De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatie en Educatie in agrarische productie Het IAP N.V. Cassave Project Dr. Robert H. Power.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatie en Educatie in agrarische productie Het IAP N.V. Cassave Project Dr. Robert H. Power."— Transcript van de presentatie:

1 Innovatie en Educatie in agrarische productie Het IAP N.V. Cassave Project Dr. Robert H. Power

2 Doel presentatie Het aandragen van discussiestof tot vergroting van Het aandragen van discussiestof tot vergroting van de kwaliteit-/prijsweerbaarheid en het marktaandeel de kwaliteit-/prijsweerbaarheid en het marktaandeel van Surinaamse producten. van Surinaamse producten.

3 Markt Cruciale factoren markt  sterk in beweging!  kwaliteit van het product (veilig)  kwantiteit naar marktbehoefte  milieu- en natuurvriendelijkheid  gekwalificeerde menskracht  open voor nieuwe, exotische, producten  concurreerbare prijs per eenheid product

4 Productiesysteem Productiesysteem Cruciale aspecten productiesysteem  DNA code teeltorganismen, bodem & klimaat adaptatie  Consument-gestuurd  Duurzaam  Logistieke ondersteuning  Bedrijfsvoering - centraal “menskracht” - centraal “menskracht” - productie-organisatie - productie-organisatie - inrichting van bedrijfsinterne processen - inrichting van bedrijfsinterne processen  R,D & I

5 Kenmerken van innovatie in agrarische productie Kenmerken van innovatie in agrarische productie Waarde-toevoeging door:  nieuwe ideeën “out of the box” denken  verbetering van bestaande productiesystemen  (doelmatiger, efficiënter, sneller en goedkoper)  ontwikkeling van nieuwe technologie, processen, business modellen, organisatie in productie etc. business modellen, organisatie in productie etc. Innovatie: het proces via welke de kenmerken in praktijk gebracht danwel vermarkt worden. Innovatie: het proces via welke de kenmerken in praktijk gebracht danwel vermarkt worden.

6 Rehabilitation Crops Sector-limiterende issues in Suriname a. Inconsistentie in kwaliteituitkomsten b. Hoge kostprijs c. Logistieke beperkingen d. Vergrijzing van de sector e. Vraagstuk van arbeid beschikbaarheid f. Lage veld- en arbeidsproductiviteit g. Povere product presentatie h. Regionaal: fytosanitair vraagstuk i. Overheid incentieven

7 De cassave case Output: a. Cassavemeel en gluten-vrije producten b. Waarde-toevoeging, exportdiversificering c. Introductie van hoogwaardige technologie d. Her-activeren onbenut land en infrastructuur e. Veldproductie via agro-ondernemerschap f. Training ondernemers centraal: bijdrage LVV g. Standaardisatie in teelt: “Teeltprotocol” h. Schriftelijk contract producent en afnemer

8 h. Stimuleren grondgedachte “cooperatieve productie” i. Mechaniseren van veldproductie j. Hoge veld- en arbeidsproductiviteit k. Consistente kwaliteiten, voedselveilige eindproducten l. Product-aanvoer naar marktbehoefte m. Concurreerbare kwaliteit en kostprijs n. Meldplicht voor planteziekten en plagen Vervolg

9 THANK YOU


Download ppt "Innovatie en Educatie in agrarische productie Het IAP N.V. Cassave Project Dr. Robert H. Power."

Verwante presentaties


Ads door Google