De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 2007 FINANCIEEL VGN 16 april 2008. 2 BELEGGINGSBELEID DE STRATEGISCHE PORTEFEUILLE (in %)20072006 Obligaties 38 65 Aandelen ontwikkelde landen 23 27.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 2007 FINANCIEEL VGN 16 april 2008. 2 BELEGGINGSBELEID DE STRATEGISCHE PORTEFEUILLE (in %)20072006 Obligaties 38 65 Aandelen ontwikkelde landen 23 27."— Transcript van de presentatie:

1 FINANCIEEL VGN 16 april 2008

2 2 BELEGGINGSBELEID DE STRATEGISCHE PORTEFEUILLE (in %) Obligaties Aandelen ontwikkelde landen Aandelen opkomende landen 5 5 High yield 10 Private equity 4 Commodities 5 3 Hedge funds 5 Direct onroerend goed 7 Infrastructuur 3 ___ Totaal

3 3 BELEGGINGSBELEID Valutarisico grotendeels afgedekt Reële renterisico voor 50% afdekken (deels gerealiseerd)

4 4 BALANS (in miljoenen) Activa Beleggingen risico NPF Beleggingen risico deeln Overig 5 3 Totaal Passiva Eigen vermogen Achtergestelde leningen Technische voorzieningen Overig 2 2 Totaal

5 5 RESULTATEN (in miljoenen) Premies 11,0 12,0 Beleggingsresultaten 8,3 4,6 Wijziging marktrente 16,9 17,7 Overgang naar FTK -- 7,2 Toevoeging aan voorzieningen- 5,9- 5,4 Uitkeringen- 9,2- 8,8 Uitvoeringskosten- 0,7- 0,7 Netto resultaat 20,4 12,2

6 6 DE DEKKINGSGRAAD Per 31 december ,8 -beleggingsresultaat 4,1 -wijziging marktrente 10,1 -toevoeging rente aan voorzieningen- 4,9 -indexatie- 1,6 -extra premie 2,5 -overig 1,0 Per 31 december ,0

7 7 AANTAL BELANGHEBBENDEN Actieve deelnemers Arbeidsongeschikten Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal

8 8 TOT SLOT VRAGEN?

9 9 Studie toekomstige pensioenuitvoering VGN 16 april 2008

10 10 Doelstelling onderzoek Doelstelling: Formuleren van richtinggevend advies over de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling van Nutreco Gebaseerd op een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing Gebaseerd op een onderzoek van alle relevante alternatieven Nationaal en Internationaal

11 11 Achtergrond en aanleiding Nutreco vraagt zich af of het financiële draagvlak voor het pensioenfonds voldoende robuust is. Het aantal actieve deelnemers ten opzichte van de niet-actieven neemt af en het pensioenfonds wordt rijper. Het hebben van een ondernemingspensioenfonds heeft voors en tegens. Nutreco vraagt zich af of de voors voldoende opwegen tegen de tegens. Nutreco vraagt zich af of de totale lasten voor Nutreco (premie, totale uitvoeringskosten) in voldoende mate zijn afgestemd op de hoogte van de gedane pensioentoezeggingen en of dit efficiënter en effectiever kan. Nutreco wil een kwalitatief en kwantitatief onderzoek van de voors en tegens van de verschillende uitvoeringsvormen en een vergelijking van de uitvoeringsvormen met elkaar.

12 12 Toetsing mogelijke uitvoeringsvormen: - Ondernemingspensioenfonds - al dan niet herverzekerd - zelf doen of uitbesteed - Bedrijfstakpensioenfonds - Rechtstreeks verzekerde regeling - Nieuwe uitvoeringsvormen - API - opf voor meerdere ondernemingen - buitenlands pensioenfonds

13 13 Voorgestelde aanpak en fasering Aanpak: Verschillende uitvoeringsvormen hebben allen specifieke eigenschappen (kernelementen*) Op basis van raamwerk van kernelementen overzicht en inzicht verschaffen in relevante criteria en weging aanbrengen Op basis gewogen criteria keuzes maken Alle belanghebbenden bij het proces betrekken *De kernelementen zijn 28 kenmerken van pensioenuitvoeringsvormen, die onderscheidend kunnen zijn (bijv. serviceniveau, medezeggenschap, uitkeringszekerheid)

14 14 Fasering project Keuze Analyseren interne en externe omgeving Uitwerken strategische opties Uitwerken rapport Analyse waardeketen Nutreco Pensioenfonds Omgevingsanalyse Eisen die de markt stelt Competenties Nutreco Pensioenfonds Criteria Mobiliseren 5 weken 4 weken Fase 2Fase 3 Fase 4 Fase 1 Kick off Workshop analyse Workshop afweging 2 weken

15 15 TOT SLOT VRAGEN?


Download ppt "1 2007 FINANCIEEL VGN 16 april 2008. 2 BELEGGINGSBELEID DE STRATEGISCHE PORTEFEUILLE (in %)20072006 Obligaties 38 65 Aandelen ontwikkelde landen 23 27."

Verwante presentaties


Ads door Google