De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE GRENZEN VAN HET PRESTATIEVERMOGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE GRENZEN VAN HET PRESTATIEVERMOGEN"— Transcript van de presentatie:

1 DE GRENZEN VAN HET PRESTATIEVERMOGEN
Dr. Jan Verstuyft

2

3 CITIUS ALTIUS FORTIUS

4

5 PRESTATIEVERBETERING
EXTERNE FACTOREN materiaal Omstandigheden PRESTATIEVERMOGEN fysiek mentaal

6 EXTERNE FACTOREN MATERIAAL OMGEVING REGLEMENT
Polsstok, fiets, badpak,… OMGEVING Klimaat, … REGLEMENT Wat mag - wat mag niet controle? Fair play – gelijke kansen ?

7 PRESTATIEVERMOGEN AANLEG TRAINING

8 TALENT in SPORT voorbestemde genen extreem van de normale verdeling
localisatie van genen kwantificeren genetische/omgevingsinbreng genetic engeneering extreem van de normale verdeling morfologie uithouding, kracht,…

9 GENETICA Eigenschappen die topsportprestaties mee bepalen (uithouding, spierkracht,..) worden deels door genetisch overerfbare factoren (genen) beïnvloed. Afhankelijk van de eigenschap, leeftijd, onderzoeksmethode verschilt de heritabiliteit van .20 tot > .80. (G. Beunen, M. Thomis)

10 GENETICA Ook de mogelijkheid om winst te boeken als effect van training is deels toe te schrijven aan genetische factoren Het onderzoek richt zich momenteel vooral naar het identificeren van specifieke genen en allelen die een voordelig fenotype kunnen opleveren (G. Beunen, M. Thomis)

11

12 PRESTATIEVERMOGEN Morfologie Lichamelijke basiseigenschappen
Persoonlijkheidsfactoren Technische vaardigheden – tactisch inzicht “support”

13 FYSIEKE BASISEIGENSCHAPPEN
Uithouding Kracht Snelheid Lenigheid Coördinatie (behendigheid, techniek)

14 ERGOGENE HULPMIDDELEN
Fysiologie (Bio)mechanica Voeding Psychologie Farmacologie Genetica

15 WETENSCHAPPELIJKE SUPPORT
Wetenschappelijke onderbouw Evidence based Topsporter als proefpersoon ? Statistisch referentiekader Hypothese  wetenschappelijk bewijs Wetenschappelijke commercialisering

16 UITHOUDING ENERGIE A.T.P. (Adenosine-tri-fosfaat) | ADP + P + ENERGIE

17

18 ENERGIE CREATINEFOSFAAT SNEL EXPLOSIEF BEPERKTE VOORRAAD

19 ENERGIE ANAEROBE GLYCOLYSE GLUCOSE ZONDER ZUURSTOF REDELIJKE VOORRAAD
SNEL MAX. INSPANNING 30” - 1’30”

20

21 ENERGIE AEROBE WEG GLUCOSE, LIPIDEN, PROTEINEN GROTE VOORRAAD ZUURSTOF
VOLLEDIGE AFBRAAK INERTIE INSPANNINGEN VANAF 3’

22

23 ZUURSTOFVERBRUIK

24

25

26

27

28 SPIERVEZELS ACTINE MYOSINE

29

30 SPIERVEZELS STRUCTUUR FUNCTIE MOLECULAIRE EIGENSCHAPPEN
METABOLE CAPACITEITEN

31 SPIERVEZELTYPEN TYPE I TYPE II TRAAG WEERSTANDIG TEGEN VERMOEIDHEID
AEROOB TYPE II SNEL SNEL VERMOEID ANAEROOB

32

33

34 Algemeen

35 SKELET - GEWRICHTEN BELASTING BELASTBAARHEID Jongeren ??

36 HERSENEN BEELDVORMING (PET-SCAN) DOORBLOEDING NEUROTRANSMITTERS
DOPAMINE SEROTONINE

37 “MEDISCHE” BEGELEIDING
Talentdetectie Talentontwikkeling Ttrainings- en prestatiebegeleding

38 SPORTGENEESKUNDE GEZONDHEID ? PRESTATIE ?

39 OVERHEID “topsportklimaat” (medailles!!) Investeringen in topsport
talentdetectie medisch/wetenschappelijke begeleiding tewerkstelling Preventie (medisch verantwoord sporten)

40 OVERHEID - CONTROLE WADA Out-of-Competition controls Whereabouts
Verblijfsgegevens Verplichte beschikbaarheid Privacy ?


Download ppt "DE GRENZEN VAN HET PRESTATIEVERMOGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google