tnatuur en techniek

18 Vrije deel Eén keuzevak: verplicht Eén keuzevak: verplicht Twee vakken: voor de leerling die dit wil en het aankan Twee vakken: voor de leerling die dit wil en het aankan Drie vakken: voor de excellente leerling, alleen op voordracht Drie vakken: voor de excellente leerling, alleen op voordracht

19 Keuzebegeleiding 3-6 VWO Profielkeuze 3VWO Studiekeuze 4-6 VWO 4V: oriëntatie (beroepenmarkt) 4V: oriëntatie (beroepenmarkt) 5V: verdiepen (SKIA, open dagen bezoeken) 5V: verdiepen (SKIA, open dagen bezoeken) 6V: kiezen (meeloopdagen, aanmelden) 6V: kiezen (meeloopdagen, aanmelden)www.coornhert.dedecaan.net

20

21

22

23

24

25 Keuzebegeleiding in 3V Programma 8 september:start mentorlessen profielkeuze 12-16 januari:profielkeuze informatieweek 13 januari:informatie ouderavond 14 januari:bèta speed-daten voor 3V meiden 22 januari:advies docenten 23 januari:Profielkeuze gesprek met mentor 19 februari:advies en profielkeuze formulier mee 4 maart:Inleveren profielkeuze bij mentor 1 april:vaststellen profielkeuze m/d/a

26 Keuzebegeleiding VWO Contact Mevr. drs. E. van Leersum Email: e.vanleersum@coornhert.nl Telefoon: 023-5121616 Kamer 121: donderdag - decanendag Informatiewww.Coornhert.DeDecaan.net

27 3Ga - mevr. Scharrenborg - 007 3Aa- mevr. Siddré - 005 3Ab- de heer Verberne - 003 3Ac- mevr. Bennekers - 001


Download ppt "Informatieavond 3 VWO. Scharnierjaar tussen onder- en bovenbouw Een goede bedding creëren Een goede bedding creëren voor vakken in bovenbouw: > Algemene."

Verwante presentaties


Ads door Google