De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De klinisch verloskundige Van nu en de nabije toekomst! Jolijn Betlem Guid Oei Leden van de KNOV- NVOG stuurgroep klinisch verloskundige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De klinisch verloskundige Van nu en de nabije toekomst! Jolijn Betlem Guid Oei Leden van de KNOV- NVOG stuurgroep klinisch verloskundige."— Transcript van de presentatie:

1 De klinisch verloskundige Van nu en de nabije toekomst! Jolijn Betlem Guid Oei Leden van de KNOV- NVOG stuurgroep klinisch verloskundige

2 Welkom Opbouw inspiratiesessie:  Aanleiding traject KNOV-NVOG stuurgroep  Route naar het specialistenregister “klinisch verloskundige”  De leidraad voor protocol positie klinisch verloskundigen

3

4 Aanleiding Landelijk is er niets officieel geregeld Regionaal wisselend Gevolg 1: Juridische positie niet goed geregeld Vragen vanuit patiënten Niveau verschil in opleiding en ervaring Gevolg 2: brief van de minister

5 Werkgroep Klinisch verloskundige NVOG-KNOV Eindrapport Klinisch Verloskundige Formaliseren van de positie KV binnen de wet- en regelgeving Kader voor rol, plaats en positie KV Kwaliteit van zorg, competenties en eindtermen Opzetten van een formele registratie, opleiding en accreditatie

6 Werden de eerste klinisch verloskundi gen aangesteld voor het onderwijs en de fysiologisch e verloskunde, inmiddels participeren ze in vrijwel de gehele klinische verloskundi ge zorg. Ze begeleiden baringen binnen het domein van de pathologisc he verloskunde. Ze begeleiden zwangersch appen bij de prenatale co’s, ze maken echo’s, ze verzorgen spreekuren mbt prenatale diagnostiek Wettelijk deskundigheidsgebied gynaecologen Door gyn gedelegeerde bevoegdheden art 38 BIG Specialisten register Klinisch Verloskundigen art 14/15 BIG Wettelijk deskundigheidsgebied Verloskundigen art 31 BIG

7 Specialistenregister Specialistenregister: art 14+15 Wet Big Titel: ‘Klinisch Verloskundig’ Regelt deskundigheidsgebied Opleidingsniveau Kwaliteit Regelt verantwoordelijkheden Registratie, accreditatie Aanvraag bij minister van VWS cf richtlijnen

8 Consequenties voor de toekomst  De huidige klinisch verloskundige gaat verdwijnen  Titel KV als aan de eisen van het Specialistenregister wordt voldaan  Wet BIG: herregistratie Zittende groep verloskundigen:  Overgangsperiode  Assessment zo nodig bijscholing in modules

9 Leidraad Beroeps profiel Opleidings profiel Implementatie traject Specialisten register De KNOV-NVOG Stuurgroep ‘Klinisch verloskundige’ Na 2010

10 Beroepsprofiel & opleidingsprofiel Beroepsprofiel  Na decennia  Rollen organisator, medisch professional, wetenschappelijke basis Opleidingsprofiel  HBO master  1 opleiding (verschillende locaties)  Competenties en kwalitatieve eindtaken

11 Leidraad voor protocol positie klinisch verloskundigen Waarom?  Organisatie van patiëntgebonden werkzaamheden  Handvatten voor verdeling verantwoordelijkheden tussen gynaecoloog en klinisch verloskundigen

12 Huidige wetgeving Artikel 31 en artikel 5 Wet BIG stelt:  Tot het gebied van deskundigheid van de verloskundige ………. alsmede het daar waar nodig consulteren van dan wel verwijzen naar een arts. Verloskundige zorg aan in beginsel gezonde zwangeren (AMvB). Heel strikt:  MI/verwijzing 2elijn buiten deskundigheidsgebied verloskundigen

13 Huidige wetgeving Artikel 38: In de tweede lijn is er een andere patiëntenpopulatie: de zwangere met pathologie of een verhoogd risico. Dit vraagt aanvullende kennis en vaardigheden van de verloskundige. De verloskundige treedt met de begeleiding en/of behandeling van de tweedelijns (of derdelijns) zwangere buiten zijn/haar traditionele deskundigheidsgebied. De tweedelijns of derdelijns patiënt is onderdeel van het deskundigheidsgebied van de gynaecoloog. Hierdoor is er opdrachtgeverschap. De verloskundige begeleidt en behandelt patiënten als opdrachtnemer, de gynaecoloog is opdrachtgever.

14 Huidige wetgeving De klinisch verloskundige is niet zelfstandig bevoegd tot het verrichten van voorbehouden handelingen buiten haar deskundigheidsgebied ▼ Opdracht van een arts ▼ Bekwaamheid, toezicht en aanwijzingen van de arts en mogelijkheid van tussenkomst Opdracht 1: Bedenk in tweetallen handelingen die u in de dagelijkse praktijk verrichten die buiten uw bevoegdheden vallen? (5 min)

15 Uitwerking leidraad Categorieën van zorg Protocollair vastgelegde zorg  De klinisch verloskundige begeleidt zelfstandig patiënten met een verhoogd risico mits dit voor deze patiëntengroepen binnen die setting zo is afgesproken én de zorg voor deze patiëntengroepen met dit verhoogde risico protocollair is vastgelegd. De gynaecoloog is verantwoordelijk voor de inhoudelijke protocollen en voor de multidisciplinaire overlegstructuur. Niet of deels protocollair vastgelegde zorg  Het gaat hier om zorg aan patiënten met complexe medische problematiek, die niet eenduidig in een patiëntengroep of protocol onder te brengen zijn. Deze zorg zal altijd onder (beperkte of strenge) supervisie van de gynaecoloog plaatsvinden. Bij acute verloskundige problemen start de klinisch verloskundige in afwachting van de komst van de gynaecoloog met de behandeling. De behandeling van dergelijke acute situaties is in een lokaal protocol vastgelegd. De noodzakelijke interventies worden regelmatig getraind.

16 Stelling Het begeleiden van een baring waarbij sprake is van meconium houdend vruchtwater. Kan onder volledig geprotocolleerde zorg vallen?

17 Benodigde documenten op de werkvloer 1. Werkafspraken: Algemeen document rol klinisch verloskundige in obstetrisch team (waar nodig ook in medisch protocol)  Supervisie (beperkte en strenge) 2. Functieomschrijving

18 Borging kwaliteit van zorg klinisch verloskundigen 1. Vaardigheden (bekwaamheidsverklaring) 2. Bij en nascholing 3. Richtlijnen, protocollen en complicatieregistratie 4. Visitatie en audit

19 Vragen?


Download ppt "De klinisch verloskundige Van nu en de nabije toekomst! Jolijn Betlem Guid Oei Leden van de KNOV- NVOG stuurgroep klinisch verloskundige."

Verwante presentaties


Ads door Google