De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IB-netwerk Expertisegroep dyslexie

Verwante presentaties


Presentatie over: "IB-netwerk Expertisegroep dyslexie"— Transcript van de presentatie:

1 IB-netwerk Expertisegroep dyslexie
Wat? Doel

2 Aanpak leesproblemen/dyslexie
Wat Wanneer 1. Intake ouders: vragen naar erfelijkheid, eigen taaltje, late taalontwikkeling. z.s.m. na plaatsing 2. Invullen van checklist voor kleuters uit protocol SBO. Deze wordt voor alle kinderen ingevuld. Eind groep 1 Midden groep 2 Eind groep 2 3. SNEL-toets Midden groep 1 4. Deze toetsen zijn uitgangspunt om handelingsplan op te stellen vanaf groep 1 Groep 1 5. Voor gesignaleerde kinderen: leerlingrapport gr. 1-4 uit Protocol SBO invullen Na iedere groep

3 Wat Wanneer 6. In groep 3 zijn 4 meetmomenten: - Herfstsignalering - Wintersignalering (nadat alle letters zijn aangeboden) - Lentesignalering (na kern 8):dmt 1,2,3 en Avi Groep 3 – herfst Midden groep 3 Groep 3 – lente Eind groep 3 7. Van elk meetmoment wordt een overzichtsformulier ingevuld met resultaten. IB-er bespreekt resultaten met leerkracht Na ieder meetmoment 8. Interventies worden vastgelegd in een (groeps) handelingsplan. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 9. Resultaten en handelingsplannen worden doorgesproken met de volgende leerkracht. Eind van elke groep

4 Wat Wanneer 10. Signaleringslijst helder hebben, besluiten of een onderzoek aangevraagd gaat worden. Vanaf 1 januari 2009 voor kinderen die geboren zijn na 1 januari 2000. Eind groep 3 11, In groep 4 zijn 3 meetmomenten: Oktober Maart - Mei Groep 4 – oktober Groep 4 – maart Eind groep 4 12. Van elk meetmoment wordt er een overzichtsformulier ingevuld met resultaten. IB-er bespreekt resultaten met leerkracht. Na ieder meetmoment 13 Interventies worden vastgelegd in een (groeps) handelingsplan. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 14. Lees- en spellingsontwikkeling blijft gevolgd worden a.d.h.v afgenomen toetsen. Groep 5 - 8

5 Signaleringslijst Dyslexie
Voorgeschiedenis Erfelijkheidsfactor (informeren bij 1e oudergesprek) Eigen taaltje Late taalontwikkeling Groep 1 Mondelinge taalvaardigheid; SNEL score < of gelijk aan 10e percentiel Groep 2 Mondelinge taalvaardigheid; SNEL score < of gelijk aan 10e percentiel (afname tot 6 jaar) Automatisering (kleurentoets < 30 sec, tellen (is geen toets voor), observaties gericht op automatisering, naam schrijven) Kennen van minimaal 15 letter (eind gr 2) ( jan gr 2 7 a 8 letters) Tijd speelt geen rol, maakt niet uit welke letters. Fonemisch bewustzijn (auditieve synthese bijv. Struiksma score drempelwaarde) Geen belangstelling voor letters en woorden.

6 Groep 3 (na 20 weken onderwijs)
Fonemisch bewustzijn (auditieve analyse/synthese) fonemisch analyse toets Automatisering; 34 letters score 100% tijd <30 sec. Discrepantie tussen woord- en zinsniveau Groep 3 (einde schooljaar) Haperend lezen en veel herstellen vanuit context Leest korte woorden fouten (!) Begrip > technisch lezen Spelling; letters weglaten (vaak klinkers) fonetisch schrijven Woordvindingsproblemen (observatie)

7 Groep 4 t/m 8 4 5 6 7 8 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 Discrepantie tussen woord- en zinsniveau Begrip > technisch lezen Geen belangstelling Veel radend lezen en herstellen vanuit context Discrepantie begrip en automatiseren bij rekenen Spelling (past niet bij de verwachting van het beeld van de ll.


Download ppt "IB-netwerk Expertisegroep dyslexie"

Verwante presentaties


Ads door Google