De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 50: 11 Na de zegen Gz. 158 Welkom in deze eredienst

2 Plaats: Hardenberg, Kerkgebouw Het Morgenlicht, Gramsbergerweg 59.
Cursusavonden over het Bijbelboek Psalmen door prof. Jochem Douma en ds. Adrian Verbree Data: DV, 10 en 17 oktober Plaats: Hardenberg, Kerkgebouw Het Morgenlicht, Gramsbergerweg 59. Tijd: van – uur. Voor opgave: zie uw kerkblad of: cursuspsalmen.nl

3 Steun Jubilee Campaign en teken de petitie in de hal van de kerk.

4 Wat: een 'You never walk alone'-avond Voor wie: Alle catechesanten
Wanneer: vrijdag 11 oktober 2013 Tijd: middernacht Waar: 'Het Morgenlicht'

5 UITNODIGING Wij zijn kinderkoor “Jong Heemse” en zijn op zoek naar jou!!!! Zit je op de basisschool in groep 4 t/m 8 en vind je het leuk om te zingen, dan ben je van harte welkom op onze open repetitie op maandag 30 september a.s. om 15:15 uur in de Smidse bij de Kandelaarkerk. Je krijgt om 15:00 uur eerst wat drinken met wat lekkers in de Doekesschool.

6 UITNODIGING We hebben m.i.v. dit seizoen een nieuwe super enthousiaste dirigent: Gerben Pol. Ook hebben we in ieder geval het volgende al op het programma staan voor dit seizoen: * 21 december Kerstproms m.m.v. projectorkest en band * April 2014 Groot Passiespektakel  Dus kom gezellig meezingen en neem zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee!!

7 Het september/oktober nummer van Naast/ is uit!
In dit nummer o.a.: • Met bamboestokken en tentdoek een nieuwe kerk planten • Een druivenstruik middenin de chaos • Op zoek naar een bruid met lichte huid

8 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 50: 11 Na de zegen Gz. 158 Welkom in deze eredienst

9 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 158 Gebed (Gz. 177: 1) Gz. 177: 2
Voor de dienst: Ps. 50: 11 Votum en zegengroet Gz. 158 Gebed (Gz. 177: 1) Gz. 177: 2 Preek deel 1 Ps. 34: 1, 3 Preek deel 2 Ps. 62: 3 Preek deel 3 Ps. 4: 2, 3

10 Zingen Vers 11 Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid
Psalm 50 Vers 11 Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid aan Mij het offer van zijn leven wijdt, houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan. Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren: Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.

11 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 158 Gebed (Gz. 177: 1) Gz. 177: 2
Mededelingen Votum en zegengroet Gz. 158 Gebed (Gz. 177: 1) Gz. 177: 2 Preek deel 1 Ps. 34: 1, 3 Preek deel 2 Ps. 62: 3 Preek deel 3 Ps. 4: 2, 3

12 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 158 Gebed (Gz. 177: 1) Gz. 177: 2
Preek deel 1 Ps. 34: 1, 3 Preek deel 2 Ps. 62: 3 Preek deel 3 Ps. 4: 2, 3

13 Zingen Votum en zegengroet Gz. 158 Gebed (Gz. 177: 1) Gz. 177: 2
Preek deel 1 Ps. 34: 1, 3 Preek deel 2 Ps. 62: 3 Preek deel 3 Ps. 4: 2, 3

14 Zingen Als een hert dat verlangt naar water
Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.

15 Liturgie Votum en zegengroet Gz. 158 Gebed (Gz. 177: 1) Gz. 177: 2
Preek deel 1 Ps. 34: 1, 3 Preek deel 2 Ps. 62: 3 Preek deel 3 Ps. 4: 2, 3

16 Zingen Gezang 177 Vers 1 Hoor, trouwe Vader, ons gebed,
zie op uw Zoon, want Hij verliet de hemeltroon om onze straf te dragen. Wij bidden: schenk ons hier uw Geest die schijnen doet uw Woord, een lamp voor onze voet, het licht voor alle dagen. Geef aan uw knecht vrijmoedigheid om naar uw wil te preken en laat hem, door uw hand geleid, de volle waarheid spreken, rust hem zo toe, dat hij ons weidt en niets ons zal ontbreken.

17 Zingen Votum en zegengroet Gz. 158 Gebed (Gz. 177: 1) Gz. 177: 2
Preek deel 1 Ps. 34: 1, 3 Preek deel 2 Ps. 62: 3 Preek deel 3 Ps. 4: 2, 3

18 Zingen Gezang 177 Vers 2 Drieënig God, genadig Vorst, U die ons ziet
en luistert naar gebed en lied, kom ons verstand verlichten. Geef ons ook inzicht in uw Woord, een open oor, een hart dat graag uw wetten hoort, om zich ernaar te richten. Verkondig Hem die overwon en satan kwam onttronen; schenk levend water uit uw bron dat helder toe komt stromen, laat blinkend als de zomerzon uw boodschap tot ons komen.

19 Bijbelclub De kinderen van de bovenbouw mogen nu naar de bijbelclub

20 Tijd voor God: genieten!
Ps. 34: 9 Kennis Ervaring Tijd Leven

21 Tekst Votum en zegengroet Gz. 158 Gebed (Gz. 177: 1) Gz. 177: 2
Preek deel 1 Ps. 34: 1, 3 Preek deel 2 Ps. 62: 3 Preek deel 3 Ps. 4: 2, 3

22 Zingen Vers 1 Ik zing voor God, de HEER.
Psalm 34 Vers 1 Ik zing voor God, de HEER. Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de HERE groot en prijs zijn grote naam.

23 Zingen Vers 3 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht
Psalm 34 Vers 3 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht rondom hem die Gods wil betracht: zo is hij wŠl bewaard. Proeft allen en aanschouwt de goedheid van Gods vaderhart. Gezegend wie in nood en smart alleen op Hem vertrouwt.

24 Tijd voor God: genieten!
Tijd maken voor God Ps 62: 6 Cyclus van een christelijk leven Tijd: fysieke en geestelijke rust

25 Tekst Votum en zegengroet Gz. 158 Gebed (Gz. 177: 1) Gz. 177: 2
Preek deel 1 Ps. 34: 1, 3 Preek deel 2 Ps. 62: 3 Preek deel 3 Ps. 4: 2, 3

26 Zingen Vers 3 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God.
Psalm 62 Vers 3 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, van Hem blijf ik mijn heil verwachten. Alleen bij Hem is hulp in nood, Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten.

27 Tijd voor God: genieten!
Tijd maken voor God Tijd vullen voor God Genieten Bezinning Binnenkamer Vrede

28 Zingen Ps. 62: 3 Preek Ps. 4: 2, 3 Gz. 179a in beurtzang Gebed
Collecte: kinderen zingen Gz. 59 en 168 Lb. 393 Zegen

29 Zingen Vers 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade,
Psalm 4 Vers 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust uw geest aan banden. brengt naar de eis uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed.

30 Zingen Vers 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen:
Psalm 4 Vers 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: Wie zal het goede ons doen zien? Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk u dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven' zal, HEER, bij U geborgen zijn.

31 Liturgie Ps. 62: 3 Preek Ps. 4: 2, 3 Gz. 179a in beurtzang Gebed
Collecte: kinderen zingen Gz. 59 en 168 Lb. 393 Zegen

32 Zingen De Almachtige, Schepper des hemels En der aarde
Gezang 179A Allen: Ik geloof in God de Vader De Almachtige, Schepper des hemels En der aarde Mannen: En in Jezus Christus Zijnen eniggeboren Zoon, onze Here Die ontvangen is van de Heilige Geest, Vrouwen: Geboren uit de maagd Maria Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, Is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: ………

33 Zingen Ten derden dage wederom opgestaan Van de doden
Gezang 179A Mannen: Nedergedaald ter helle Ten derden dage wederom opgestaan Van de doden Vrouwen: opgevaren ten hemel, Zittende ter rechterhand Gods, Des almachtigen Vaders Vanwaar Hij komen zal om te oordelen De levenden en de doden. Mannen:……

34 Zingen Ik geloof ene heilige algemene, Christelijke kerk,
Gezang 179A Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest Ik geloof ene heilige algemene, Christelijke kerk, De gemeenschap der heiligen; Vrouwen: vergeving der zonden; Wederopstanding des vleses En een eeuwig leven Allen: Amen, amen, amen

35 Liturgie Ps. 62: 3 Preek Ps. 4: 2, 3 Gz. 179a in beurtzang Gebed
Collecte: kinderen zingen Gz. 59 en 168 Lb. 393 Zegen

36 “Daar knielde Daniël neer,
bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was” (Daniël 6:11) Of hem dat nu bij wet van Meden en Perzen verboden was of niet, of hij erdoor in een leeuwenkuil belandde of niet, Daniël bleef de Heer danken en bidden. Tijdens de Bijbelclub hebben we nagedacht over dit Bijbelverhaal. Wat kunnen we leren van Daniël? Waarom vindt God het zo belangrijk dat we bidden? Waarom is het zo belangrijk om een vast moment uit te kiezen om te bidden?

37 We hebben een gebedsdoosje gemaakt
We hebben een gebedsdoosje gemaakt. In het doosje hebben we kaartjes gestopt waarop gebeden uit de Bijbel of het liedboek staan of eigen gebedspunten. Elke dag kunnen we kaartjes pakken om te bidden. En we kunnen zelf nieuwe gebedskaartjes toevoegen!

38 Collecte Vandaag 1e T.U. 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Catechisatie De kinderen zingen Gz. 59 en 168 Na de collecte: Lb. 393

39 Zingen Ps. 62: 3 Preek Ps. 4: 2, 3 Gz. 179a in beurtzang Gebed
Collecte: kinderen zingen Gz. 59 en 168 Lb. 393 Zegen

40 Zingen Vers 1 De dag, door uwe gunst ontvangen,
Liedboek 393 Vers 1 De dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken onze zangen tot U, die 't licht en 't duister maakt.

41 Zingen Vers 2 Die dan, als onze beden zwijgen,
Liedboek 393 Vers 2 Die dan, als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduikt, weer nieuwe zangen op doet stijgen, ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

42 Zingen Vers 3 Zodat de dank, U toegezonden,
Liedboek 393 Vers 3 Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt, maar steeds opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt.

43 Zingen Vers 4 Voorwaar, de aarde zal getuigen
Liedboek 393 Vers 4 Voorwaar, de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt, tot al uw schepselen zich buigen voor uwe liefd' en majesteit.

44 Zegen Ps. 62: 3 Preek Ps. 4: 2, 3 Gz. 179a in beurtzang Gebed
Collecte: kinderen zingen Gz. 59 en 168 Lb. 393 Zegen

45


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google