De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "U zult uw naaste liefhebben als uzelf."— Transcript van de presentatie:

1 U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Mc. 12,31

2 Toen zag ik een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde. Apk. 21,1

3 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u
bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Ps. 23,4

4 Barmhartigheid wil Ik en geen offer
Barmhartigheid wil Ik en geen offer. Want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Mt. 9,13

5 ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. Spr. 27,17

6 Je kunt beter niets beloven dan een gedane belofte niet nakomen.
Pr. 5,4

7 Wie praatziek rondgaat verraadt geheimen;
een betrouwbaar man weet iets voor zich te houden. Spr. 11,13

8 De dwaas denkt dat zijn eigen weg recht is, maar de wijze luistert
naar raad. Spr. 12,15

9 Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op
mijn weg. Ps. 119,105

10 Zie je een man die vaardig is in zijn werk? Hij mag in dienst
staan van koningen en zal geen onaanzienlijke lieden dienen. Spr. 22,29

11 De mens zonder liefde kent God niet, want God
is liefde. 1 Joh. 4,8

12 Jullie zijn het zout van de aarde. Mt. 5,13

13 Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet
in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten. Joh. 8,12

14 zijn leven te geven als losgeld voor velen.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Mc. 10,45

15 Vraag, en jullie zal gegeven worden. Zoek, en je zult vinden.
Klop, en er zal voor je worden opengedaan. Mt. 7,7

16 Ook bij het lachen kan het hart pijn hebben
en het einde van de blijdschap kan verdriet zijn. Spr. 14,13

17 Haat brengt ruzie teweeg, maar liefde bedekt tal van zonden.
Spr. 10,12

18 wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden. Mt. 10,39

19 Kom allen naar Mij toe die afgemat en
belast zijn, en Ik zal u rust geven. Mt. 11,28

20 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof,  zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Gal. 5,22-23

21 breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht
Het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint. Mt. 12,20

22 De HEER is goed, meer dan een houvast op de
dag van de nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. Nah. 1,7 

23 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Rom. 12, 21

24 Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde; maar de liefde is het voornaamste.
1 Kor 13,13

25 Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Joh. 11,25-26

26 Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is.
Lc. 11,35

27 Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jer. 29,11

28 Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap; maar op de lange termijn levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen, de vrucht op van vrede en gerechtigheid. Heb 12,10-11

29 Hij is als een stralende morgenzon die na de regens opkomt aan een wolkeloze hemel en met zijn warmte het jonge groen laat opschieten. 2 S. 23,4

30 Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Mt. 6,34

31 Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Joh. 3,16

32 Denk aan Hem op al je wegen en Hij zal je paden effenen.
Spr. 3,6

33 Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Js. 40,31

34 Haat brengt ruzie teweeg, maar liefde bedekt tal van zonden.
Spr. 10,12

35 wordt er zelf door getroffen.
Spr. 26,27 Wie een kuil graaft, valt er zelf in;  wie een steen voortrolt, wordt er zelf door getroffen.

36 Stem uw gedrag niet af op deze wereld
Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt. Rom. 12,2

37 Vraag, en jullie zal gegeven worden. Zoek, en je zult vinden.
Klop, en er zal voor je worden opengedaan. Mt. 7,7


Download ppt "U zult uw naaste liefhebben als uzelf."

Verwante presentaties


Ads door Google