De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken aan waterdoelen en ruimtelijke kwaliteit Visie en dilemma’s bij De Stichtse Rijnlanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken aan waterdoelen en ruimtelijke kwaliteit Visie en dilemma’s bij De Stichtse Rijnlanden."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken aan waterdoelen en ruimtelijke kwaliteit Visie en dilemma’s bij De Stichtse Rijnlanden

2 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling Hoe willen we dat organiseren? Waar lopen we dan tegenaan? veilige dijken ● droge voeten ● schoon water

3 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling: Wanneer doen we wat? Waterbelangen Overige belangen toetsen / beperkt adviseren mee ontwikkelen trekken adviseren Geen initiatieven

4 Afstemming RO-cyclus en watercyclus Realisatie Verkenning Plan Ruimtelijke ordeningscyclus Watercyclus Visie Realisatie Beheer Verkenning Plan Beheer

5 De RO- en water-agenda bij elkaar brengen. Nodig: Weten wat je zelf wilt Weten wat je belangrijkste partners willen Wat heb je hiervoor nodig? Lange termijnvisie Relatiemanagement

6 Hoe organiseren we dat? (1) Voorbeeld: Eiland van Schalkwijk Gemeente Houten  structuurvisie Provincie Utrecht  proeftuin Structuurvisie Waterschap: watervisie en -agenda Gezamenlijk beoordelen / stimuleren particulier initiatief Gezamenlijk eigen doelen uitwerken in Watergebiedsplan

7 Hoe organiseren we dat? (2) Incidenteel: Water en ruimte atelier Woerden Gemeente  RO-agenda Waterschap  Water-agenda Schetsend zoeken naar kansen voor samenwerking

8 Hoe organiseren we dat? (3) Ambitie: Ontwikkeling netwerk-organisatie Relatiebeheerders waterschap: agenda RO-partners Waterbeheerders waterschap: agenda water Intern Strategisch RO-overleg Doel en inzet waterschap in RO- projecten

9 Waar lopen we dan tegenaan? 1.Capaciteit - Menskracht - Competenties: strategisch, schakelen, sensitief, netwerker. 2.Flexibiliteit - Aanpassen van de manier waarop en de volgorde waarin je je doelen realiseert - Mandaat

10

11 Kijk ook eens op www.destichtserijnlanden.nl

12 Regulier instrument: watertoetsproces. Vaarwegen Grondwater beheer Water advie s Water advie s Watertoetser is spin in het web binnen bij het waterschap


Download ppt "Samenwerken aan waterdoelen en ruimtelijke kwaliteit Visie en dilemma’s bij De Stichtse Rijnlanden."

Verwante presentaties


Ads door Google