De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concretisering Leraar Plus en Onderwijskundig Meesterschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concretisering Leraar Plus en Onderwijskundig Meesterschap"— Transcript van de presentatie:

1 Concretisering Leraar Plus en Onderwijskundig Meesterschap
Orion 3 -herinrichting Concretisering Leraar Plus en Onderwijskundig Meesterschap

2 Twee trajecten Traject ‘leraar plus’
Traject ‘onderwijskundig meesterschap’ 3 tot 10 jaar ervaring 5+ ervaring ( vlieguren) of succesvolle afronding traject ‘excellente docent’ en aanbeveling vanuit de school Basisvaardigheden aanwezig Complexere docentvaardigheden worden beheerst Werken aan complexere docentvaardigheden Werken aan onderwijskundig meesterschap & persoonlijke effectiviteit Stevige basis leggen voor latere opstap naar LC functie Als opmaat voor een LC functie of basis uit te bouwen voor LC (bijvoorbeeld net benoemd)

3 Kader: ‘restricted’ naar ‘extended’ professional
Pro actief verbeteren primair proces in samenwerking met collega’s Beroep, school en eigen praktijk als referentiekader Delen van kennisbasis & collegiale toetsing Hanteren van meerdere kennisbronnen Ervaring als belangrijkste kennisbron Expertise wordt weinig en impliciet gedeeld Vasthouden aan routines & autonomie Eigen praktijk als primaire referentiekader

4 leerlijn ‘Systematisch Innoveren’
Leraar Plus: eigen handelen in de onderwijspraktijk Owk Meesterschap: begeleiden collectieve verandering Dialoog voeren met collega’s Projectmatig creëren Reflecteren Probleem analyseren Systematisch handelen Doel: Verbeteren van onderwijspraktijk door middel van praktijkonderzoek en implementatie. leerlijn ‘Systematisch Innoveren’

5 Inhoudelijke lijn Leraar Plus traject Onderwijskundig Meesterschap
Excellent docentschap Persoonlijk leiderschap Professionele identiteit & ontwikkeling Richting geven aan het leren van collega’s Praktijkonderzoek Succesvol innoveren Effectieve leeractiviteiten De school als organisatie: beleidscyclus en OGW Opbrengstgericht omgaan met verschillen De school als organisatie: veranderen & leren Scheppen van een rijke leeromgeving Projectmatig creëren 21st century skills Horizontale verantwoording

6 Opbouw traject Assessment & intake Kleinschalig praktijkonderzoek Of
Externe stage en opstellen implementatieplan Scholings-bijeenkomsten 12 bijeenkomsten variërend van 2 tot 5 uur Eindgesprek

7 Intake en assessment Doelen voor assessment (door Pi Educatie):
Selectie Nulmeting om later opbrengsten in kaart te kunnen brengen Doelen intakegesprek (KPC Groep): Reflectieinstrument Verwachtingenmanagement Verschillen in Leraar+ en Ond.Meesterschap: Leraar+ is vrij toegankelijk voor alle docenten als ‘basis-professionalisering vakbekwaamheid’. Hier vindt alleen intakegesprek plaats en geen assessment. Onderwijskundig Meesterschap wordt niet vrij toegankelijk. Hier is wel een assessment vereist, gebaseerd op de LC-competenties van Orion.

8 Stagebegeleiding Stage: doel is spiegelen aan een rolmodel en inzichten in de praktijk opdoen hoe je in het kader van de schoolontwikkeling kan implementeren en monitoren Projectleider Orion zoekt samen met de deelnemer een stageplek op basis van vooraf gestelde criteria Kerndocent KPC Groep begeleidt de stage extern

9 Opbrengsten leraar plus traject
Toont bereidheid om het professionele oordeelsvermogen continue te verbeteren door reflectie, kleinschalig praktijkonderzoek, het bijhouden van relevante literatuur en het opzetten en onderhouden van een functioneel netwerk Vertoont ondernemerschap en creativiteit in het continue verbeteren van de eigen praktijk Zoekt actief de verbinding met collega’s uit sectie, team en / of afdeling en draagt bij aan een cultuur waarin professioneel wordt samengewerkt Neemt verantwoordelijkheid en ruimte om eigen onderwijs te verbeteren binnen het gegeven kader en legt rekenschap af over de resultaten en de totstandkoming daarvan

10 Opbrengsten onderwijskundig meesterschap
Toont bereidheid onderwijskundige expertise en onderwijskundig leiderschap continue te verbeteren door reflectie, kleinschalig praktijkonderzoek, het bijhouden van relevante literatuur en het opzetten en onderhouden van een functioneel netwerk Handelt in de eigen klas excellent en is bereid zijn kennis te delen met collega’s en een voorbeeldfunctie in te nemen Werkt opbrengstgericht aan het implementeren en borgen van onderwijskundige veranderingen binnen de gegeven kaders vanuit een passende visie op het leren van docenten en onderwijskundig leiderschap Stimuleert een cultuur waarin professioneel wordt samengewerkt en verbindt collega’s aan een gezamenlijk geformuleerde ambitie

11 Organisatie: tijdsplanning
ONDERDEEL UUR TOTAAL UREN Acht scholingsbijeenkomsten 8 x 4 uur 32 Acht verwerkingsopdrachten, voorbereiding, verslaglegging 8 x 5 uur 40 Vier begeleidingsbijeenkomsten (onderzoeksbegeleiding, coaching, reflectie) 4 x 2 uur 8 Assessment (intake + eindgesprek + verslaglegging) 20 Leraar+: Praktijkonderzoek Onderwijskundig meesterschap: Stage en Implementatie 100 200


Download ppt "Concretisering Leraar Plus en Onderwijskundig Meesterschap"

Verwante presentaties


Ads door Google