De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006

Verwante presentaties


Presentatie over: "BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006"— Transcript van de presentatie:

1 BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006
Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland

2 Onderwerpen Waarom een CAO? Uitgangspunten voor de CAO
Verloop onderhandelingen Toelichting belangrijkste CAO-onderwerpen Toelichting kosten consequenties CAO Vervolgtraject

3 Waarom een CAO? Standpunt NMa
Enquête onder werkgevers: wel draagvlak voor CAO mits keuzevrijheid Arbeidstijdenwet

4 Uitgangspunten CAO voor BPW
Formaliseren huidige situatie Belangrijkste onderwerp: Arbeidstijdenwet Kostenstijging eerste CAO beperkt houden tot ongeveer 3% CAO moet wervend zijn voor BPW

5 Uitgangspunten voor BPL en vakbonden
Grote onvrede met huidige arbeidsvoorwaarden D.m.v. CAO inhaalslag maken Belangrijkste onderwerpen: - arbeidstijden, pensioen, salaris, functiewaardering, toeslag avonden/nacht/weekenden, arbeidsduur, kinderopvang, aparte CAO voor dierenarts

6 Verloop onderhandelingen
Voorstel op basis van rechtspositie- en adviesregeling Moeizame start > A-B-C CAO Kostbare wensen BPL en vakbonden Hoge verwachtingen achterban BPL en vakbonden Verstandhouding BPL en vakbonden

7 Arbeidstijden 1 Algemeen
Standaardregeling Max arbeidstijd per dag = 9 uur Max arbeidstijd per week = 45 uur Max arbeidstijd per 13 weken = 40 uur per week Overlegregeling Max arbeidstijd per dag = 10 uur Max arbeidstijd per 4 weken = gemiddeld 50 uur per week Max arbeidstijd per 13 weken = gemiddeld 45 uur per week

8 Arbeidstijden 2 Dierenarts
NU Vaste toeslag artsen: - Avonddienst: € 203,67 - Weekenddienst: € 379,17 - (bij vervanging 4 of meer artsen) CAO Consignatietoeslag € 1,50 Inconveniëntentoeslag: ma t/m vrij uur zaterdag en én tussen en uur zon- en feestdagen Toeslag = 25%

9 Arbeidstijden 3 Dierenarts
NU Standaardregeling Arbeidstijdenwet CAO Overlegregeling Arbeidstijdenwet Halfjaarvenster: 1040 uur, daarna overwerk 25% bandbreedte t.o.v. contracturen

10 Arbeidstijden 4 Assistent
Nu Beschikbaar: 5% - 10% Inconveniëntentoeslag: ma t/m vrij = 20% ma t/m vrij = 40% zaterdag = 30% zaterdag = 40% zaterdag = 50% zon- en feestdag = 100% CAO Consignatietoeslag € 0,70 Inconveniëntentoeslag: ma t/m vrij = 50% ma t/m vrij =100% zaterdag = 50% zaterdag =100% zon- en feestdag = 100%

11 Arbeidstijden 5 Assistent
Nu Standaardregeling Arbeidstijdenwet Boven 40 uur per week overwerk CAO Overlegregeling Arbeidstijdenwet Kwartaalvenster = 520 uur, daarna overwerk Bandbreedte 25% met max. 4 uur t.o.v. contracturen

12 Pensioen NU Regeling artsen Geen regeling assistenten CAO
Regeling artsen nu handhaven Studie naar regeling assistenten en naar nieuwe regeling artsen Invoeren per

13 Salaris 1 Nu Tabel artsen en tabel assistenten op basis van
dienstjaren CAO Tabellen nu handhaven 2006: functiewaardering en nieuwe loonlijn Basis: aanvang en eindsalarissen Beoordeling

14 Salaris 2 Mogelijkheid om toekenning dienstjaar te onthouden (terughoudend mee omgaan) 1,5% verhoging per (incl. inflatie) 1% extra verhoging per ter compensatie niet ingewilligde wensen BPL en bonden

15 Vakantie Nu Basis 24 dagen Leeftijddagen: - 18 > 3 dagen
- 60 en ouder > 6 dagen CAO Basis 25 dagen Geen leeftijddagen. Toegekende leeftijddagen blijven gehandhaafd

16 Arbeidsongeschiktheid
Nu Zes weken 100% daarna 70% CAO Zes weken 100% daarna 82,5% Verzuimreglement

17 Wet Flex en zekerheid Afwijking in CAO: maximaal vier contracten voor
bepaalde tijd in periode van 36 maanden met onderbreking 2 maanden (wet = 3 contracten met onderbreking 3 maanden)

18 Scholing Regeling nagenoeg hetzelfde als rechtspositie en adviesregeling Terugbetaling: periode twee jaar stappen 1/24 Indien kosten cursus > € 1250 per jaar in overleg afwijken mogelijk

19 Kinderopvang Alleen in C-deel dus voor assistenten
Opvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar Op dagen dat wordt gewerkt Max 1/6 van de kosten met max. uurtarief overheid. Voor 2006: max. 1/6 van € 5,72 = € 0,95 per uur

20 Reiskosten Assistenten Woon / werk : € 0,19 km 11-25
Zakelijk : alle km à € 0,19 Artsen Zakelijk : alle km à € 0,28

21 Onkosten Artsen Telefoon en lidmaatschap groepen (in overleg)
Verhuiskosten: advies conform huidige regelingen

22 Extra verlof BPL en Vedias
Bestuursleden maximaal vier dagdelen per jaar extra betaald verlof

23 Aannames kostenberekening Dierenarts (waarneming 4 of meer)
Daadwerkelijk gewerkte uren tijdens weekenddienst : 16, aantal 1,08 per maand tijdens avonddienst : 1,5, aantal 4,33per maand Consignatie tijdens weekend : 60 uur (= 65 per maand) tijdens avond : 12 uur (= 52 per maand)

24 Aannames kostenberekening Assistent
2 uur avond ma t/m vrij 1 uur op zaterdag 1 uur op zondag Consignatie tijdens weekend : 60 uur (=65 per maand) tijdens avond : 12 uur (=52 per maand)

25 Kosten Dierenarts NU Salaris € 2968,30 Weekend € 379,17 Avond € 203,67
Totaal € 3551,14 Gemiddeld aantal uren: 45,5 uur per week Uurloon: € 18,01 CAO Salaris € 3042,51 Consignatie € 175,50 Toeslag (19) € 83,38 Totaal € 3301,39 Gemiddeld aantal uren: 40 uur per week Uurloon: € 19,05

26 Kosten Dierenarts Het uurloon stijgt met bijna 5,75% (inclusief 2,5% salarisverhoging) Arts werkt 40 i.p.v. 45,5 uur Halfjaarvenster en overlegregeling arbeidstijden maken wegroosteren leegloop mogelijk Indien hetzelfde werk als nu in 40 uur dan kostenreductie van 7%

27 Kosten Assistent NU Salaris € 1613,60 T avond € 16,12
T zaterdag € ,02 T zondag € ,05 Beschikbaar € ,73 Totaal € 1728,52 Werkt 40 uur Uurloon: € 9,97 CAO Salaris € 1653,94 Consignatie € ,90 Toeslag € ,42 Totaal € 1813,26 Werkt 40 uur Uurloon: € 10,46

28 Kosten Assistent Het uurloon stijgt met 5% (inclusief 2,5% salarisverhoging) Geldt alleen voor assistent die is geconsigneerd en/of in de nacht of in het weekend werkt Kwartaalvenster en overlegregeling arbeidstijden maakt overwerk overbodig

29 Overzicht kostenconsequenties op grond van de CAO 1
Dierenarts Uurloon + 5,75% AO + pm Reiskosten + pm Vakantie - 0,5% dag 40 uur - 7% max. Assistent Uurloon + 5% AO + pm Kinderopvang + pm € 0,95 uur Vakantie: - 0,5% dag Geen overwerk pm

30 Overzicht kostenconsequenties op grond van CAO 2
Winst = overlegregeling arbeidstijden en halfjaar / kwartaalvenster Periodieken in 2006 handhaven > idem indien geen CAO Afwijken Wet Flex en zekerheid en opzegtermijnen Pensioenregeling assistenten Alleen daadwerkelijk gewerkte uren nacht en weekend uitbetalen > ook in rekening brengen

31 Vervolgtraject 1 Ledenraadpleging principe akkoord: BPW, BPL, FNV en CNV. Half februari afgerond. 21 februari vaststellen tekst en afspraken studieopdrachten. Pensioen artsen en assistenten Functiewaardering Keuzemogelijkheden in CAO Evaluatie implementatie CAO

32 Vervolgtraject 2 Vormgeven G.O.D.
Helpdesk voor leden BPW via MKB-Nederland > via vragen over implementatie en toepassing CAO Najaar 2006 opnieuw onderhandelingen Positionering BPW als werkgeversorganisatie

33 Vervolgtraject 3 Niet leden BPW kunnen geen gebruik maken van:
- Overlegregeling arbeidstijdenwet - Afwijking Wet Flex en zekerheid - Afwijking opzegtermijnen - CAO wervend instrument

34 Meer informatie Helpdesk.bpw@mkb.nl Uw contactpersonen
Wilma Peters en Jenny van Poortvliet (adviseurs arbeidsvoorwaarden) s.v.p. uw telefoon, adres en contactpersoon bij uw vragen vermelden.


Download ppt "BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006"

Verwante presentaties


Ads door Google