De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intervisie Woonhygiëne Toepassing Nieuwe gemeentewet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intervisie Woonhygiëne Toepassing Nieuwe gemeentewet"— Transcript van de presentatie:

1 Intervisie Woonhygiëne Toepassing Nieuwe gemeentewet
Definitie woonhygiëne Art 133 en 135§2 Gevaar voor de Volksgezondheid Communicatieverloop: Aanpak klacht/veroorzaker Besluit van de Burgemeester Nazorg

2 Definitie woonvervuiling
Door bewoners veroorzaakte hinder van stank en (on)gedierte Gevolg van aanwezigheid van Grote hoeveelheden afval Afval van etenswaren Menselijke en/of dierlijke uitwerpselen Een (te) groot aantal (onverzorgde) huisdieren > dikwijls combinatie van oorzaken Wanneer is de openbare GEZONDHEID/ VEILIGHEID in GEVAAR?

3 Nieuwe gemeentewet Art 133: Burgemeester is de verantwoordelijke overheid inzake bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente. Art 135§2 De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: 5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden; Epidemie: ongunstig verschijnsel (meestal ziekte) in een grotere frequentie dan normaal. In eerste instantie voor besmettelijke ziekten gebruikt, maar later ook voor niet-besmettelijke aandoeningen zoals bronchitis, maagzweren, hart- en vaatziekten en allerlei (kwaadaardige) gezwellen. Epizoötieeën = Epidemieën onder dieren Als het probleem via het hulpverleningstraject kan worden opgelost, des te beter. De NGW is enkel een wettelijk kader om extremen situaties te kunnen aanpakken.

4 Delicate grens Wanneer evolueert een woonvervuiling tot een situatie met gevaar voor openbare gezondheid/veiligheid?

5 Norm ligt voor ieder individu anders
Delicate grens Norm ligt voor ieder individu anders 5

6 Gevaar voor volksgezondheid/veiligheid
Geuroverlast Opstapeling van afval Aanwezigheid van huisdieren Besmettingsrisico: uitwerpselen Ongedierte Ratten en muizen Vlooien Kakkerlakken Vliegen Veiligheid Brandgevaar Instortingsgevaar

7 Aanwezigheid van dieren
Geuroverlast Aanwezigheid van dieren Opstapeling van afval

8 Aanwezigheid van dieren
Geuroverlast Aanwezigheid van dieren Opstapeling van afval Organisch afval: verwijdering noodzakelijk Grof afval: bij aanwezigheid van ongedierte verwijderen Verzamelwoede: bij aanwezigheid van ongedierte verwijderen LET OP: eerste ongedierte bestrijden, dan pas afval verwijderen Combinatie van 3 factoren bepaald onaangename geur: Huisvesting: gepaste ruimte? waar aanwezig? Onderhoudszorg: aangepast aan dier? zieke dieren? Aantal dieren: hoe meer, hoe meer kans op geur. Vergunningsplicht? 20 papegaaien, 5 honden, 50 katten, 50 konijnen en 50 knaagdieren

9 Geuroverlast Aanwezigheid van dieren Opstapeling van afval

10 Besmettingsgevaar Contact met uitwerpselen kan infectieziekten veroorzaken van dier op mens of van mens op mens Uitwerpselen en ook urine

11 Ongedierte kakkerlakken Ratten en muizen

12 Ongedierte kakkerlakken Ratten en muizen
Zijn dragers van bacteriën en schimmels die ze kunnen overbrengen op ons voedsel Professionele bestrijding noodzakelijk Worden aangetrokken tot etensresten. Zijn soms besmet met virussen die worden verspreid via uitwerpselen. Besmetting van mens gebeurt voornamelijk door huidcontact met urine van geïnfecteerde dieren. voedingsbronnen (etensresten, afval ed) worden verwijderd en etensvoorraden worden afgedekt. Ook een goede woninghygiëne (regelmatig schoonmaken,…) is noodzakelijk om te voorkomen dat de dieren nog tot de woning worden aangetrokken 12

13 Ongedierte vliegen vlooien Worden niet aangetrokken tot etensresten.
Huisdier en omgeving moeten behandeld worden. Leven op uitwerpselen en/of afval . Kunnen ziektekiemen overbrengen op ons voedsel.

14 Veiligheid Belemmering doorgang instortingsgevaar brandgevaar
opstapeling van karton of papier; kleren of andere goed brandbare stoffen

15 Communicatieverloop Aanpak klacht/veroorzaker
Intake: Wie zijn de klagers en veroorzakers? Wat zijn de klachten? -> eerste aanspreekpunt? Relevantie: plaatsbezoek noodzakelijk? Andere diensten betrekken? Acties: afspraken met veroorzaker, aanmaningsbrief, gepaste termijn Besluit van Burgemeester: maatregelen moeten in verhouding zijn met het gevaar.

16 Communicatieverloop Plaatsbezoek
Vaststellingen buiten en binnen de woning (app). Vb In de keuken ligt een hoop afval en er lopen veel dieren rond in de woning: Nee. Wel: Op het aanrecht werd handenvolle vervallen etensresten vastgesteld en een 20-tal te wassen kopjes, pannen ed. Zowel in de leefruimtes als in de slaapkamers en badkamer werd in totaal 5 vogels, 7 poezen, 3 hamster en 1 hond geteld. Er werden ook dierlijke uitwerpselen opegmerkt op de vloer van de living.

17 Communicatieverloop Plaatsbezoek
Liefst vrijwillig betreding na afspraak. MAAR als er ernstige redenen zijn kan de Burgemeester een deskundige aanduiden die zonder huiszoekingsbevel de woning mag betreden. De bewoner moet wel op de hoogte worden gebracht van toegangsuur en –dag. Objectieve vaststellingen in een verslag: concrete gegevens, exacte feiten in duidelijke termen Vb In de keuken ligt een hoop afval en er lopen veel dieren rond in de woning: Nee. Wel: Op het aanrecht werd handenvolle vervallen etensresten vastgesteld en een 20-tal te wassen kopjes, pannen ed. Zowel in de leefruimtes als in de slaapkamers en badkamer werd in totaal 5 vogels, 7 poezen, 3 hamster en 1 hond geteld. Er werden ook dierlijke uitwerpselen opegmerkt op de vloer van de living. 17

18 Communicatieverloop Aanmaning
Afhankelijk van de ernst en bereidwilligheid tot medewerking kan een duidelijke termijn worden afgesproken voor gepaste herstel-, opruim- of ontsmettingswerken. Opvolging noodzakelijk: Indien geen medewerking wordt opgemerkt na de realistische termijn, kan worden overgegaan tot Besluit van Burgemeester. Besluit van Burgemeester is geen duurzame oplossing, kan wel tijdelijk de situatie ontmijnen en is meestal een laatste stap in situaties die te lang blijven aanslepen en ernstige hinder veroorzaken.

19 Communicatieverloop Besluit van Burgemeester
Chronologische weergave klacht en acties. Motivering tot opmaak besluit Duidelijk formulering van dwingende maatregelen. Geen zwaardere maatregelen opleggen dan noodzakelijk (verhouding individu-maatschappij) Afschrift aan veroorzaker en eventuele eigenaars en andere betrokken diensten

20 Besluit van Burgemeester voorbeeld
Gelet op de artikelen 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet van 1 juni 1989; Gelet op de klachten van bewoners van 2 gelijkvloers appartementen te over stank en aanwezigheid van kakkerlakken ten gevolg van de woningvervuiling van het appartement op eerste verdieping, eigendom van …, waarin eveneens … is ingeschreven en aldaar verblijft; Gelet op de akte dd … opgesteld door … , houdende vaststelling inzake volksgezondheid, waarin de nodige vaststellingen worden gedaan over de hygiënische toestand van het appartement en terras; Gelet op de aangetekende brief van (datum, afzender) eveneens verzonden bij gewone brief, dat de bewoners de gepaste maatregelen moeten nemen om het aanwezige vuil in het appartement en terras te verwijderen en terug in een gezonde toestand te brengen, zodat het terug leefbaar wordt voor zowel de bewoners als de medebewoners uit het appartementsgebouw; 20

21 Besluit van Burgemeester voorbeeld
Overwegende dat bijkomende administratieve akten werden opgesteld door … op …, waarin wordt vastgesteld dat aan de bestaande toestand, niettegenstaande de beloftes van de bewoners, geen verandering is gebeurd; Overwegende dat het daarom aangewezen is om de gepaste maatregelen te nemen in toepassing van artikel 135, §2, 5° van de NGW en <actie vermelden> , teneinde de onhygiënische toestand op te heffen; Overwegende dat het wenselijk is om, gelet op de aanwezigheid van allerlei ongedierte zoals vermeld in de verschillende administratieve akten, een externe firma te vorderen om dit ongedierte te bestrijden en, indien dit noodzakelijk is, ontsmetting van het appartement, garage en tuin over te gaan; 21

22 Besluit van Burgemeester
Artikel 1 : De woning/ appartement, gelegen te…, eigendom van …, en aldaar wonend, zal <actie vermelden> vanaf <datum>. Artikel 2: Voor deze <actie vermelden> zal een externe firma aangesteld worden die de gepaste maatregelen zal treffen om het appartement in een hygiënisch aanvaardbare toestand te brengen. OF: <Deze acties> zal worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten. Artikel 3 : De kosten verbonden aan <deze actie> worden ten laste gelegd van de eigenaar/bewoners van de woning/het appartement. 22

23 Nazorg Om herhaling te vermijden: zorg- en hulpverleningstraject zeer belangrijk! Samenwerking met andere diensten: OCMW’s, thuiszorgdiensten, jongerenwelzijn, ed

24 Bedankt voor uw aandacht.
Zijn er nog vragen?


Download ppt "Intervisie Woonhygiëne Toepassing Nieuwe gemeentewet"

Verwante presentaties


Ads door Google