De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intervisie Woonhygiëne Toepassing Nieuwe gemeentewet  Definitie woonhygiëne  Art 133 en 135§2  Gevaar voor de Volksgezondheid  Communicatieverloop:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intervisie Woonhygiëne Toepassing Nieuwe gemeentewet  Definitie woonhygiëne  Art 133 en 135§2  Gevaar voor de Volksgezondheid  Communicatieverloop:"— Transcript van de presentatie:

1 Intervisie Woonhygiëne Toepassing Nieuwe gemeentewet  Definitie woonhygiëne  Art 133 en 135§2  Gevaar voor de Volksgezondheid  Communicatieverloop:  Aanpak klacht/veroorzaker  Besluit van de Burgemeester  Nazorg

2 Definitie woonvervuiling •Door bewoners veroorzaakte hinder van stank en (on)gedierte •Gevolg van aanwezigheid van •Grote hoeveelheden afval •Afval van etenswaren •Menselijke en/of dierlijke uitwerpselen •Een (te) groot aantal (onverzorgde) huisdieren –> dikwijls combinatie van oorzaken Wanneer is de openbare GEZONDHEID/ VEILIGHEID in GEVAAR?

3 Nieuwe gemeentewet •Art 133: Burgemeester is de verantwoordelijke overheid inzake bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente. •Art 135§2 De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: 5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;

4 Delicate grens Wanneer evolueert een woonvervuiling tot een situatie met gevaar voor openbare gezondheid/veiligheid?

5 Delicate grens Norm ligt voor ieder individu anders

6 Gevaar voor volksgezondheid/veiligheid •Geuroverlast –Opstapeling van afval –Aanwezigheid van huisdieren •Besmettingsrisico: uitwerpselen •Ongedierte –Ratten en muizen –Vlooien –Kakkerlakken –Vliegen •Veiligheid –Brandgevaar –Instortingsgevaar

7 Geuroverlast Opstapeling van afval Aanwezigheid van dieren

8 Geuroverlast Opstapeling van afval •Organisch afval: verwijdering noodzakelijk •Grof afval: bij aanwezigheid van ongedierte verwijderen •Verzamelwoede: bij aanwezigheid van ongedierte verwijderen LET OP: eerste ongedierte bestrijden, dan pas afval verwijderen Aanwezigheid van dieren Combinatie van 3 factoren bepaald onaangename geur: •Huisvesting: gepaste ruimte? waar aanwezig? •Onderhoudszorg: aangepast aan dier? zieke dieren? •Aantal dieren: hoe meer, hoe meer kans op geur. Vergunningsplicht? 20 papegaaien, 5 honden, 50 katten, 50 konijnen en 50 knaagdieren

9 Geuroverlast Opstapeling van afval Aanwezigheid van dieren

10 Besmettingsgevaar Contact met uitwerpselen kan infectieziekten veroorzaken van dier op mens of van mens op mens

11 Ongedierte Ratten en muizen kakkerlakken

12 Ongedierte Ratten en muizen kakkerlakken •Worden aangetrokken tot etensresten. •Zijn soms besmet met virussen die worden verspreid via uitwerpselen. •Besmetting van mens gebeurt voornamelijk door huidcontact met urine van geïnfecteerde dieren. •Zijn dragers van bacteriën en schimmels die ze kunnen overbrengen op ons voedsel •Professionele bestrijding noodzakelijk

13 Ongedierte vliegen vlooien •Worden niet aangetrokken tot etensresten. •Huisdier en omgeving moeten behandeld worden. •Leven op uitwerpselen en/of afval. •Kunnen ziektekiemen overbrengen op ons voedsel.

14 Veiligheid brandgevaar instortingsgevaar Belemmering doorgang

15 Communicatieverloop Aanpak klacht/veroorzaker •Intake: Wie zijn de klagers en veroorzakers? Wat zijn de klachten? -> eerste aanspreekpunt? •Relevantie: plaatsbezoek noodzakelijk? Andere diensten betrekken? •Acties: afspraken met veroorzaker, aanmaningsbrief, gepaste termijn •Besluit van Burgemeester: maatregelen moeten in verhouding zijn met het gevaar.

16 Communicatieverloop Plaatsbezoek •Vaststellingen buiten en binnen de woning (app).

17 Communicatieverloop Plaatsbezoek •Liefst vrijwillig betreding na afspraak. MAAR als er ernstige redenen zijn kan de Burgemeester een deskundige aanduiden die zonder huiszoekingsbevel de woning mag betreden. De bewoner moet wel op de hoogte worden gebracht van toegangsuur en – dag. •Objectieve vaststellingen in een verslag: concrete gegevens, exacte feiten in duidelijke termen

18 Communicatieverloop Aanmaning •Afhankelijk van de ernst en bereidwilligheid tot medewerking kan een duidelijke termijn worden afgesproken voor gepaste herstel-, opruim- of ontsmettingswerken. •Opvolging noodzakelijk: Indien geen medewerking wordt opgemerkt na de realistische termijn, kan worden overgegaan tot Besluit van Burgemeester.

19 Communicatieverloop Besluit van Burgemeester •Chronologische weergave klacht en acties. •Motivering tot opmaak besluit •Duidelijk formulering van dwingende maatregelen. •Geen zwaardere maatregelen opleggen dan noodzakelijk (verhouding individu-maatschappij) •Afschrift aan veroorzaker en eventuele eigenaars en andere betrokken diensten

20 Besluit van Burgemeester voorbeeld •Gelet op de artikelen 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet van 1 juni 1989; •Gelet op de klachten van bewoners van 2 gelijkvloers appartementen te over stank en aanwezigheid van kakkerlakken ten gevolg van de woningvervuiling van het appartement op eerste verdieping, eigendom van …, waarin eveneens … is ingeschreven en aldaar verblijft; •Gelet op de akte dd … opgesteld door …, houdende vaststelling inzake volksgezondheid, waarin de nodige vaststellingen worden gedaan over de hygiënische toestand van het appartement en terras; •Gelet op de aangetekende brief van (datum, afzender) eveneens verzonden bij gewone brief, dat de bewoners de gepaste maatregelen moeten nemen om het aanwezige vuil in het appartement en terras te verwijderen en terug in een gezonde toestand te brengen, zodat het terug leefbaar wordt voor zowel de bewoners als de medebewoners uit het appartementsgebouw;

21 Besluit van Burgemeester voorbeeld •Overwegende dat bijkomende administratieve akten werden opgesteld door … op …, waarin wordt vastgesteld dat aan de bestaande toestand, niettegenstaande de beloftes van de bewoners, geen verandering is gebeurd; •Overwegende dat het daarom aangewezen is om de gepaste maatregelen te nemen in toepassing van artikel 135, §2, 5° van de NGW en, teneinde de onhygiënische toestand op te heffen; •Overwegende dat het wenselijk is om, gelet op de aanwezigheid van allerlei ongedierte zoals vermeld in de verschillende administratieve akten, een externe firma te vorderen om dit ongedierte te bestrijden en, indien dit noodzakelijk is, ontsmetting van het appartement, garage en tuin over te gaan;

22 Besluit van Burgemeester BESLUIT Artikel 1 : De woning/ appartement, gelegen te…, eigendom van …, en aldaar wonend, zal vanaf. Artikel 2: Voor deze zal een externe firma aangesteld worden die de gepaste maatregelen zal treffen om het appartement in een hygiënisch aanvaardbare toestand te brengen. OF: zal worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten. Artikel 3 : De kosten verbonden aan worden ten laste gelegd van de eigenaar/bewoners van de woning/het appartement.

23 Nazorg •Om herhaling te vermijden: zorg- en hulpverleningstraject zeer belangrijk! •Samenwerking met andere diensten: OCMW’s, thuiszorgdiensten, jongerenwelzijn, ed

24 Bedankt voor uw aandacht. Zijn er nog vragen?


Download ppt "Intervisie Woonhygiëne Toepassing Nieuwe gemeentewet  Definitie woonhygiëne  Art 133 en 135§2  Gevaar voor de Volksgezondheid  Communicatieverloop:"

Verwante presentaties


Ads door Google