De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Inhoud college Terugblik Vragenuur. 2 Opdracht Lijnbalancering Precedence diagram Onzekerheid Kijken naar de situatie!

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Inhoud college Terugblik Vragenuur. 2 Opdracht Lijnbalancering Precedence diagram Onzekerheid Kijken naar de situatie!"— Transcript van de presentatie:

1 1 Inhoud college Terugblik Vragenuur

2 2 Opdracht Lijnbalancering Precedence diagram Onzekerheid Kijken naar de situatie!

3 3 Ontwerpfactoren van een arbeidsplaats Functies en taken –Functie is bijdrage aan het geheel –Taak is verzameling handelingen om de functie uit te voeren Structuur versus de invulling daarvan; opsplitsing vergt besturing

4 4 Ontwerpfactoren van een arbeidsplaats Bewerking –Voorschrijvend of niet –Zelf instellen of niet –Zelf plannen of niet –Mens doet steeds zelfde taak of verschillende taken Materiaal aanvoer en afvoer –Automatisch of handmatig –Gesorteerd of niet –In batches of per stuk Kwaliteit –Controleren aan de invoerzijde –Aan de uitvoerzijde

5 5 Ontwerpfactoren van een arbeidsplaats De basis van organisatie is opsplitsing en verbijzondering Ieder hierarchisch niveau impliceert een vorm van verbijzondering Vormen van verbijzondering –Naar geografie –Naar product –Naar functie –Naar productievolgorde –Naar project Een productiesysteem en arbeidsorganisatie is te beschrijven als een verzameling verbijzonderingen

6 6 Ontwerpfactoren van een arbeidsplaats Koppeling van mens, machine, en product –Mens vast aan machine, product wordt getransporteerd –Mens met product langs alle machines –Mens met machine langs product; product staat vast –Product stroomt automatisch langs machines; “monitoring” door mens

7 7 Ontwerpfactoren van een arbeidsplaats Samengevat: –Koppeling van mens, machine, en product –Koppeling van achtereenvolgende productiestappen –Organisatorische eenheden; hoe wordt de zaak aangestuurd?

8 8 Ontwerpcriteria Mens: Acceptabele stationstijden, inhoudelijk interessant Koppeling naar markteisen: levertijd, prijs, flexibiliteit Hulpmiddelen: efficiente bezetting Bestuurbaar

9 9 Productiesystemen Afstemming tussen basiselementen: –De eisen uit de markt –De kwaliteiten van de mensen –De functionaliteit van de hulpmiddelen –De wijze van organiseren Ontwikkelingen –Markt: diversificatie, core business, kwaliteit, levertijd, prijs, flexibiliteit –Mens: opleidingsniveau, organisatiegraad, van vakmanschap naar arbeidsdeling naar hele taak –Hulpmiddelen (machines): van mechanisch naar electronisch aangestuurd –Organisatie: van meester / gezel relatie naar: scheiding tussen aansturing en uitvoering, hierarchische lagen, managementlagen verwijderen, ketendenken

10 10 Algemene productiestructuren Lijnproductie Functionele productie Groepsgewijze productie

11 11 Lean production Eliminate waste Kleine batches Setup-time reductie Onderhoud Pull production Groepentechnologie Standard operations Kwaliteit en het ontwerpproces Inspectie; statistical sampling Statistical process control Eliminating defects Scheduling for smooth flow Synchronizing and balancing

12 12 Lean production Tegen criteria aanhouden Niet Lean maar toch een beetje –Groepsgewijs produceren met goede kwaliteit van ingaande stroom en relatief onafhankelijke eenheden


Download ppt "1 Inhoud college Terugblik Vragenuur. 2 Opdracht Lijnbalancering Precedence diagram Onzekerheid Kijken naar de situatie!"

Verwante presentaties


Ads door Google