De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over sluiting en sluitingsuren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over sluiting en sluitingsuren"— Transcript van de presentatie:

1 Over sluiting en sluitingsuren
Geschreven door Tom Vander Beken

2 Tom Vander Beken Prof aan de universiteit Gent
Doceert Rechten en Criminologie Expertise: studie van de stafrechtsbedeling

3 1. Inleiding Omschrijving besproken onderwerp: sluiting en sluitingsuren van dancings Bevoegdheden burgemeesters Wanneer en op welke manier mogen ze ingrijpen Standpunten Hof van Cassatie en Raad van State

4 2. Individuele maatregelen
De Gemeentewet De Milieuwetgeving

5 2.1. De gemeentewet Artikelen 133, 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet verplichten de gemeente en de burgemeester de nodige maatregelen te treffen met het oog op het vrijwaren van de openbare orde. Artikel 135 van deze wet geeft hen de taak ‘te voorzien, ten behoeven van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen’. Dancings of cafés sluiten omdat zij teveel overlast veroorzaken is mogelijk doch dient gebaseerd te zijn op duidelijke aanwijsbare en aanvaardbare feiten.

6 2.2. De Milieuwetgeving Een inrichting met dansgelegenheid waarvan totale oppervlakte tussen de 100 en 300m² worden in de VLAREM-wetgeving als meldingsplichtige inrichting klasse 3 omschreven. De exploitant moet vooraf melding doen aan het College van Burgemeester en Schepenen als men hinderlijk beschouwende activiteiten gaat uitvoeren. Een inrichting met dansgelegenheid waarvan totale oppervlakte meer dan 300m² bedraagt wordt in de VLAREM-wetgeving en vergunningsplichtige klasse 2 genoemd. De exploitant moet over een milieuvergunning beschikken voor de activiteiten kunnne worden aangevat.

7 2.2. De Milieuwetgeving (vervolg)
Indien een dansgelegenheid met oppervlakte tussen 100 en 300m² geëxploiteerd wordt in de strijd met de algemene en sectoriële voorwaarden kan de burgemeester deze laten sluiten. Indien een dansgelegenheid met oppervlakte tussen 100 en 300m² geen vergunning heeft of in strijd is met de vergunningsvoorwaarden kan de burgemeester deze laten sluiten.

8 3. Algemene maatregelen Invoeren van:
Fase 1: regionaal sluitingsuur Fase 2: Algemeen sluitingsuur Dancings met oppervlakte < 100m² of gewone cafés worden in de Vlaamse milieuwetgeving niet als hinderlijke inrichtingen beschouwd en vallen dus niet onder het Vlaamse sluitingsuur.

9 4. Besluit Verwarrende toestand
Algemeen sluitingsuur voor dancings maar geen algemeen sluitingsuur voor etablissementen wier toestand niet in de milieuwetgeving wordt geregeld. Sluitingsuur cafés afhankelijk van initiatieven van hun gemeente en meningsverschil tussen Hof van Cassatie en Raad van State

10 Bedankt voor u aandacht


Download ppt "Over sluiting en sluitingsuren"

Verwante presentaties


Ads door Google