De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWV Walcheren Zorg in en om de School (ZioS) ‘Samenwerken op maat’

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWV Walcheren Zorg in en om de School (ZioS) ‘Samenwerken op maat’"— Transcript van de presentatie:

1 SWV Walcheren Zorg in en om de School (ZioS) ‘Samenwerken op maat’
Bart van Kessel Datum 21 september Middelburg

2 ‘Gedragswerk’ Er waren eens … leerlingen die tussen wal en schip vielen... En iedereen vond dat er iets moest gebeuren…en deed erg zijn best… Maar toch bleven er leerlingen buiten de boot vallen!

3 Effectieve samenwerking:
SUCCESFACTOREN Effectieve samenwerking: Gevoel voor urgentie Geregisseerde samenwerking Duidelijk interventie- en handelingskader Sturingsmogelijkheden op basis van resultaten Realistische verwachtingspatronen

4 URGENTIE VRAAG voor VANDAAG
Passende onderwijs/zorgarrangementen Zo thuisnabij mogelijk Binnen de organisatorische mogelijkheden p.s. ongeacht welke regelgeving gisteren – vandaag – morgen

5 WAAROM ? Niet in het busje Krimp Expertise komt naar je toe
Kosten meestal lager Samenwerking met ouders makkelijker

6 Zorg in en om de School draait om ……… ?
SCHOT voor de BOEG Zorg in en om de School draait om ……… ? SAMENWERKEN

7 1) Forming (oriëntatiefase - info - doel)
GROEPSDYNAMICA 1) Forming (oriëntatiefase - info - doel) 2) Storming (Conflictfase - regievraag) 3) Norming (Regelfase - afspraken) 4) Performing (Productiviteitsfase) 5) Termination (Einde groep) Elke groep met een eigen tempo. - Elk lid heeft een taak- en procesrol.

8 HANDELINGSKADER SPEELVELD
Wat moet het vertrekpunt zijn voor de aanpak, de uitwerking, het resultaat ?

9 leerkrachten + medewerkers
SPEELVELD O U D E R S Beleid en bestuur Passend Onderwijs Gemeente(n) bestuur B U R G E S LEA Onderwijs- Organisatie Jeugd- Voorzieningen Schakel- functie ZAT Leerlingen + Jeugd leerkrachten + medewerkers

10 maar de leerlingen met hun leer- en gedragsvragen als vertrekpunt!
ANDERE INVALSHOEK Niet het beleid, maar de leerlingen met hun leer- en gedragsvragen als vertrekpunt! n.b. wat goed is voor zorgleerlingen is ook goed voor alle andere leerlingen

11 leerkrachten + medewerkers
SPEELVELD Leerlingen + Jeugd leerkrachten + medewerkers B U R G E S O U D E R S Onderwijs- Organisatie Jeugd- Voorzieningen Schakel- functie ZAT Beleid en bestuur Passend Onderwijs Gemeente(n) bestuur LEA

12 Uitvoering Personeel Succes De vraag beantwoord Organisatie Kracht
AANPAK GEORDEND Uitvoering Personeel Succes De vraag beantwoord Organisatie Kracht Efficiënt + Doelgericht Bestuur Macht Besluiten

13 MEERWAARDE Betere ontwikkelingskansen en resultaten
Speciaal onderwijs in haar eigen kracht Partners in hun eigen kracht Samen is meer dan dubbele expertise Versterken van zorgbreedte en leerlingenzorg Continuüm van onderwijs wordt uitgebreid Samen moet efficiëntie en effectiviteit opleveren Eigen belang betrokken instellingen …………………………………..

14 OPDRACHT Versterk de gouden driehoek leerling – ouder – leerkracht Handelingsgericht werken Binnen 1-zorgroute Met alle partners Gericht op expertiseoverdracht Efficiënt en effectief

15 KADER: 1-ZORGROUTE Groepsniveau Schoolniveau Bovenschoolsniveau HGW
Zorgteam Deskundigheids- bevordering Consultatie Zorgoverleg Indicatietraject referentiemodel van samenwerking Zorgadviesteam HGW Groepsplan HP Leerling Ouders

16 WAT WERKT REGIE – KADER – RESULTAAT ZORG in en om de SCHOOL (ZioS)
Zorgteam op schoolniveau Zorg en Adviesteam op niveau samenwerkingsverband

17 Reden aansluiting zorg bij school?
alle kinderen (van 4 tot 18 (23) jaar) 2e leefmilieu (1000 uur / jaar) Preventief: vindplaats -> signaleerder informant -> dossierdrager professionele samenwerkingspartner voor hulpverleners handelingsadviezen voor leerkrachten laagdrempelige toegang -> groter bereik voor preventieve programma’s -) integrale onderwijs-zorg-keten (= middel) -) één kind (of gezin), één plan (= doel) (vroegtijdig + zoveel als nodig, niet meer dan noodzakelijk)

18 Landelijke zorgstructuur PO-JZ
Zorgteam één kind, één plan óp school ‘eenvoudige’ problematiek multidisciplinair: IB’er + jvk + smw (+ ouders) analyse + verheldering onderwijs + zorgbehoeften handelingsadviezen school snelle actie + korte lijnen licht ambulante hulp Zorg- en advies Team één kind, één plan bovenschools / WSNS complexe problematiek multidisciplinair: WSNS + jeugdarts + smw + orthopedagoog + BJZ + REC e.a. (+ ouders) analyse + verheldering onderwijs + zorgbehoeften - aanvullend onderzoek - handelingsadviezen school licht ambulante hulp indicatiestelling voorbereiden toeleiding OZA

19 Zorg in en om de school Onderdeel van Passend onderwijs Verplicht:
aansluiting schoolbesturen op gemeenten Signaleren en melden ZAT (verbonden met CJG) voor multidisciplinaire toeleiding naar onderwijs-zorgarrangementen, (V)SO Regierol gemeente LEA/REA 19

20 REALISTISCHE VERWACHTINGSPATRONEN
Niet elk ideaal is (direct) te verwezenlijken Aansluiten bij het bestaande Er is nog meer te doen Verandercapaciteit is niet onbeperkt Op maat uitvoering svp

21 PIRAMIDE van JAAP

22 WERKAGENDA Even doorrekenen Dan aan de slag !!
En weet ……….. het succes zit in de zaal Maar iemand moet beginnen…….. Want als niet ik ….. Als niet nu …… Als niet hier .....

23 …… en waarvoor ook alweer?

24 Waar we het voor doen !


Download ppt "SWV Walcheren Zorg in en om de School (ZioS) ‘Samenwerken op maat’"

Verwante presentaties


Ads door Google