De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TRANSITIEQUIZ onder leiding van Lucille Werner.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TRANSITIEQUIZ onder leiding van Lucille Werner."— Transcript van de presentatie:

1 TRANSITIEQUIZ onder leiding van Lucille Werner

2 ALGEMENE TRANSITIEVRAGEN

3 eigenlijk vandaan? 1. Uit het Grieks 13.8% 2. Uit het Latijn 86.2%

4 Wat is eigenlijk het verschil tussen transformatie & transitie?
1. Transformatie is het veranderproces naar een nieuwe betere vorm. Een transitie is een structurele verandering, een overgang. 68% 2. Transformatie is een structurele verandering, een overgang. Een transitie is het veranderproces naar een nieuwe, betere vorm. 32%

5 We horen van alles over de decentralisaties via de media: politici, cijfers, ontslagen. Maar in mijn werk merk ik nog niets van wat er gaat gebeuren in 2015. 1. Eens 9% 2. Oneens 91%

6 MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

7 De inzet van de ideeën en betrokkenheid van burgers, zoals de ondernemer in dit filmpje, levert een veel betere dienstverlening op. 1. Eens 89.2% 2. Oneens 10.8%

8 Het filmpje laat zien, dat er zo ontzettend veel kansen zijn, dat het halen van de bezuinigen in mijn gemeente/organisatie zeker zal lukken. 1. Eens 36% 2. Oneens 64%

9 PARTICIPATIEWET

10 Onze Wijkteamprofessionals weten voldoende wat er nodig is om mensen weer langdurig te laten participeren op de arbeidsmarkt. 1. Eens 44% 2. Oneens 56%

11 Onze sociale dienst en zorg- en welzijns-organisaties hebben korte lijnen met elkaar om de ondersteuning van hun klanten met elkaar af te stemmen. 1. Eens 42% 2. Oneens 58%

12 MET MEER VRIJWILLIGERS DE TAKEN IN ZORG EN WELZIJN VORMGEVEN

13 1,6 miljoen mensen geven meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden hulp.
1. Juist 83% 2. Onjuist 17%

14 JEUGD- EN WIJKTEAMS

15 Sociale (wijk)teams zijn het wondermiddel voor alle ondersteuningsvragen in de wijk / een gebied.
1. Eens 28% 2. Oneens 72%

16 Professionals in sociale (wijk)teams moeten meer piratengedrag vertonen.
1. Eens 66% 2. Oneens 34%

17 VOORWAARDENSCHEPPENDE STAAT, WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

18 Wat is een voorwaardenscheppende staat?
1. Een voorwaardenscheppende staat kenmerkt zich doordat de staat de centrale opdracht heeft om gunstige voorwaarden te creëren en te garanderen om het maatschappelijke verkeer goed te laten verlopen. 100% 2. In een voorwaardenscheppende staat draagt de overheid primair de verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn burgers. 0%

19 Wat vinden jullie van de beweging van een verzorgingsstaat naar een voorwaarden-scheppende staat?
1. 1 85% 2. 2 15%

20 Hoe zien we de kenmerken van een voorwaardenscheppende staat terug in het sociaal domein?
1. Minder sprake van recht op zorg, maar meer van een compensatieplicht. 21% 2. Minder sprake van recht op zorg, maar meer eigen verantwoordelijkheid. 79%

21 Wat betekenen deze veranderingen voor professionals?
1. Professionals krijgen een meer aansturende of controlerende functie. Er komen generalistische werkers die de hulpverlening op een integrale aanpak moeten organiseren en volgens één huishouden, één regisseur werken. 19% 2. De burger moet centraal gesteld worden, waarbij de regie bij de burger ligt. Niet praten over, maar praten met de burger. 81%

22 PROFESSIONALISERING IN HET SOCIALE DOMEIN

23 Een randvoorwaarde voor innovatie is flexibiliteit.
1. Eens 98% 2. Oneens 2%

24 Het kunnen reflecteren op wie je bent, wat je doet en wat je wilt doen is een essentieel element in de ontwikkeling van professionals. 1. Eens 100% 2. Oneens 0%


Download ppt "TRANSITIEQUIZ onder leiding van Lucille Werner."

Verwante presentaties


Ads door Google