De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland

2 Onderwerpen  Waarom een CAO?  Uitgangspunten voor de CAO  Verloop onderhandelingen  Toelichting belangrijkste CAO-onderwerpen  Toelichting kosten consequenties CAO  Vervolgtraject

3 Waarom een CAO?  Standpunt NMa  Enquête onder werkgevers: wel draagvlak voor CAO mits keuzevrijheid  Arbeidstijdenwet

4 Uitgangspunten CAO voor BPW  Formaliseren huidige situatie  Belangrijkste onderwerp: Arbeidstijdenwet  Kostenstijging eerste CAO beperkt houden tot ongeveer 3%  CAO moet wervend zijn voor BPW

5 Uitgangspunten voor BPL en vakbonden  Grote onvrede met huidige arbeidsvoorwaarden  D.m.v. CAO inhaalslag maken  Belangrijkste onderwerpen: - arbeidstijden, pensioen, salaris, functiewaardering, toeslag avonden/nacht/weekenden, arbeidsduur, kinderopvang, aparte CAO voor dierenarts

6 Verloop onderhandelingen  Voorstel op basis van rechtspositie- en adviesregeling  Moeizame start > A-B-C CAO  Kostbare wensen BPL en vakbonden  Hoge verwachtingen achterban BPL en vakbonden  Verstandhouding BPL en vakbonden

7 Arbeidstijden 1 Algemeen Standaardregeling  Max arbeidstijd per dag = 9 uur  Max arbeidstijd per week = 45 uur  Max arbeidstijd per 13 weken = 40 uur per week Overlegregeling  Max arbeidstijd per dag = 10 uur  Max arbeidstijd per 4 weken = gemiddeld 50 uur per week  Max arbeidstijd per 13 weken = gemiddeld 45 uur per week

8 Arbeidstijden 2 Dierenarts NU  Vaste toeslag artsen: - Avonddienst: € 203,67 - Weekenddienst: € 379,17 - (bij vervanging 4 of meer artsen) CAO  Consignatietoeslag € 1,50  Inconveniëntentoeslag: ma t/m vrij 23.00 - 07.00 uur zaterdag 00.00 en 07.00 én tussen 17.00 en 24.00 uur zon- en feestdagen Toeslag = 25%

9 Arbeidstijden 3 Dierenarts NU  Standaardregeling Arbeidstijdenwet CAO  Overlegregeling Arbeidstijdenwet  Halfjaarvenster: 1040 uur, daarna overwerk  25% bandbreedte t.o.v. contracturen

10 Arbeidstijden 4 Assistent Nu  Beschikbaar: 5% - 10%  Inconveniëntentoeslag: ma t/m vrij 20-24 = 20% ma t/m vrij 24-08= 40% zaterdag 13-20= 30% zaterdag 20-24 = 40% zaterdag 24-08 = 50% zon- en feestdag= 100% CAO  Consignatietoeslag € 0,70  Inconveniëntentoeslag: ma t/m vrij 21-24 = 50% ma t/m vrij 00-07=100% zaterdag 13-20 = 50% zaterdag 20-24=100% zon- en feestdag= 100%

11 Arbeidstijden 5 Assistent Nu  Standaardregeling Arbeidstijdenwet  Boven 40 uur per week overwerk CAO  Overlegregeling Arbeidstijdenwet  Kwartaalvenster = 520 uur, daarna overwerk  Bandbreedte 25% met max. 4 uur t.o.v. contracturen

12 Pensioen NU  Regeling artsen  Geen regeling assistenten CAO  Regeling artsen nu handhaven  Studie naar regeling assistenten en naar nieuwe regeling artsen  Invoeren per 1-1-2007

13 Salaris 1 Nu  Tabel artsen en tabel assistenten op basis van dienstjaren CAO  Tabellen nu handhaven  2006: functiewaardering en nieuwe loonlijn  Basis: aanvang en eindsalarissen  Beoordeling

14 Salaris 2  Mogelijkheid om toekenning dienstjaar te onthouden (terughoudend mee omgaan)  1,5% verhoging per 1-1-2006 (incl. inflatie)  1% extra verhoging per 1-1-2006 ter compensatie niet ingewilligde wensen BPL en bonden

15 Vakantie Nu  Basis 24 dagen  Leeftijddagen: - 18 > 3 dagen - 19 > 2 dagen - 20 > 1 dag - 30 –39 > 1 dag - 40 – 44 > 2 dagen - 45 – 49 > 3 dagen - 50 – 54 > 4 dagen - 55 – 59 > 5 dagen - 60 en ouder > 6 dagen CAO  Basis 25 dagen  Geen leeftijddagen.  Toegekende leeftijddagen blijven gehandhaafd

16 Arbeidsongeschiktheid Nu  Zes weken 100% daarna 70% CAO  Zes weken 100% daarna 82,5%  Verzuimreglement

17 Wet Flex en zekerheid Afwijking in CAO: maximaal vier contracten voor bepaalde tijd in periode van 36 maanden met onderbreking 2 maanden (wet = 3 contracten met onderbreking 3 maanden)

18 Scholing  Regeling nagenoeg hetzelfde als rechtspositie en adviesregeling  Terugbetaling: periode twee jaar stappen 1/24  Indien kosten cursus > € 1250 per jaar in overleg afwijken mogelijk

19 Kinderopvang  Alleen in C-deel dus voor assistenten  Opvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar  Op dagen dat wordt gewerkt  Max 1/6 van de kosten met max. uurtarief overheid. Voor 2006: max. 1/6 van € 5,72 = € 0,95 per uur

20 Reiskosten Assistenten Woon / werk: € 0,19 km 11-25 Zakelijk: alle km à € 0,19 Artsen Woon / werk: € 0,19 km 11-25 Zakelijk: alle km à € 0,28

21 Onkosten Artsen  Telefoon en lidmaatschap groepen (in overleg)  Verhuiskosten: advies conform huidige regelingen

22 Extra verlof BPL en Vedias Bestuursleden maximaal vier dagdelen per jaar extra betaald verlof

23 Aannames kostenberekening Dierenarts (waarneming 4 of meer) Daadwerkelijk gewerkte uren - tijdens weekenddienst: 16, aantal 1,08 per maand - tijdens avonddienst: 1,5, aantal 4,33per maand Consignatie - tijdens weekend: 60 uur (= 65 per maand) - tijdens avond: 12 uur (= 52 per maand)

24 Aannames kostenberekening Assistent - 2 uur avond ma t/m vrij - 1 uur op zaterdag - 1 uur op zondag Consignatie - tijdens weekend : 60 uur (=65 per maand) - tijdens avond : 12 uur (=52 per maand)

25 Kosten Dierenarts NU Salaris€ 2968,30 Weekend€ 379,17 Avond€ 203,67 Totaal€ 3551,14 Gemiddeld aantal uren: 45,5 uur per week Uurloon: € 18,01 CAO Salaris€ 3042,51 Consignatie€ 175,50 Toeslag (19)€ 83,38 Totaal€ 3301,39 Gemiddeld aantal uren: 40 uur per week Uurloon: € 19,05

26 Kosten Dierenarts  Het uurloon stijgt met bijna 5,75% (inclusief 2,5% salarisverhoging)  Arts werkt 40 i.p.v. 45,5 uur  Halfjaarvenster en overlegregeling arbeidstijden maken wegroosteren leegloop mogelijk  Indien hetzelfde werk als nu in 40 uur dan kostenreductie van 7%

27 Kosten Assistent NU Salaris€ 1613,60 T avond€ 16,12 T zaterdag€ 4,02 T zondag€ 10,05 Beschikbaar€ 84,73 Totaal€ 1728,52 Werkt 40 uur Uurloon: € 9,97 CAO Salaris€ 1653,94 Consignatie€ 81,90 Toeslag€ 77,42 Totaal€ 1813,26 Werkt 40 uur Uurloon: € 10,46

28 Kosten Assistent  Het uurloon stijgt met 5% (inclusief 2,5% salarisverhoging)  Geldt alleen voor assistent die is geconsigneerd en/of in de nacht of in het weekend werkt  Kwartaalvenster en overlegregeling arbeidstijden maakt overwerk overbodig

29 Overzicht kostenconsequenties op grond van de CAO 1 Dierenarts Uurloon + 5,75% AO+ pm Reiskosten+ pm Vakantie- 0,5% dag 40 uur- 7% max. Assistent Uurloon+ 5% AO+ pm Kinderopvang + pm € 0,95 uur Vakantie:- 0,5% dag Geen overwerk pm

30 Overzicht kostenconsequenties op grond van CAO 2  Winst = overlegregeling arbeidstijden en halfjaar / kwartaalvenster  Periodieken in 2006 handhaven > idem indien geen CAO  Afwijken Wet Flex en zekerheid en opzegtermijnen  Pensioenregeling assistenten  Alleen daadwerkelijk gewerkte uren nacht en weekend uitbetalen > ook in rekening brengen

31 Vervolgtraject 1  Ledenraadpleging principe akkoord: BPW, BPL, FNV en CNV. Half februari afgerond.  21 februari vaststellen tekst en afspraken studieopdrachten.  Pensioen artsen en assistenten  Functiewaardering  Keuzemogelijkheden in CAO  Evaluatie implementatie CAO

32 Vervolgtraject 2  Vormgeven G.O.D.  Helpdesk voor leden BPW via MKB-Nederland > via e-mail vragen over implementatie en toepassing CAO (helpdesk.bpw@mkb.nl)  Najaar 2006 opnieuw onderhandelingen  Positionering BPW als werkgeversorganisatie

33 Vervolgtraject 3 Niet leden BPW kunnen geen gebruik maken van: - Overlegregeling arbeidstijdenwet - Afwijking Wet Flex en zekerheid - Afwijking opzegtermijnen - CAO wervend instrument

34 Meer informatie Uw contactpersonen Wilma Peters en Jenny van Poortvliet (adviseurs arbeidsvoorwaarden) s.v.p. uw telefoon, adres en contactpersoon bij uw vragen vermelden.


Download ppt "BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google