De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over de grens heen kijken: Kansen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking Rik Röttger (Provincie Antwerpen) & Joseph Vos (Waterschap Brabantse Delta) Conferentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over de grens heen kijken: Kansen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking Rik Röttger (Provincie Antwerpen) & Joseph Vos (Waterschap Brabantse Delta) Conferentie."— Transcript van de presentatie:

1 Over de grens heen kijken: Kansen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking Rik Röttger (Provincie Antwerpen) & Joseph Vos (Waterschap Brabantse Delta) Conferentie Kaderrichtlijn Water 26 januari 2010, Middelburg

2 Back to the future: de stroomgebiedbenadering van Napoleon – Grensoverschrijdende bestuursorganen niet noodzakelijk – Wel: een natuurlijke houding van afstemming en samenwerking – Wel: grensoverschrijdende waterlichamen

3 Successen in grensoverschrijdende samenwerking Successen: – Gezamenlijk symposium (januari 2006) – Interreg projecten – Overeenkomst onderhoud grenswaterlopen Samenwerking o.a. binnen: – Waterschap Mark en Weerijs – Stroomgebiedcomité Mark

4 Dilemma’s in de samenwerking – Hoe meer versnippering, hoe weerbarstiger de praktijk – Scheidslijnen tussen ruimtelijke ordening en waterbeleid – Verschillende organisatiestructuren en culturen KRW: – Stimulans voor doorbreken van grenzen – Prioriteiten: Kleine Aa/Molenbeek en Merkske

5 Voorbeeld 1: Kleine Aa/Molenbeek

6 – Beperkt aantal waterbeheerders – Hoge prioriteit: waterberging + ecologische verbindingszone – Veel projecten gepland of in uitvoering – Goed lopend grensoverschrijdend overleg Kansen: – Samen opstellen stroomgebiedherstelplan

7 Voorbeeld 2: Merkske

8 – Versnippering: groot aantal terreinbeheerders en waterbeheerders – KRW: Natuurlijk waterlichaam – Sinds 1970: veel studierapporten Kansen: – Gefaseerde aanpak ontwikkelen – Starten met stroomgebiedrapport


Download ppt "Over de grens heen kijken: Kansen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking Rik Röttger (Provincie Antwerpen) & Joseph Vos (Waterschap Brabantse Delta) Conferentie."

Verwante presentaties


Ads door Google