De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijn-bouwer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijn-bouwer."— Transcript van de presentatie:

1

2 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijn-bouwer.
(…) 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Johannes 15:1-5

3 Groei wordt beschouwd als absoluut noodzakelijk voor een baby of een kind. Hoe zit dat met volwassenen ? Denk je dat jijzelf blijft groeien ? Zo ja, in welke zin ? Is geestelijke groei volgens jou even belangrijk als lichamelijke groei ? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van geestelijke groeistoornissen ?

4 De arbeiders van het laatste uur - Mat. 20:1-16
De twee zonen in de wijngaard - Mat. 21:28-32 De wijngaardeniers Mat. 21:33-44 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Mat. 26:29

5 « Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond
« Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort.Hij bouwde er een wacht-toren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. (…) Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? (…) Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.” Jesaja 5 :1-7

6 « Ik, ik ben de wijnstok, de ware »
Johannes15:1,

7 Jezus verlegt het zwaartepunt van het verbond van het ‘volk’ (de gemeenschap, de kerk…) naar de interpersoonlijke relatie met hem en met zijn Vader. Om deel uit te maken van het verbond, volstaat het niet om deel uit te maken van Gods volk (of de kerk). Wat is dan de rol van de kerk in het kader van het verbond en de persoonlijke groei in Christus ?

8 1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Johannes15 :1-5

9 « Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond
« Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort.Hij bouwde er een wacht-toren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. (…) Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? (…) Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.” Jesaja 5 :1-7

10 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

11 Een mooie wijnstok met mooie ranken overdekt met bladeren… maar geen druiven… Wat kunnen de symptomen zijn van een geloof dat niet echt ontwikkeld is ? In sommige kerken kun je de indruk krijgen dat de vereiste groei vooral te maken heeft met kennis (theoretisch). Wat vind jij hiervan in het licht van Jesaja 5 :7 en Johannes 15 :12,17 ? Vergelijk ook met de ‘vrucht van de geest’ in Galaten 5 :22,23.

12 « Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder mij kun je niets doen. » Johannes 15 :5

13 “Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen.”
“Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.(NBG: Hij zal het ook doen)” 1 Thess 5:23,24

14 Wat vind jij van de idee dat de mens niet bekwaam is tot enig goed
Wat vind jij van de idee dat de mens niet bekwaam is tot enig goed ? Komt dat overeen met de realiteit de je waarneemt? Hoe reageer je op de belofte dat het God is die ons heiligt ? Betekent dit dat hij het doet zonder ons, of ondanks ons ? Wat verwacht hij van ons ?

15 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.” (Johannes 15:4,5a).

16 in Christus blijven (v.3-6)
Jezus woorden blijven in ons (v. 7) In de liefde van Christus blijven (v. 9,10) zijn geboden houden (v. 10) elkaar liefhebben (v. 12)

17 Even concreet : hoe pak jij het aan om Christus aanwezig te laten zijn in jouw dagelijkse leven, om je te laten inspireren door zijn onderricht, zijn woorden en daden? Zich voeden met met Christus’ woorden, met hem communiceren via het gebed… is het makke­lijk om hiervoor tijd te vinden ? Hoe ga je hier mee om in je dagelijkse leven ? Wat verandert dit in jou, wat doet het jou ?

18 “Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven,
dan zal je vreugde volkomen zijn.” Johannes 15:11


Download ppt "‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijn-bouwer."

Verwante presentaties


Ads door Google