De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 grensgemeente op kruispunt van internationale wegen Euregio +/- 37.000 inwoners in de schaduw van Maastricht en Genk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 grensgemeente op kruispunt van internationale wegen Euregio +/- 37.000 inwoners in de schaduw van Maastricht en Genk."— Transcript van de presentatie:

1 1 georges.lenssen@maasmechelen.be

2 grensgemeente op kruispunt van internationale wegen Euregio +/- 37.000 inwoners in de schaduw van Maastricht en Genk ééngemeente zone evoluerend ->meergemeentezone 2 27 april 2010 Maasmechelen gesitueerd georges.lenssen@maasmechelen.be

3 Gekend van : Veel groen, de Maas en … Maasmechelen Village ex-mijngemeente : 78 nationaliteiten 44 % allochtonie basisonderwijs: 26 % niet het Ned. als moedertaal hoogste werkloosheid van Vlaanderen behoort tot de kansarmste gemeenten van Vlaanderen beperkte lokale inkomsten hoge uitgaven in de sociale sector 3 Maasmechelen gesitueerd georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010

4 4 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Bevoegdheden burgemeester

5 Openbare overlast (EEN definitie) : Licht vorm van ordeverstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en reinheid, mbt: Individuele, collectieve of materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kan verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners kan beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt. 5 Openbare overlast georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010

6 Een maatschappelijk onaanvaardbare gedraging sanctioneerbaar via een inbreuk omschreven in : - het strafwetboek, (vb. diefstal) - een decreet, (Vb. Vlaams milieuhandhavingsdecreet) - bijzondere wetten. (Vb. horecawet) 6 Criminaliteit georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010

7 Hulpmiddelen bestuurlijke autoriteit : -Gemeentelijke verordeningen, -Gemeentelijke verordeningen sanctioneerbaar met GAS, - Vergunningenbeleid (Beperkingen, weigeringen, intrekken, optreden igv hoogdringendheid, …) - Bijzondere aandacht vragen via toezicht lokale politie, gemeenschapswachten, - … 7 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Openbare overlast

8 Probleem in de handhaving : - inbreuken op verordeningen: - GAS: ntm - vervolgingsbeleid parket - vergunningen: motivatieplicht - WELKE INFORMATIE MAG WORDEN MEEGEDEELD AAN DE BURGEMEESTER, - WELKE INFORMATIE MAG WORDEN GEBRUIKT, - HOUDING TOEZICHTSORGANEN BIJ BEROEP. - bijzondere aandacht ? of “pesten” ? - “gezag” over politie: is overlast een kerntaak politie ? 8 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Openbare overlast

9 Hulpmiddelen bestuurlijke autoriteit : PREVENTIE Bij vermenging van de bovenwereld met de onderwereld: tegenhouden via een vergunningenbeleid ? -Weigering in Ned., uitwijk naar België, -Witwassen / vermogensdraagkracht, -Misbruik van vastgoed. 9 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Criminaliteit

10 Probleem in de handhaving : GEBRUIK VAN GERECHTELIJKE INFORMATIE (uit Nederland of België) ALS MOTIVATIE BIJ HET BEPERKEN EN / OF WEIGEREN VAN SOMMIGE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN DOOR X OF Y. Quid met HARDE INFORMATIE / ZACHTE INFORMATIE ? België kent geen BIBOB-wetgeving zoals Nederland. 10 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Criminaliteit

11 Probleem in de handhaving : Casus Niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken. 11 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Informatie ?

12 Probleem in de handhaving : Casus Moraliteitsonderzoek (240i) exploitant “drankslijterij” - Verouderde wetgeving naar uitsluitingsgronden (vb. drugdealer kan, een heler niet) - Enkel veroordelingen mogen gebruikt, niet een gemotiveerd advies van politie 12 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Informatie ?

13 Probleem in de handhaving : Casus Café / vzw ? “Drankslijterij” of geen “drankslijterij” Andere regels van kracht 13 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Informatie ?

14 Probleem in de handhaving : Casus - Convenant kansspelinrichting klasse II (lunaparken) : Zelfde situatie, zelfde argumentatie : twee verschillende besluiten van de raad van state bij weigering afleveren exploitatieconvenant. 14 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Informatie ?

15 Probleem in de handhaving : Casus - Sluiten van een drankgelegenheid : - Tijdelijkheid van het sluiten ; - motivatieplicht (welke informatie gebruiken) 15 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Informatie ?

16 Probleem in de handhaving : Casus - Opening van een feestzaal : - Informatierecht (?) burgemeester ivm : oorsprong van vermogen 16 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Informatie ?

17 Kunstgreep: - “ontradend gesprek” met de aanvrager - dossier rekken Maar: Geen wettelijke basis. De aanhouder wint. 17 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010 Informatie ?

18 Besluiten : Cfr. kadernota integrale veiligheid – 2004: -Een geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit veronderstelt een geheel van maatregelen van bestuurlijk-preventieve aard en initiatieven op gerechtelijk-repressief vlak. -Voor informatie-uitwisseling met niet-politionele overheden bestaat geen wettelijke basis. 18 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010

19 Besluiten : Noodzaak aan wettelijke initiatieven om de obstakels voor de informatie-uitwisseling tussen gerechtelijke diensten en het openbaar bestuur uit de weg te ruimen, met eerbiediging voor: -Grondrechten van de burger, -Bescherming privé-leven. Inzagerecht strafrechtsdossiers voor bestuurlijke doeleinden. 19 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010

20 Zijn er nog vragen ? ? ? ? 20 georges.lenssen@maasmechelen.be 27 april 2010


Download ppt "1 grensgemeente op kruispunt van internationale wegen Euregio +/- 37.000 inwoners in de schaduw van Maastricht en Genk."

Verwante presentaties


Ads door Google