De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 3 VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 3 VWO."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 3 VWO

2 Scharnierjaar tussen onder- en bovenbouw
Een goede bedding creëren voor vakken in bovenbouw: > Algemene vaardigheden > Cognitieve ontwikkeling > Persoonlijke kwaliteiten Scharnierjaar tussen onder- en bovenbouw

3 Algemene vaardigheden:
Motivatie, de ingebouwde motor om “te gaan voor” schoolwerk De volharding in de uitvoering Overzicht houden, kleine bezigheden in een groter geheel Begrenzing van de tijd

4 Algemene vaardigheden: - Aantekeningen maken
- Memoriseren - Studerend lezen - Structuur aanbrengen - Plannen van werk - Samenwerken, sociale vaardigheid

5 Cognitieve ontwikkeling:
- Veel feitenkennis nodig - Algemene ontwikkeling - Formele structuren en begrippen - Rekenen en taal op peil

6 Persoonlijke kwaliteiten:
- Zelfredzaamheid opbouwen - Tegen een stootje kunnen - Empathie ontwikkelen - Ontdekken waar je sterk in bent

7 Overgangsnormen Een leerling is bevorderd als
alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, of er 1x4 of 2x5, of 1x5 en 1x4 is behaald en het gemiddelde van de in het vierde leerjaar op basis van het gekozen profiel te volgen vakken, uitgezonderd het vak LO en een eventueel tweede keuzevak, tenminste een 6.0 is. Te zien op

8 Overgangsnormen Bevordering naar het vierde leerjaar is bovendien alleen mogelijk als er niet meer dan 1x4 of 1x5 is behaald in de vakken die deel uitmaken van het gekozen profiel; en niet meer dan één tekortpunt (1x5) is behaald in de vakken NE, EN en WI; en bij de keuze voor NA, SK en/of WI-B minimaal een 7 is behaald voor elk van deze vakken; en voor de rekenvaardigheidstoets aan het eind van leerjaar 3 minimaal een 5 is behaald.

9 Actuele speerpunten: Verbetering van resultaten
Prestaties – niet met cijfers alleen Persoonlijke begeleiding Determineren en differentiëren > voor iedere leerling de onderwijsroute die bij hem of haar past.

10 Contact&Begeleiding Magister: cijfers en absenties
Leerlingadministratie: ziekmeldingen Mentor: eerste aanspreekpunt Decaan: profielkeuze e.d. Afdelingsleider: verlof etcetera

11 Op de kennismakingsavond van 3VWO
Welkom Op de kennismakingsavond van 3VWO

12 Keuzebegeleiding in 3V Profielkeuze

13 Loopbaan oriëntatie en begeleiding LOB

14 Betrokken bij profielkeuze begeleiding in 3V
Mentor: Keuzelessen 3 vwo in de mentorles Vakleerkracht: Relatie tussen vak en beroep Decaan Ondersteuning met informatie en lesmateriaal

15 Gemeenschappelijk deel
De tweede Fase Profiel deel Vrije deel Gemeenschappelijk deel

16 Gemeenschappelijk deel
atheneum gymnasium Nederlands Engels MVT ANW CKV LO Maatschappijleer Profielwerkstuk Nederlands Engels Klassieke taal ANW KCV LO Maatschappijleer Profielwerkstuk

17 Profieldeel Verplicht profieldeel Keuze profieldeel
C&M cultuur en maatschappij E&M economie en maatschappij N&G natuur en gezondheid N&T natuur en techniek

18 Vrije deel Eén keuzevak: verplicht
Twee vakken: voor de leerling die dit wil en het aankan Drie vakken: voor de excellente leerling, alleen op voordracht

19 Keuzebegeleiding 3-6 VWO
Profielkeuze 3VWO Studiekeuze 4-6 VWO 4V: oriëntatie (beroepenmarkt) 5V: verdiepen (SKIA, open dagen bezoeken) 6V: kiezen (meeloopdagen, aanmelden)

20

21

22

23

24

25 Keuzebegeleiding in 3V Programma
8 september: start mentorlessen profielkeuze 12-16 januari: profielkeuze informatieweek 13 januari: informatie ouderavond 14 januari: bèta speed-daten voor 3V meiden 22 januari: advies docenten 23 januari: Profielkeuze gesprek met mentor 19 februari: advies en profielkeuze formulier mee 4 maart: Inleveren profielkeuze bij mentor 1 april: vaststellen profielkeuze m/d/a

26 Keuzebegeleiding VWO Contact Mevr. drs. E. van Leersum Telefoon: Kamer 121: donderdag - decanendag Informatie

27 3Ga - mevr. Scharrenborg - 007
3Aa - mevr. Siddré - 005 3Ab - de heer Verberne - 003 3Ac - mevr. Bennekers - 001


Download ppt "Informatieavond 3 VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google