De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWV Walcheren Zorg in en om de School (ZioS) ‘Samenwerken op maat’ Bart van Kessel 06-22939682 Datum21 september 2011 Middelburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWV Walcheren Zorg in en om de School (ZioS) ‘Samenwerken op maat’ Bart van Kessel 06-22939682 Datum21 september 2011 Middelburg."— Transcript van de presentatie:

1

2 SWV Walcheren Zorg in en om de School (ZioS) ‘Samenwerken op maat’ Bart van Kessel 06-22939682 Datum21 september 2011 Middelburg

3 ‘ Gedragswerk ’ Er waren eens … leerlingen die tussen wal en schip vielen... En iedereen vond dat er iets moest gebeuren…en deed erg zijn best… Maar toch bleven er leerlingen buiten de boot vallen!

4 SUCCESFACTOREN Effectieve samenwerking: Gevoel voor urgentie Geregisseerde samenwerking Duidelijk interventie- en handelingskader Sturingsmogelijkheden op basis van resultaten Realistische verwachtingspatronen

5 URGENTIE VRAAG voor VANDAAG Passende onderwijs/zorgarrangementen Zo thuisnabij mogelijk Binnen de organisatorische mogelijkheden p.s. ongeacht welke regelgeving gisteren – vandaag – morgen

6 WAAROM ? Niet in het busje Krimp Expertise komt naar je toe Kosten meestal lager Samenwerking met ouders makkelijker

7 SCHOT voor de BOEG Zorg in en om de School draait om ……… ? SAMENWERKEN

8 GROEPSDYNAMICA 1) Forming (oriëntatiefase - info - doel) 2) Storming (Conflictfase - regievraag) 3) Norming (Regelfase - afspraken) 4) Performing (Productiviteitsfase) 5) Termination (Einde groep) -Elke groep met een eigen tempo. - Elk lid heeft een taak- en procesrol.

9 HANDELINGSKADER SPEELVELD Wat moet het vertrekpunt zijn voor de aanpak, de uitwerking, het resultaat ?

10 SPEELVELD Leerlingen + Jeugd leerkrachten + medewerkers Onderwijs- Organisatie Beleid en bestuur Passend OnderwijsOUDERSOUDERS Jeugd- Voorzieningen Schakel- functie ZAT Gemeente(n) bestuur LEA BURGERSBURGERS

11 ANDERE INVALSHOEK Niet het beleid, maar de leerlingen met hun leer- en gedragsvragen als vertrekpunt! n.b. wat goed is voor zorgleerlingen is ook goed voor alle andere leerlingen

12 SPEELVELD Leerlingen + Jeugd leerkrachten + medewerkers Onderwijs- Organisatie Beleid en bestuur Passend Onderwijs OUDERSOUDERS Jeugd- Voorzieningen Schakel- functie ZAT Gemeente(n) bestuur LEA BURGERSBURGERS

13 AANPAK GEORDEND Uitvoering Personeel Succes De vraag beantwoord OrganisatieKracht Efficiënt + Doelgericht BestuurMachtBesluiten

14 MEERWAARDE Betere ontwikkelingskansen en resultaten Speciaal onderwijs in haar eigen kracht Partners in hun eigen kracht Samen is meer dan dubbele expertise Versterken van zorgbreedte en leerlingenzorg Continuüm van onderwijs wordt uitgebreid Samen moet efficiëntie en effectiviteit opleveren Eigen belang betrokken instellingen …………………………………..

15 OPDRACHT Versterk de gouden driehoek leerling – ouder – leerkracht Handelingsgericht werken Binnen 1-zorgroute Met alle partners Gericht op expertiseoverdracht Efficiënt en effectief

16 KADER: 1 -ZORGROUTE Zorgteam Groepsniveau Schoolniveau Bovenschoolsniveau HGW Groepsplan HP Leerling Ouders Deskundigheids- bevordering Consultatie Zorgoverleg Indicatietraject referentiemodel van samenwerking Zorgadviesteam

17 WAT WERKT REGIE – KADER – RESULTAAT ZORG in en om de SCHOOL (ZioS) – Zorgteam op schoolniveau – Zorg en Adviesteam op niveau samenwerkingsverband

18 Reden aansluiting zorg bij school? alle kinderen (van 4 tot 18 (23) jaar) 2e leefmilieu (1000 uur / jaar) Preventief: vindplaats -> signaleerder informant -> dossierdrager professionele samenwerkingspartner voor hulpverleners handelingsadviezen voor leerkrachten laagdrempelige toegang -> groter bereik voor preventieve programma’s -) integrale onderwijs-zorg-keten (= middel) -) één kind (of gezin), één plan (= doel) (vroegtijdig + zoveel als nodig, niet meer dan noodzakelijk)

19 Landelijke zorgstructuur PO-JZ Zorgteam -één kind, één plan -óp school -‘eenvoudige’ problematiek -multidisciplinair: IB’er + jvk + smw (+ ouders) -analyse + verheldering onderwijs + zorgbehoeften -handelingsadviezen school -snelle actie + korte lijnen -licht ambulante hulp Zorgteam -één kind, één plan -óp school -‘eenvoudige’ problematiek -multidisciplinair: IB’er + jvk + smw (+ ouders) -analyse + verheldering onderwijs + zorgbehoeften -handelingsadviezen school -snelle actie + korte lijnen -licht ambulante hulp Zorg- en advies Team -één kind, één plan -bovenschools / WSNS -complexe problematiek -multidisciplinair: WSNS + jeugdarts + smw + orthopedagoog + BJZ + REC e.a. (+ ouders) -analyse + verheldering onderwijs + zorgbehoeften -aanvullend onderzoek -handelingsadviezen school -licht ambulante hulp -indicatiestelling voorbereiden -toeleiding OZA Zorg- en advies Team -één kind, één plan -bovenschools / WSNS -complexe problematiek -multidisciplinair: WSNS + jeugdarts + smw + orthopedagoog + BJZ + REC e.a. (+ ouders) -analyse + verheldering onderwijs + zorgbehoeften -aanvullend onderzoek -handelingsadviezen school -licht ambulante hulp -indicatiestelling voorbereiden -toeleiding OZA

20 Zorg in en om de school Onderdeel van Passend onderwijs Verplicht: –aansluiting schoolbesturen op gemeenten –Signaleren en melden ZAT (verbonden met CJG) voor multidisciplinaire toeleiding naar onderwijs- zorgarrangementen, (V)SO –Regierol gemeente –LEA/REA 19

21 REALISTISCHE VERWACHTINGSPATRONEN Niet elk ideaal is (direct) te verwezenlijken Aansluiten bij het bestaande Er is nog meer te doen Verandercapaciteit is niet onbeperkt Op maat uitvoering svp

22 PIRAMIDE van JAAP

23 WERKAGENDA Even doorrekenen Dan aan de slag !! En weet ……….. het succes zit in de zaal Maar iemand moet beginnen…….. Want als niet ik ….. Als niet nu …… Als niet hier.....

24 …… en waarvoor ook alweer?

25 Waar we het voor doen !


Download ppt "SWV Walcheren Zorg in en om de School (ZioS) ‘Samenwerken op maat’ Bart van Kessel 06-22939682 Datum21 september 2011 Middelburg."

Verwante presentaties


Ads door Google