De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regelgeving, percentages en loonkosten in Nederland Karin Weckseler.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regelgeving, percentages en loonkosten in Nederland Karin Weckseler."— Transcript van de presentatie:

1 Regelgeving, percentages en loonkosten in Nederland Karin Weckseler

2 Nieuwe regelgeving Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Premiedifferentiatie (Whk) Werkkostenregeling en de ET- regeling

3 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Werkgevers mede verantwoordelijk voor instroom WIA Flexwerkers: uitzendkrachten en geëindigde overeenkomsten voor bepaalde tijd de instroomcijfers van 2012 zijn al bepalend voor de premiestelling in 2014 Gedifferentieerde premie Whk is som van drie premiecomponenten: 1.WGA-vast 2.WGA-flex 3.ZW-flex Vanaf 2016 samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

4 Premieberekening ZW-flex en WGA-flex Onderscheid in omvang werkgeverschap Kleine werkgever 10x gemiddelde loonsom € 307.000 sectorale premie WGA-vast, WGA-flex, ZW Middelgrote werkgever 10 tot 100x gemiddelde loonsom € 307.000 - € 3.070.00 deels geïndividualiseerde en deels sectorale premie WGA-vast, WGA-flex, ZW Grote werkgever 100x gemiddelde loonsom of meer >= € 3.070.000 geïndividualiseerde premie WGA-vast, WGA-flex, ZW Gemiddelde loonsom 2014: € 30.700

5 Verandering premie WW Nederland Premie WW Basispremie WAO/WIA Whk-rekenpremie 20132014 WW-Awf sectorfonds kinderopvang ZW WGA WW-Awf sectorfonds Kinderopvang WGA-flex ZW

6 Premiepercentages Nederland WAO/WIA-basispremie Wg-bijdrage kinderopvang Whk-rekenpremie WGA-vast WGA-flex ZW Awf-premie ZVW-inkomensafh wg Sectorfondspremie gemiddeld Agrarisch los Uitzendbedrijven II A 20132014 4,65% 0,54% 1,70% 7,75% 2,76% 9,00% 14,20% 4,95% 0,50% 1,03% 0,51% 0,18% 0,34% 2,15% 7,50% 2,68% 7,58% 6,82%

7 Minimumlonen 2014 Het wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder per 1 januari 2014: € 1.485,65 per maand € 342,85 per week € 68,57 per dag € 8,57 per uur 40-urige werkweek € 9,02 per uur 38-urige werkweek € 9,52 per uur 36-urige werkweek

8 Loonkosten WML 38-urige werkweek 2013 Salaris Inhouding ziektewetaanvulling Toeslag feestdagen Toeslag kort verzuim/bijzonder verlof Toeslag vakantiedagen Wachtdagcompensatie Scholingsfonds Sociaalfonds WAO/IVA/WGA-basis Sectorfonds WGA-gedifferentieerd WE-werkgever Vakantiedagen reservering 8,7% Vakantiegeld reservering 8% ZVW werkgeversheffing Dagen gewerkt Uren gewerkt Kosten per uur 8,98341,24 1,16%341,24-3,96 3,04%345,2010,49 0,60%345,202,07 1,74%345,206,01 1,16%341,243,96 1,02%341,243,48 0,20%424,820,85 4,65%420,8719,57 14,20%420,8759,76 0,47%420,871,98 1,70%420,877,15 8,70%345,2030,03 8%387,7731,02 7,75%420,8732,62 546,28 5,00 38,00 14,38

9 Loonkosten WML 38-urige werkweek 2014 Salaris Inhouding ziektewetaanvulling Toeslag feestdagen Toeslag kort verzuim/bijzonder verlof Toeslag vakantiedagen Wachtdagcompensatie Scholingsfonds Sociaalfonds WAO/IVA/WGA-basis Wg-bijdrage kinderopvang Sectorfonds Whk-gedifferentieerd WGA-vast WGA-flex ZW WE-werkgever Vakantiedagen reservering 8,66% Vakantiegeld reservering 8% ZVW werkgeversheffing Dagen gewerkt Uren gewerkt Kosten per uur 9,02342,76 1,56%342,76-5,35 2,60%346,749,02 0,60%346,742,08 1,73%346,746,00 1,16%342,763,98 1,02%342,763,50 0,20%419,530,84 4,95%419,5320,77 0,50%419,532,10 6,82%419,5328,61 0,14%419,530,59 0,82%419,533,44 4,44%419,5318,63 2,15%419,539,02 8,66%346,7430,03 8%387,8031,02 7,50%419,5331,47 538,49 5,00 38,00 14,17

10 ET-regeling Extraterritoriale kosten: vergoeding voor extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst 1.Kosten voor huisvesting 2.Kosten voor levensonderhoud 3.Reiskosten thuisland – NL Goedkeuring door Belastingdienst > brancheorganisaties Werknemer komt uit buitenland en is door u geworven Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Werknemer valt onder Nederlandse sociale zekerheid Uitruil van loon voor vergoeding ET-kosten alleen voor loon voor overuren (boven WML) Geen werknemerslasten/loonheffing Brutoloon werknemer daalt

11 ET- en werkkostenregeling Normbedrag voor vergoeding: – Inwoning: per week € 39,75 – Levensonderhoud: verschilt per land van herkomst – Vervoer: € 0,19 per kilometer 30%-regeling of werkelijke kosten

12 ET- en werkkostenregeling Onder werkkostenregeling: Gerichte vrijstelling Bovenmatig deel gerichte vrijstelling: eindheffingsloon vrije ruimte 1,5% en/of belast loon werknemer Tabel 23 Normbedragen werkkostenregeling Vrije vergoeding per kilometer € 0,19 Maaltijden € 3,15 Huisvesting en inwoning: per dag € 5,35

13 Percentages Loonheffingen Nederland Schijf 1.€ 0 t/m € 19.645 2.€ 19.646 t/m 33.363 3.€ 33.364 t/m 56.531 4.€ 56.532 of meer 20132014 37,00% 42,00% 52,00% 36,25% 42,00% 52,00%

14 Percentages Loonheffingen Nederland geen SV Schijf 1.€ 0 t/m € 19.645 2.€ 19.646 t/m 33.363 3.€ 33.364 t/m 56.531 4.€ 56.532 of meer 20132014 5,85% 10,85% 42,00% 52,00% 5,10% 10,85% 42,00% 52,00%

15 Wetgeving NL bij verloning buitenland Buitenlandse werkgever/uitzendbureau moet minimaal het Nederlands wettelijk minimumloon betalen inclusief vakantiegeld Werknemer heeft recht op hetzelfde aantal vakantiedagen A1-verklaring: bewijs van sociale verzekering in het land van herkomst Arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden Nederlandse wetgeving Werkgever moet zich houden aan bepalingen cao Buitenlandse uitzendbureaus ingeschreven bij Nederlands Kamer van Koophandel NEN 4400-2 certificering en VCU certificaat

16 Karin Weckseler Bodewes Administratie en Belastingadvies B.V. Wijkermeerweg 23B 1948 NT Beverwijk 0251-375530 info@bodewesadmin.nl


Download ppt "Regelgeving, percentages en loonkosten in Nederland Karin Weckseler."

Verwante presentaties


Ads door Google