De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid: macht en onmacht van bestuurlijke aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid: macht en onmacht van bestuurlijke aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid: macht en onmacht van bestuurlijke aanpak

2 Maasmechelen gesitueerd
grensgemeente op kruispunt van internationale wegen Euregio +/ inwoners in de schaduw van Maastricht en Genk ééngemeente zone evoluerend ->meergemeentezone 27 april 2010

3 Maasmechelen gesitueerd
Gekend van : Veel groen, de Maas en … Maasmechelen Village ex-mijngemeente : 78 nationaliteiten 44 % allochtonie basisonderwijs: 26 % niet het Ned. als moedertaal hoogste werkloosheid van Vlaanderen behoort tot de kansarmste gemeenten van Vlaanderen beperkte lokale inkomsten hoge uitgaven in de sociale sector 27 april 2010

4 Bevoegdheden burgemeester
Veiligheid & de bevoegdheden van de burgemeester. Verantwoordelijke bestuurlijke politie: handhaving openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid. Verordenende bevoegdheid. Belast met de uitvoering van politiewetten, politiedecreten, politiebesluiten, … Gezag van de burgemeester over de korpschef die belast is met de leiding van het politiekorps. 27 april 2010

5 Openbare overlast Openbare overlast (EEN definitie) :
Licht vorm van ordeverstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en reinheid, mbt: Individuele, collectieve of materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kan verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners kan beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt. 27 april 2010

6 Criminaliteit Een maatschappelijk onaanvaardbare gedraging sanctioneerbaar via een inbreuk omschreven in : het strafwetboek, (vb. diefstal) een decreet, (Vb. Vlaams milieuhandhavingsdecreet) bijzondere wetten. (Vb. horecawet) 27 april 2010

7 Openbare overlast Hulpmiddelen bestuurlijke autoriteit :
Gemeentelijke verordeningen, Gemeentelijke verordeningen sanctioneerbaar met GAS, Vergunningenbeleid (Beperkingen, weigeringen, intrekken, optreden igv hoogdringendheid, …) Bijzondere aandacht vragen via toezicht lokale politie, gemeenschapswachten, 27 april 2010

8 Openbare overlast Probleem in de handhaving :
inbreuken op verordeningen: GAS: ntm vervolgingsbeleid parket vergunningen: motivatieplicht - WELKE INFORMATIE MAG WORDEN MEEGEDEELD AAN DE BURGEMEESTER, - WELKE INFORMATIE MAG WORDEN GEBRUIKT, - HOUDING TOEZICHTSORGANEN BIJ BEROEP. bijzondere aandacht ? of “pesten” ? “gezag” over politie: is overlast een kerntaak politie ? 27 april 2010

9 Criminaliteit Hulpmiddelen bestuurlijke autoriteit : PREVENTIE
Bij vermenging van de bovenwereld met de onderwereld: tegenhouden via een vergunningenbeleid ? Weigering in Ned., uitwijk naar België, Witwassen / vermogensdraagkracht, Misbruik van vastgoed. 27 april 2010

10 Criminaliteit Probleem in de handhaving :
Gebruik van gerechtelijke informatie (uit Nederland of België) als motivatie bij het beperken en / of weigeren van sommige economische activiteiten door x of y. Quid met harde informatie / zachte informatie ? België kent geen BIBOB-wetgeving zoals Nederland. 27 april 2010

11 Niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken.
Informatie ? Probleem in de handhaving : Casus Niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken. 27 april 2010

12 Moraliteitsonderzoek (240i) exploitant “drankslijterij”
Informatie ? Probleem in de handhaving : Casus Moraliteitsonderzoek (240i) exploitant “drankslijterij” Verouderde wetgeving naar uitsluitingsgronden (vb. drugdealer kan, een heler niet) Enkel veroordelingen mogen gebruikt, niet een gemotiveerd advies van politie 27 april 2010

13 Informatie ? Probleem in de handhaving : Casus Café / vzw ?
“Drankslijterij” of geen “drankslijterij” Andere regels van kracht 27 april 2010

14 Informatie ? Probleem in de handhaving : Casus
Convenant kansspelinrichting klasse II (lunaparken) : Zelfde situatie, zelfde argumentatie : twee verschillende besluiten van de raad van state bij weigering afleveren exploitatieconvenant. 27 april 2010

15 Informatie ? Probleem in de handhaving : Casus
Sluiten van een drankgelegenheid : - Tijdelijkheid van het sluiten ; - motivatieplicht (welke informatie gebruiken) 27 april 2010

16 Informatie ? Probleem in de handhaving : Casus
Opening van een feestzaal : - Informatierecht (?) burgemeester ivm : oorsprong van vermogen 27 april 2010

17 Informatie ? Kunstgreep: “ontradend gesprek” met de aanvrager
dossier rekken Maar: Geen wettelijke basis. De aanhouder wint. 27 april 2010

18 Besluiten : Cfr. kadernota integrale veiligheid – 2004:
Een geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit veronderstelt een geheel van maatregelen van bestuurlijk-preventieve aard en initiatieven op gerechtelijk-repressief vlak. Voor informatie-uitwisseling met niet-politionele overheden bestaat geen wettelijke basis. 27 april 2010

19 Besluiten : Noodzaak aan wettelijke initiatieven om de obstakels voor de informatie-uitwisseling tussen gerechtelijke diensten en het openbaar bestuur uit de weg te ruimen, met eerbiediging voor: Grondrechten van de burger, Bescherming privé-leven. Inzagerecht strafrechtsdossiers voor bestuurlijke doeleinden. 27 april 2010

20 ? ? ? Zijn er nog vragen ? georges.lenssen@maasmechelen.be
27 april 2010


Download ppt "Veiligheid: macht en onmacht van bestuurlijke aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google