De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regelgeving, percentages en loonkosten in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regelgeving, percentages en loonkosten in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Regelgeving, percentages en loonkosten in Nederland
Karin Weckseler

2 Nieuwe regelgeving Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Premiedifferentiatie (Whk) Werkkostenregeling en de ET-regeling

3 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)
Werkgevers mede verantwoordelijk voor instroom WIA Flexwerkers: uitzendkrachten en geëindigde overeenkomsten voor bepaalde tijd de instroomcijfers van 2012 zijn al bepalend voor de premiestelling in 2014 Gedifferentieerde premie Whk is som van drie premiecomponenten: WGA-vast WGA-flex ZW-flex Vanaf 2016 samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

4 Premieberekening ZW-flex en WGA-flex
Onderscheid in omvang werkgeverschap Kleine werkgever 10x gemiddelde loonsom € sectorale premie WGA-vast, WGA-flex, ZW Middelgrote werkgever 10 tot 100x gemiddelde loonsom € € deels geïndividualiseerde en deels sectorale premie WGA-vast, WGA-flex, ZW Grote werkgever 100x gemiddelde loonsom of meer >= € geïndividualiseerde premie WGA-vast, WGA-flex, ZW Gemiddelde loonsom 2014: €

5 Verandering premie WW Nederland
Premie WW Basispremie WAO/WIA Whk-rekenpremie WW-Awf sectorfonds kinderopvang ZW WGA WW-Awf sectorfonds Kinderopvang WGA-flex ZW

6 Premiepercentages Nederland
WAO/WIA-basispremie Wg-bijdrage kinderopvang Whk-rekenpremie WGA-vast WGA-flex ZW Awf-premie ZVW-inkomensafh wg Sectorfondspremie gemiddeld Agrarisch los Uitzendbedrijven II A 4,65% 0,54% 1,70% 7,75% 2,76% 9,00% 14,20% 4,95% 0,50% 1,03% 0,51% 0,18% 0,34% 2,15% 7,50% 2,68% 7,58% 6,82%

7 Minimumlonen 2014 Het wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder per 1 januari 2014: € 1.485,65 per maand € 342,85 per week € 68,57 per dag € 8,57 per uur 40-urige werkweek € 9,02 per uur 38-urige werkweek € 9,52 per uur 36-urige werkweek

8 Loonkosten WML 38-urige werkweek 2013
Salaris Inhouding ziektewetaanvulling Toeslag feestdagen Toeslag kort verzuim/bijzonder verlof Toeslag vakantiedagen Wachtdagcompensatie Scholingsfonds Sociaalfonds WAO/IVA/WGA-basis Sectorfonds WGA-gedifferentieerd WE-werkgever Vakantiedagen reservering 8,7% Vakantiegeld reservering 8% ZVW werkgeversheffing Dagen gewerkt Uren gewerkt Kosten per uur 8,98 341,24 1,16% -3,96 3,04% 345,20 10,49 0,60% 2,07 1,74% 6,01 3,96 1,02% 3,48 0,20% 424,82 0,85 4,65% 420,87 19,57 14,20% 59,76 0,47% 1,98 1,70% 7,15 8,70% 30,03 8% 387,77 31,02 7,75% 32,62 546,28 5,00 38,00 14,38

9 Loonkosten WML 38-urige werkweek 2014
Salaris Inhouding ziektewetaanvulling Toeslag feestdagen Toeslag kort verzuim/bijzonder verlof Toeslag vakantiedagen Wachtdagcompensatie Scholingsfonds Sociaalfonds WAO/IVA/WGA-basis Wg-bijdrage kinderopvang Sectorfonds Whk-gedifferentieerd WGA-vast WGA-flex ZW WE-werkgever Vakantiedagen reservering 8,66% Vakantiegeld reservering 8% ZVW werkgeversheffing Dagen gewerkt Uren gewerkt Kosten per uur 9,02 342,76 1,56% -5,35 2,60% 346,74 0,60% 2,08 1,73% 6,00 1,16% 3,98 1,02% 3,50 0,20% 419,53 0,84 4,95% 20,77 0,50% 2,10 6,82% 28,61 0,14% 0,59 0,82% 3,44 4,44% 18,63 2,15% 8,66% 30,03 8% 387,80 31,02 7,50% 31,47 538,49 5,00 38,00 14,17

10 ET-regeling Extraterritoriale kosten: vergoeding voor extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst Kosten voor huisvesting Kosten voor levensonderhoud Reiskosten thuisland – NL Goedkeuring door Belastingdienst > brancheorganisaties Werknemer komt uit buitenland en is door u geworven Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Werknemer valt onder Nederlandse sociale zekerheid Uitruil van loon voor vergoeding ET-kosten alleen voor loon voor overuren (boven WML) Geen werknemerslasten/loonheffing Brutoloon werknemer daalt

11 ET- en werkkostenregeling
Normbedrag voor vergoeding: Inwoning: per week € 39,75 Levensonderhoud: verschilt per land van herkomst Vervoer: € 0,19 per kilometer 30%-regeling of werkelijke kosten

12 ET- en werkkostenregeling
Onder werkkostenregeling: Gerichte vrijstelling Bovenmatig deel gerichte vrijstelling: eindheffingsloon vrije ruimte 1,5% en/of belast loon werknemer Tabel 23 Normbedragen werkkostenregeling Vrije vergoeding per kilometer € 0,19 Maaltijden € 3,15 Huisvesting en inwoning: per dag € 5,35

13 Percentages Loonheffingen Nederland
Schijf € 0 t/m € € t/m € t/m € of meer 37,00% 42,00% 52,00% 36,25% 42,00% 52,00%

14 Percentages Loonheffingen Nederland geen SV
Schijf € 0 t/m € € t/m € t/m € of meer 5,85% 10,85% 42,00% 52,00% 5,10% 10,85% 42,00% 52,00%

15 Wetgeving NL bij verloning buitenland
Buitenlandse werkgever/uitzendbureau moet minimaal het Nederlands wettelijk minimumloon betalen inclusief vakantiegeld Werknemer heeft recht op hetzelfde aantal vakantiedagen A1-verklaring: bewijs van sociale verzekering in het land van herkomst Arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden Nederlandse wetgeving Werkgever moet zich houden aan bepalingen cao Buitenlandse uitzendbureaus ingeschreven bij Nederlands Kamer van Koophandel NEN certificering en VCU certificaat

16 Karin Weckseler Bodewes Administratie en Belastingadvies B.V.
Wijkermeerweg 23B 1948 NT  Beverwijk


Download ppt "Regelgeving, percentages en loonkosten in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google